Kip Nedir?

Öncelikle kip nedir ona bir bakalım;

Kip bir dil bilgisi terimidir. Kısaca bir kelimede bildirilen iş,olu yada benzeri bir hareketin meydana geldiği zaman hakkında bilgi verir. Türkçede iki tür kip bulunur haber (bildirme) kipi ve dilek kipi. Yazının devamında haber kipi ile ilgili örnekler bulabilirsiniz.

Haber Kipleri

Haber Kipinin bir diğer adı da Bildirme kipleridir.Haber kipleri adı üstünde zamanı bildiren kiplerdir.Yani haber kipleri fiilin zamanını bildiren kip ekleridir.İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar.

Haber Kiplerine Örnekler

Fiilin zamanını bildiren kip ekleridir.
1- Görülen Geçmiş Zaman: (-di, -dı, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü)
*Bu ek, geçmişte yapılan bir işin, kişi tarafından görüldüğünü, bilindiğini ifade eder.
Kaç-tı-m , kaç-tı-n , kaç-tı
Kaç-tı-k , Kaç-tı-nız , Kaç-tı-lar

Sponsorlu Bağlantılar

Bu örnek kelimelerle cümleler kurabilirsiniz.

2- Öğrenilen (Duyulan) Geçmiş Zaman: (-mış, -miş, -muş, -müş)
*Bu ek, geçmişte yapılan bir işin, başkasından duyulduğunu ifade eder.
Yaz-mış-ım , yaz-mış-sın , Yaz-mış
Yaz-mış-ız , yaz-mış-sınız , yaz-mış-lar

Bu örnek kelimelerle cümleler kurabilirsiniz.

3- Şimdiki Zaman: (-yor, -mekte, -makta)

*Bu ekler fiilin şu anda yapıldığını ifade eder.
Geziyor, boyuyor, gelmekte, yağmakta

Bu örnek kelimelerle cümleler kurabilirsiniz.

4- Gelecek Zaman: (-ecek, -acak)
*Bu ek fiilin gelecekte yapılacağını ifade eder.
Yatacak, Çıkacak, Sevecek

Bu örnek kelimelerle cümleler kurabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

5- Geniş Zaman: (-r, -er, -ır)
*Bu ek fiilin her zaman yapıldığını yada yapılacağını ifade eder.
Kırar, Erir, Gözler, Görür

Bu örnek kelimelerle cümleler kurabilirsiniz.

Not: Geniş zamanın olumsuzu “-mez, -maz” ekleriyle yapılabilir.
Burada diğerlerinden farklı olarak geniş zaman ekinin düştüğü görülür.
Gördü / Gömedi
Görür / Görmez

Bu örnek kelimelerle cümleler kurabilirsiniz.