Nasıl Araştırma Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar

Araştırma 

Araştırma herhangi konu ile ilgili yeni şeyler bulmak yada var olan konuları daha da sağlam bir temele oturtmak için yapılır. Bu nedenlede herhangi bir konuda araştırma yapabilmek için öncelikle uyulması gereken kurallar vardır. Kuralların olma nedeni rastgele yapılan araştırmalardan verimli bir sonuç almanın çok da mümkün olmamasındandır.

araştırma, rapor, bilgi

Araştırma konunla ilgili birçok kitabı inceldikten sonraki adım eğitimsel araştırma ile ilgili yayın yapan dergileri taramak ve konunla ilgili makaleleri incelemek olmalıdır. Araştırma konularıyla ilgili birçok bilgi eğitimsel dergilerde bulunur. Genellikle kitaplar dergilere yol gösterir. Kitaplar genellikle doğal bir gelişmedir. Bu yüzden ilerleme kitaplardan dergilere doğrudur.
Dergilerdeki ilgili çalışmaların tanılanması hakkında nasıl bir yol izlemelisin? Yayınlanmış birçok dergi vardır. İlgili bilgi için her dergiye bakmak mümkün olmayabilir.

Literatür ve İnternetten Araştırma Yapmak

İnternet üzerinden ERIC’in araştırmalarına ulaşabilirsin. Birçok bilgisayar vardır ve milyonlarca kullanıcı vardır ve iletişim kurmak kolaydır. Birçok üniversite internet bağlantısı kurmakta ve fakültenin, personelin ve öğrencilerin hizmetine sunmaktadır.
İnternet kullanmanın birçok yönü vardır. Birçok grup, organizasyon ve anonim şirket çeşitli veritabanlarını geliştirir ve internete uygun hale getirir. Örneğin veri tabanlarına girerek, istatiksel verileme kütüphane kataloglarına ve dergilere ulaşabilir. Bu veri tabanlarından bir kısmı ücretsizdir ve internet üzerinden ulaşabilinir. Diğerlerine ise abone olmak gereklidir. İnfo Trac Search Book sitesi yaklaşık 1.500 dergi ve mecbua içerir. CARL anonim şirketi CARL sistemine sahiptir. Buradan ise çok geniş bir kütüphaneye ulaşılabilinir.

İnternette; konferanslar, tartışmalar, deriler ve referanslar kadar araştırma çalışmalarının sonuçları da vardır. Eğitimsel araştırmacılar bilgisayarı çalışmamaları için kullanırlar. İlan tahtası hazırlayarak araştırma konularının sonuçlarını diğer araştırmacılar ile paylaşırlar. Genel bir ilan tahtası American Educational Research List (ERL-L) tarafından hazırlanmaktadır. Bu genel ilan tahtaları özelleştirilmiş ilan tahtalarını içerir. Bu ilan tahtalarından bazıları araştırmacıların konuları hakkında genel bilgi vererek yardımcı olabilir.

İnternet, potensiyel bir kaynaktır. İnternet kesinlikle zengin bir bilgi kaynağıdır. İnterneti nasıl öğrenim ve etkili nasıl kullanırım soruları bireyin kendisini bu konuda geliştirmesine büyük katkı sağlar. İnternet ile ilgili birçok kitap vardır. A student’s Guide to the İnternet adlı kitap, C.L. Clark tarafından yazılmıştır ve internet kullanımı ile ilgili basit direktifler içerir. İnternet ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmanın en iyi yolu onu kullanmaktır.

Çalışmanın Uygulanabilir Olması

Literatür incelemesi tamamlandıktan sonra araştırma soruları ve hipotezlerinin sentezi için araştırma yapılabilir. Bundan sonraki adım bu çalışmanın uygulanabilir olmasını sağlamaktır. Her araştırma çalışması; Veriler toplama, araştırma için gerekli olan şeylerin belirtilmesi, harcanacak para miktar, araştırmacının uzmanlığı ve etkin duyarlık konuları ve bağlantılıdır. Çalışmalar çoğu zaman başlamadan bitirilir.

Hiperaktif olan çocuklar için okumayı öğretmek amacıyla yeni bir eğitimsel program hazırlayacağınızı düşünün. Çalışma için gerekli olabilecek şeyler şunlardır.

1) Belirli sayıda çocuğu sağlamak ve hiperaktiflik teşhisi koymak.
2) Çocukların aileleri ile işbirliği sağlamak, çocuklar ile işbirliği sağlamak, öğretmenleri ile işbirliği sağlamak. Bu işbirliği sağlanabilirse çalışma zaman alır. Çünkü eğitimsel programları araştırmak gerekir. Bu nedenle, sende altı ay veri toplama çalışması gerekir.
3) Eğitimsel materyaller ve değerlendirme yöntemleri ve diğer giderlerin toplam masrafı belirlenmelidir. Bu çalışma hırslı bir çalışma olur.
Çalışmalar oldukça ilginç ve önemlidir. Çalışmaların uygulanabilir olması daha da önemlidir.

