Eymen ismi erkek ismi mi kız ismi mi?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

[box type=”success” ] Eymen ismi erkek ismi mi kız ismi mi? [/box]

Cevap:

Eymen ismi Türkiye‘de çok fazla kullanılmayan bir isimdir. Aynı zamanda Arapça kökenli bir isim olan Eymen ismi Türkçe‘de kız ismi olarak kullanılmamaktadır. Türkçe’de Eymen ismi erkek ismidir. Ancak Arapça’da yani Araplarda Eymen ismi kız ismi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Fakat bu bilgi yanlıştır. Bunun nedeni ise Peygamber Efendimiz (s.a.a)‘in süt annesinin isminin Ümmü Eymen oluşu. Ümmü Eymen yani Eymen’in kızı anlamında gelmektedir.

Eymen İsminin Anlamı Nedir?

isimler - ad

Ümmü Eymen Kimdir?

Peygamber Efendimize dadılık yapmış ve “Annemden sonra annemdir” iltifatına mazhar olmuş mübarek kadın Sahabedir. Kendisi doğumundan itibaren Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuş ve azad edilip özgürlüğüne kavuşturulduğu halde hizmetini devam ettirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek Sahabe olan Zeyd bin Harise’ye eş, Üsame gibi kahraman bir İslam kumandanına anne olmuştur. Savaşlara katılmış ve bu sırada yaralıları tedavi, su taşıma ve durumu ağır olanları Medine’ye götürme gibi hizmetlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Sahabeden büyük saygı ve hürmet görmüştür.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(3) Yorum

  eymen
  13 Ocak 2017 - 17:10

  merhaba benim adım eymen

  admin
  18 Ağustos 2014 - 11:31

  S.A.A = Sallallahu aleyhi ve Alihi ve sellem (Peygambere ve Ehlibeytine selat ve selam olsun) – DOĞRU
  S.A.V = Sallallahu aleyhi ve sellem (Peygambere selat ve selam olsun. – YANLIŞ

  “Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm getirin.”1 ayeti nazil olunca Müslümanlar, nasıl salât ve selâm göndereceklerini sordular. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Bana eksik salâvat göndermeyin.” Yine sordular: “Peki nasıl salâvat gönderelim?” Hz. Peygamber buyurdu ki: “Şöyle deyiniz: Allahumme salli alâ Muhammed ve alâ Âl-i Muhammed.”2 (Anlamı: Muhammed’e ve onun Ehlibeytine selat ve selam olsun.).

  1- Ahzâb, 56
  2- İbn-i Hacer, es-Savaik’ul-Muhrika, 11. bab, 1. fasıl, s.146, Mısır, Mektebet’ül-Kahire, ikinci baskı. Bunun benzeri bir hadis de, ed-Dür’ül Mensûr, c.5, Ahzâb Suresi’nin 56. ayetinin tefsirinde, Abdur-rezzak, İbn-i Ebî Şeybe, Ahmed, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî, İbn-i Mace ve İbn-i Mürdeveyh gibi hadisçilerden naklen Kâ’b b. Ucre aracılığıyla Hz. Peygamber’den (s.a.a) nakledilmiştir. Peygamber’in Âl’inin (Ehlibeyt’inin) makamı öyle bir makamdır ki, Şafiî kendi şiirinde şöyle demektedir: “Ey Allah Resulü’nün Ehlibeyti, sevginiz Allah’ın indirdiği Kur’ân’da Allah tarafından bir farzdır. Kadrinizin yüceliği hakkında şu yeterlidir ki Size Salâvat göndermeyenin namazı batıldır.”1

  ALİ BAYRAM
  18 Ağustos 2014 - 10:49

  KARDEŞİM SELAVAT NASIL YAZILIR BAKTINIZ MI ? ( S.A.A MI YOKSA S.A.V )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir