Sizden gelen soru:

[box type=”success” ] Tema hangi alanda etkinlikler gösterir? [/box]

Cevap:

TEMA’nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, korumaktır.Açılımı da Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’dır.

Tema Vakfının Etkinlikleri

1. Ağaçlandırma
2. Kırsal kalkınma
3. Yasal çalışmalar
4. Eğitim çalışmaları
5. Uluslararası çalışmalar
6. Teşkilat çalışmaları

Sponsorlu Bağlantılar

tema vakfı

Ayrıca aşağıdaki projeler gibi projeler düzenler;

  1. Ağaçlandırma ve Karbon Tutma Projeler
  2. Kırsal Kalkınma Projeleri
  3. Biyolojik Çeşitlilik Koruma Projeleri
  4. Çölleşmeyle Mücadele Projeleri
  5. İklim Projeleri

Bütün bunların yanı sıra aşağıdaki amaçlar doğrultusunda etkinlikler düzenler;

  •  Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
  •  Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
  •  Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
  •  Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,
  •  Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.