Spor Bakanının Görevleri Kısaca Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Türkiye’de var olan bakanlıklarda biri de Gençlik ve spor bakanlığıdır. Bakanlıkların amacı kendi görev alanına giren konularda devletin resmi politikaları gereği yapılan faaliyetleri kontrol altında tutabilmek için  gerekli yönlendirme işlemlerini yapmaktır. Tabi bu kişisel tanımı yeterli bulmayanlar aşağıda kısaca belirtilen ilgili maddeleri inceleyebilirler.

 spor, bakanlık, gençlik

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Amaç ve Kapsamı

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Görevleri

MADDE 2- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri şunlardır:

a)   Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

b)  Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

c)   Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

ç) Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek.

d)    Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.

e)    Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.

f) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

    ilknur
    04 Nisan 2013 - 18:27

    bilsem arastırmam

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir