Saf maddelere örnekler veriniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yazıda Okuyacaklarınız:

Soru:

Saf maddelere örnek ne olabilir?

Cevap:

Saf maddelere örnekler

Saf maddelere direk bir kaç örnek verdikten sonra saf maddeler hakkında ayrıntılı bilgiler verelim. Saf  maddelere örnekler vermek gerekirse;

 • atom,
 • su,
 • oksijen (O2),
 • karbondioksit (CO2),
 • helyum,
 • sodyum (Na),
 • helyum (He),
 • alüminyum,
 • altın,
 • bakır,
 • demir,
 • şeker,
 • tuz,
 • cam.

saf madde1

Saf madde nedir?

Kendisinden başka maddelere ayrışmayan, kendine has fiziksel ve kimyasal ayırt edici özellikler olan ve aynı tür atom veya bileşiklerden oluşan maddelere saf madde denir.  Bu tanıma en uygun örnek ise oksijen (O2) ve su (H2O) örneğidir.  Oksijen aynı tür atomdan oluşan saf bir maddedir ve su (H2O) aynı tür molekülden oluşan saf bir maddedir.

Saf maddeler ikiye ayrılır:

 1. Elementler
 2. Bileşikler

Elementler

Aynı cins atomlardan oluşurlar. Yasal ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar, çünkü tek cins atom bulundururlar. Belirli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır. Saf maddedirler. Homojendirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Üç sınıfta incelenirler:

 •  Metaller
 •  Ameteller
 •  Soygazlar

Örnekler: Sodyum (Na), Oksijen (O2), Helyum (He) vb.

Bileşikler

En küçük yapı birimi moleküldür. Formüllerle gösterilirler. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler, çünkü en az iki atomdan oluşmuşlardır. Belirli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır. Saftırlar. Homojendirler. Kendilerini oluşturan maddelerden farklı özellik gösterirler. Oluştuğu maddeler arasında sabit bir oran vardır.

Örnekler: Su, metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir