Sizden gelen soru:

Heterozigot nedir?

Cevap:

Heterozigot Tanımı ve Örnek

En kısa tabirle bir karakteri oluşturan iki alel gen birbirinden farklı ise buna heterozigot denir. Örnek olarak göstermek gerekirse genler Ss, Dd, Xy şeklinde yazılır.

Homozigot Nedir? Tıklayınız…

Sponsorlu Bağlantılar

Heterozigot dölü örnekle açıklamak gerekirse;

Örneğin insanlarda dil yuvarlayabilme karakterini oluşturan ve iki aleli farklı olan insanların genotipleri dil yuvarlayabilenler için Yy şeklinde olmalıdır. Bu şekilde gösterilen döllere melez döl, hibrit döl veya heterezigot döl denir.

Melez dölün genetipi yazılırken önce baskın alel (Y) sonra ise çekinik alel gen (y) yazılır.

Yani melez dil yuvarlayabilme karakteri yazılırken önce büyük Y sonra küçük y yazılır.