Hatay’da Tarım

Hatay ili akdeniz bölge sınırları içindedir. Bu nedenle bölgenin genelinde olduğu gibi burada da akdeniz iklimi hakimdir. Hatay ili ekonomisi tarım ağırlıklıdır. Burada ilin tarım ürünleri hakkında çeşitli bilgiler bulacaksınız. İlin arazileri fazla engebeli değildir bu nedenle çok geniş ovaları bulunmaktadır. Tarım yapabilme için ovaları gerekli şartlara sahiptir. 

Hatay’da Yetiştirilen Ürünler

tarım ağırlıklıdır. Hatay İlinin topraklarının % 50’si (270.766 hektarı) tarım alanı olup, toprakları bereketli ovalarla kaplıdır. Dörtyol-Erzin-Payas Ovaları, İskenderun-Arsuz ve Samandağ Ovaları Hatay’ın kıyı ovalarıdır. Bu ovalar alüvyol topraklarla kaplı verimli düzlüklerdir. Bu ovalarda özellikle turfanda sebzecilik ve narenciye yoğundur.

Amik Ovası

Hatay’ın en büyük ovası Amik Ovası olup, 119.300 hektar büyüklüğündedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Amik Ovası; Hatay İlinin orta kesiminde; Asi, Karasu ve Afrin vadi tabanlarının dolmasıyla ortaya çıkan geniş bir düzlüktür.

Amik Ovası ; kil, kireçli balçık ve kumdan oluşan yaklaşık 60 metre kalınlığında bir alüvyon toprak tabakasıyla örtülüdür.

Ovada belli başlı yetiştirilen ürünler; pamuk, buğday ve II.ürün mısır yetiştirilmektedir. Ayrıca bir miktar arpa, yulaf, ayçiçeği gibi tarla ürünleri ile biber, soğan, bamya gibi sebzeler yetiştirilmektedir

Aynı zamanda Türkiye yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 25’inin Hatay’dan gerçekleştiriliyor.

Hatay’ın Tarım Ürünleri

Hatay ilinin toplamda %18.9′ luk kısmı tarıma elverişlidir. Tarım arazisinin %63′ ünde tarla tarımı yapılmakta, %13.8′ inde sebze yetiştirilmekte, %9.4′ ünde meyvecilik, %1.8′ inde bağcılık, %11.8′ inde zeytincilik yapılmaktadır.

İlin önemli tarım ürünleri arasında buğday ve pamuk başta gelmektedir. Turunçgiller, meyve grubu içinde çok önemli bir yere sahip olup, ardından üzümsü meyveler gelmektedir. Turunçgillerin yanı sıra üzüm, Trabzon hurması, incir, erik ilin önemli meyvelerindendir. Örtü altı yetiştiriciliği (seracılık) da gittikte yaygınlaşmaktadır.