Sizden gelen soru:

[box type=”success” ] Sivil savunma kulübü ne yapar? [/box]

Cevap:

Sivil Toplum Kuruluşlarının Başlıca Faaliyetleri

  • Eğitim alanında hizmet verirler
  • Sosyal yardımlaşma bilincini artırırlar
  • İnsan haklarını savunur ve gereklerini yaparlar
  • Doğal afetlerde yardımda bulunurlar
  • Bilim ve teknoloji alanında bilinçlendirme yaparlar
  • Çevre ve çevre koruması için çalışırlar

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.

birlik, beraberlik

20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. [B]Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşları Etkinlik Alanları

-Eğitim

-Sağlık
-Sosyal Yardımlaşma
-İnsan Hakları
– Doğal Afetler
– Bilim ve Teknoloji
-Çevre

1.Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

-Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
– Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
-Millî Eğitim Vakfı (MEV)
– Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
-Türk Eğitim Vakfı (TEV)
-Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM)
-Türk Eğitim Derneği (TED)
-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
-Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)

2.Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

– Kızılay
– Yeşilay
-Türk Kalp Vakfı
-Türk Böbrek Vakfı
– Sigarayla Savaşanlar Vakfı
– Lösemili Çocuklar Vakfı
– Türk Diyabet Vakfı
-Fiziksel Engelliler Vakfı
– Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

– Mehmetçik Vakfı
-Türk Hava Kurumu
– Kızılay
-Kimse Yok mu Yardımlaşma Derneği
-Darülaceze
-Can Suyu Yardımlaşma Derneği
-İnsani Yardım Vakfı
– Dost Eli Yardımlaşma Derneği

4.İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

-İnsan Hakları Derneği
– Kadın Haklarını Koruma Derneği
-Sokak Çocuklarını Koruma Derneği
-Tüketicileri Koruma Derneği
-Umut Çocukları Derneği

5.Doğal Afetlerde İlk Yardım ve Arama Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

– Kızılay
– AKUT (Arama Kurtarma Timi)
-Arama Kurtarma Araştırma Derneği
– Acil Tıp Derneği

Sponsorlu Bağlantılar

6.Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

-TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı)
– Doğal Hayatı Koruma Derneği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
– Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
– Deniztemiz Derneği
-Türkiye Çevre Koruma ve yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)
-Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)

7. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

-Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
-Türk Zeka Vakfı (TZV)
-Tarih Vakfı
-Türkiye Bilişim Vakfı