Araştırma Problemlerinin İfade Edilmesi

Literatür taramaları yaptıktan sonraki adım özel problemin belirlenmesidir. Bir çok çalışmada problemin ifadesi araştırma çalışmasının amacıdır. Problemin ifadesi, araştırma projesinin diğer çalışmalarla bağlantı kurulmasını sağlar. Problemin bilinmesi, nasıl ve hangi metodların kullanılacağına, nicel ya da nitel bir çalışmamı olması gerektiğine karar verilmesinde yarar sağlar.

Nitel çalışma İçinde Problemin İfadesi 

Nitel çalışma içinde problemin ifadesi, çalışmanın amacını anlatır. Nitelik çalışmanın ifadesinin amaçları şöyledir;

1. Çalışmanın amacını belirtmek için birşeyi; tanımlama, anlama, gelişme ve keşfetme aşamaları vardır.
2. Ana fikri belirleme için tanımlama, anlama ve keşfetme gerekir.
3. Metot belirleme
4. Analiz edilecek araştırma grubunu belirleme.
Drew (1986)’da yaptığı çalışmada; stress ve beslenme arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmıştır. Bu amaçla a 374 yatağa sahip bir hastanede araştırmasını yapmıştır. Böyle bir çalışma nitel çalışmaya örnektir.

Nicel çalışma içinde Problemin ifadesi 

Kerlinger’e göre problem sorgulanacak bir kelimedir. İki ya da daha fazla değişken arasındaki varoluş ilişkileri nedir? Kerlinger’e göre bu soru problem araştırmasında kesin sorulmalıdır. Böyle bir soru problemin odak noktasını belirler. Bir diğer yaklaşım ise bildiri yapılmasıdır.

Bildiri ve soru formları aynı şekilde araştırma problemini ifade eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Her iki ifade Kerlinger’in problem tanımlamasına uyar çünkü her iki form da en az iki değişken içerir. Araştırma problemi için her iki formdan biri tercih edilebilir. Ama, araştırmacının başlangıcı için soru formunun kullanılması muhtemelen daha iyidir. Çünkü bu form problemi direkt olarak sunar, araştırmanın ne olduğunu kesin şekilde anlatır.

Manevi, ahlaki ve dinsel problemler de vardır. Ama bunlar iyi araştırma problemleri değildir. Konunun araştırılıp araştırılamayacağını belirlemek için basit testlerden geçirmek gerekir. Örneğin sınıfta cinsellik eğitiminin yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda araştırma problemi belirlemek için öğrencilere cinsellik eğitimini kim verecek? Cinsellik eğitiminin sınıf içindeki etkileri ne olacak. Birinci soru testten geçirilebilir. Ama ikinci sorunun testten geçirilmesi mümkün değildir.

Araştırma problemin spesifikliği: Araştırma probleminin oldukça spesifik bir şekilde formüle edilmesi gerekir. Bu şekilde araştırmacı değişkenleri iyi bir şekilde anlayabilir. Problemi spesifik bir şekilde belirleme faktörler hakkında karar verirken yardım sağlar. Araştırma için ne kullanmalıyım? Hangi ölçüm yöntemlerini kullanmalıyım? Sorularını sorarak da araştırmayı yönlendirmek mümkün olur.

Hipotezin Formülleştirilmesi

Literatürleri taradıktan, araştırma probleminin spesifik ifadesini belirledikten sonra yapılacak olan hipotezin formüle edilmesidir. Değişkenlerin özel iadeleri bulunduktan sora bunlar arasındaki beklenti ve tahminler üzerinde durulur. Hipotez, değişkenler hakkındaki tahminlerin varoluş ilişkilerini yeni bir ifade ile sunmaktır. Bu nedenle hipotezin formüle edilmesi araştırma probleminin belirlenmesinden sonra olmalıdır.

Nicel ve nitel araştırma bir dereceye kadar farklıdır ve farklı amaçlara sahiptir. Nicel araştırmanın amacı değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Nitel araştırma ise verilen durumu keşfetme, açıklama, yada tanımlamayı içerir. Bu nedenle hipotezlerin formülasyonu nicel araştırma çalışmaları için uygundur. Nicel çalışmada değişkenlerin sadece spesifikliklerini çalışmayız, değişkenler ile bağlatırlar kurarak çalışmayı genişletiriz. Nitel çalışmada değişkenler hakkında bilgiye sahip değilizdir. Bu nedenle nitel çalışmaların hipotezlerinde genellikle veriler biriktirilir ve araştırmacı olağanüstü bir durumu araştırır.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir