Noktanın Görevleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

Noktanın görevleri?

Cevap:

Noktanın Görevleri

Noktanın tanıtmını yapmak gerekirse; kağıt üzerinde kalemin bıraktığı küçük iz demek doğru olur.Noktanın birden çok görevi vardır.Nokta cümlenin bittiğini gösteren, kısaltmaların sonuna konulan, tarih belirtmelerinde kullanılan, sayılardan sonra kullanılan ve saat yazımlarında kullanılmak gibi görevleri vardır.

Aşağıda noktanın kullanım yerlerini göreceksiniz.Noktanın kullanım yerleri aynı zamanda nokta işaretinin görevlerini de belirtmektedir.

Nokta İşaretinin Kullanım Alanları

1. Cümlenin sonuna konur:

Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
(Reşat Nuri Güntekin)

2. Cümle değeri taşıyan anlatımların sonuna konur.

3. Bazı kısaltmaların sonuna konur:

Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).

4. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

3. (üçüncü), 15. (on beşinci);
II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl;
2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

Uyarı 1: Türkçe’de rakamı rakam olarak yazıp sonuna yazıyla -inci eki getirilmez. “1inci” gibi bir yazım Türkçe yanlışıdır. Bu ifade ya “1.” ya da açık olarak “birinci” şeklinde yazılmalıdır.

Uyarı 2: Sıralanan rakamlardan virgülle veya çizgiyle ayrılanların yalnızca sonuncu rakama nokta konur: 3, 4 ve 7. maddelerXII – XIV. yüzyıllar arasında.

5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

I. 1. A. a.
II. 2. B. b.

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

29.5.1453, 29.X.1923
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir.Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453

7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Tren 09.15′te kalktı.
Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30′da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.
(Tarık Buğra)

8. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960. nokta
Sponsorlu Bağlantılar

9. Dörtten çok basamaklı sayılarda bölüklerin arasına nokta konabilir:

326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500

10. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:

4.5=20

11. Jeodezide nokta; Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları(x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kazık vb. gibi. )işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.

12.Web adreslerinde domain isimlerinden önce kullanılır:

http://www.renklinot.com gibi

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

    melis
    02 Nisan 2014 - 20:30

    bence biraz kısa olmuş daha uzun olabilirdi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir