Hukuk Nedir? Ne Demektir?

Sponsorlu Bağlantılar

Toplum ve Hukuk

Hukuk kelimesini  toplumda yaşayan insanların haklarını düzenlemek için devlet tarafından çeşitli yaptırımlara bağlanmış kurallar bütünüdür şeklinde açıklayabiliriz. Bu tanım kısaca yapılan bir tanımdır. daha detaylı açıklamaları aşağıda bulacaksınız. Hukuk neden gereklidir ki derseniz şöyle cevap vermeye çalışalım ; eğer hukuk olmazsa toplumda huzurda olmaz . Çünkü hukuk toplumu oluşturan bireylerin   birbirlerine karşı olan haklarını savunur. Aksi halde bireylerin birbirlerine karşı olan haklarını savunmada büyük boşluklar oluşur.

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Hukuk her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü düzen fiilen gerçekleşen bir düzen değildir. Hukuk toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarını değil nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk kendisine uyulmak ve uygulanmak için vardır. Adalet değeri dolayısıyla insanlar arası ilişkileri bir düzene koymak toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlamak ister. İnsanlara “Bana uy; Beni gerçekleştir” buyruğu ile seslenir. Hukuk düzeni doğduğu andan itibaren bireyin karşısına kabul edilmesi ve uyulması gereken kesinlikle doğru kurallar olarak çıkar. İnsan özgür bir varlıktır ve iradesini hukukun buyrukları doğrultusunda kullanabileceği gibi onlara aykırı bir yönde de kullanabilir. Bu nedenle toplum içinde insanların tutum ve davranışlarının hukuk kurallarına uymaması her zaman mümkündür.

“İşte hukuk insan davranışlarını değerlendiren çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan normlardan meydana gelen bir sistem bir bütündür.”

İdesi ve ideali adalet olan hukuk genel olarak şu şekilde tanımlanabilir: “Hukuk adalete yönelmiş toplumsal bir yaşama düzenidir.” Bu tanımdan hukukun üç ayrı fonksiyonu yerine getirdiğini görmekteyiz. Bu fonksiyonlar düzen pratik yarar ve adalettir.

Hukuk Kelime Anlamı

Hukuk kelimesi Arapça “hak” kökünden gelir ve hak kelimesinin çoğulu olarak bilinmektedir (galat-ı meşhur). Arapçda “hak” kelimesinin çoğulu “ah’kak”tır. Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”. Bunun dışında hukukun “haklar” anlamı da vardır. Mecazi anlamda ise, ahbaplık, dostluk anlamında da kullanılır

Hukukun Teknik Anlamı

Hukuk dönemden döneme değiştiği için hala doyurucu bir tanım yapılamamıştır. Kant “Hukukçular hala hukukun tanımını aramaktadırlar” der. Günümüzde en çok kabul edilen tanımı ise: “Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar bütünüdür”.

Bilimsel bir disiplin olarak hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir. Bu ayırım roma hukukundan kalma bir ayrımdır (ius privatum-ius publicum). Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku özel hukukun, buna karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir