Madde Nedir? Maddenin Tanımı

Sponsorlu Bağlantılar

Madde Nedir?

Yaşadığımız çevrede gördüğümüz ve çeşitli bakımlardan uzayda alan kaplayan herşey madde olarak tanımlanabilir. Tabi bu anlamda daha kesin bilgileri öğrenmek istemeniz durumunda aşağıda belirtilen bilgilere göz atmanız yararınıza olacaktır.

Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç değişik halde bulunur. örneğin, buz katı, su sıvı, su buharı ise gaz halindedir. bütün maddelerin eylemsizlik özelliği vardır. bütün maddelerin hacmi ve kütlesi vardır. bütün maddeler tanecikli bir yapıya sahiptir.

Maddenin Ortak Özellikleri

Maddenin kütle, hacim ve eylemsizlik olmak üzere üç tane ortak özelliği vardır.
Maddenin uzayda kapladığı yer, hacim olarak ifade edilir.
Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür, terazi ile ölçülür. Ağırlık, bir cismin üzerine yerkürenin uyguladığı çekim kuvvetidir.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

İki maddenin aynı ya da farklı maddeden mi yapıldığını anlamak için birtakım özellikleri araştırmak gerekir. Bunlar maddenin ayırt edici özellikleridir.

Maddenin ayırt edici özellikleri şekle, biçime ve miktara bağlı olmayıp, maddenin cinsine bağlıdır.

1) Öz kütle (yoğunluk)
2) Erime noktası ve kaynama noktası
3) Çözünürlük
4) Sıcaklıkla genleşme
5) Esneklik
6) İletkenlik

Maddenin Sınıflandırılması

a) Element

b) Bileşik

Sponsorlu Bağlantılar

c) Karışım

Maddenin Katı Sıvı Gaz Halleri

Maddenin katı, Sıvı ve Gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı hâli, belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan atom ve Moleküller birbirine çok yakındır. Aralarındaki boşluklar çok azdır.

Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır. Maddenin sıvı hâli, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı hâlde Atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır. Maddenin gaz hâli, atom veya molekülleri arasında boşlukların çok olduğu durumdur.

Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir.

Gazların belirli bir şekil ve Hacimleri yoktur. Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar. Bir madde farklı Sıcaklık ve Basınç şartlarında üç hâlde de bulunabilir. Örneğin, saf su, H2O ile formüle edilir. Katı hâlde buz, sıvı hâlde Su ve gaz hâlinde su buharı şeklinde bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir