Sizden Gelen Soru:

Kenarlarına göre üçgenlerin özellikleri?

Cevap:

Üçgen Çeşitleri

Üçgenler hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra esas sorunun cevabına geçmekte fayda vardır.Bir düzlem üzerinde birbirine doğrusal olmayan üç doğru parçasının birleşmesi sonucunda ortaya çıkan geometrik şekle üçgen denir.Üçgenin üç adet köşesi vardır ve bu köşeler birbirlerine belli bir açı ile birleşir.Bu üç köşenin açısı ise yani üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.Dış açılarının toplamı ise 360 derecedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Üçgenler kenarlarına göre ve açılarına göre ikiye ayrılmaktadır.

Kenarlarına Göre Üçgenler

  1.  Eşkenar üçgen
  2.  İkizkenar üçgen
  3.  Çeşitkenar üçgen

Açılarına Göre Üçgenler

  1. Dar Açılı Üçgen
  2. Dik Açılı Üçgen
  3. Geniş Açılı Üçgen

Kenarlarına Göre Üçgenler ve Özellikleri

Eşkenar üçgen

Tüm kenarları eşit olan üçgendir. Tüm iç açıları 60°’dir. Tabanlara indirilen dikmeler hem açıortay, hem de kenarortaydır.

İkizkenar üçgen

İki kenarı eşit olan üçgenlerdir. Ayrıca iki açısı birbirine eşitir. Eşit olmayan kenara indirilen dikme hem açıortay hem kenarortay özelliği gösterir.

Çeşitkenar üçgen

Sponsorlu Bağlantılar

Her kenarının uzunluğu farklı olan üçgenlerdir. Tüm iç açıları birbirinden farklıdır. Çeşitkenar üçgenin simetri ekseni yoktur.

Açılarına Göre Üçgenler ve Özellikleri

Dar Açılı Üçgen

Açıları 90 dereceden küçük olan üçgenlere denir.

Dik Açılı Üçgen

Bir açısı dik (90°) olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerde yükseklik dik kenarlardan biridir. En uzun kenarına hipotenüs denir.

Geniş Açılı Üçgen

Açılarından biri 90°den geniş olan üçgenlerdir. Sadece bir tek açısı geniş açı olabilir. Tabana ait yükseklik tabanın uzantısı ile kesişir.