TEMA Vakfının Yaptığı Çalışmalar ve Çalışma Haberleri

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden Gelen Soru:

Tema vakfının yaptığı çalışmalarla ilgili haberler?

Cevap:

TEMA Vakfı’nın Hukuksal Çalışmaları

TEMA Vakfı’nın hukuksal çalışmaları, “Mevzuat Çalışmaları” ve “Davalar” olarak iki ana başlıkta değerlendirilebilir. Eylül 1992 yılında kurulan TEMA Vakfı’nın hukuksal alandaki ilk ve en büyük başarısı 38 yılda çıkartılamayan dört kez kadük olan “Mera Yasası” nın TBMM’de 1998 yılının Şubat ayında “oybirliği” ile kabul edilmesi olmuştur. Nisan 1998 yılında da Ankara’da geniş katılımlı bir toplantıda, mera, toprak ve su ve orman için mevzuat komisyonları oluşturulmuş ve bu komisyonlara ilgili bürokratlar, öğretim üyeleri ve hukukçular katılmışlardır. Bunlardan mera komisyonu “Mera Yönetmeliği”ni hazırlamış ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Toprak-su Komisyonu “Toprak Yasaları”nı hazırlamıştır. Bu taslakların yasalaşması için gayretler devam etmekte olup, orman komisyonu da çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca su ile ilgili olarak da, “Çerçeve Su Yasası” ve “Havza Yönetimi” konularında çalışmalar sürdürülmektedir.

TEMA Vakfı’nın ilk davası 1997 yılının Eylül ayında ve gönüllü destekle açılmıştır. Bilahare Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla “Hukuk Danışmanlığı” 01 Ocak 1998 yılında faaliyete başlamıştır. Prensip olarak ülke genelini ilgilendiren idari eylem ve işlemler için dava açılmakta, bölgesel sorunlarda ise açılan davalara müdahil olunarak destek olunmaktadır. Ülkenin orman ve toprak varlığını ilgilendiren idari işlemlere (yönetmelikler) karşı açılan davalar, dokuz adet turizm merkezi iptali için açılan davalar ile, yüzer gezer santraller için toplam dört dava ve doğal sit alanlarına her tür enerji santrali yapımına izin veren idari eylemler için açılan davalar bunların kamuoyunda en ilgi çekici olanlarıdır. Davalar hakkında ayrıntılı bilgi TEMA İnternet Sitesi ile TEMA Vakfı’nın Açtığı Davalarda Son Gelişmeler ekinde mevcuttur. Açılan davalarda en çok kamu yararı değerlendirilmesi ve karşılaştırılması sonucu ÜSTÜN KAMU YARARI gerekçe olarak gösterilmiş ve ilk defa Danıştay 6ncı Dairesinin karar gerekçesi ÜSTÜN KAMU YARARI’na dayanmıştır. Bu da hem ülke, hem İdari Yargılama ve hem de TEMA Vakfı adına çok önemli bir başarıdır.

Çalışmalar ile ilgili detaylı raporlara ve bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TEMA Vakfı Eğitim Çalışmaları

Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı (Yaz Okulu)

Katılımcılara erozyon, doğurduğu sonuçlar ve alınacak önlemler konusu ile bitkilerin tanıtılması için arazide uygulamalı ve görsel eğitim vermek, doğal varlıkları tanıtarak korunmasını sağlamak, eğitim sonunda katılımcıların bulundukları kurum ve kuruluşlar ile çevrelerinde bilgilendirme yapmalarına imkân sağlayacak ekolojik okuryazarlık nitelikleri kazandırmak amacıyla; her yıl TEMMUZ ve AĞUSTOS aylarında “Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı (Yaz Okulu)” düzenlenmektedir. Kamplara TEMA Temsilcileri (TT) ve yardımcıları, TEMA Eğitmenleri, öğretmenler, izci liderleri, din görevlileri, tarım danışmanları, Genç TEMA, Üniversite Öğrencileri, Yavru TEMA katılmaktadır.

1997 yılından itibaren başlayan ve Temmuz – Ağustos aylarında uygulanan Doğa ve Erozyon Eğitim Kamplarına;

1997 yılında : 171 kişi ( BOLU-ANTALYA-AYDIN )

1998 yılında : 312 kişi ( ANTALYA- AYDIN )

1999 yılında : 287 kişi ( BOLU )

2000 yılında : 274 kişi ( BOLU )

2001 yılında : 358 kişi ( BOLU )

Sponsorlu Bağlantılar

2002 yılında : 353 kişi ( BOLU )

2003 yılında : 301 kişi ( BOLU )

2004 yılında : 314 kişi ( BOLU )

2005 yılında : 355 kişi ( BOLU )

2006 yılında : 314 kişi ( BOLU )

2007 yılında : 345 kişi ( BOLU )

2008 yılında : 324 kişi ( BOLU )

2009 yılında : 313 kişi ( BOLU GÖYNÜK DOĞA OTEL)

olmak üzere toplam 4.018 kişi katılmıştır.

Erozyon Eğitim Seminerleri

Erozyon eğitimini geniş kitlelere ulaştırmak ve bu konuda bilgi edinmek ve çevresini de bilgilendirmek isteyen gönüllülerimize eğitim vermek amacıyla çeşitli illerde halka açık iki gün süreli Erozyon Eğitim Seminerleri düzenlenmektedir.

1995 yılından itibaren 2 günlük eğitim seminerleri;

TARİH YER
1995 İstanbul
1996 Antalya, Eskişehir, Ankara, Elazığ, Trabzon, Edirne, Adana
1997 İstanbul (2 kez), Bursa, Karadeniz Ereğli, Ankara, İzmir, İzmit
1998 Konya, Rize, Van, Erzurum, Samsun, Erzincan, Gaziantep, Denizli, İçel
1999 Trabzon, Eskişehir, Kütahya, Tokat , İzmir
2000 Karaman, Isparta
2001 Isparta
2002 Lüleburgaz, Ankara
2005 Tarsus
2007 Tarsus (2 Defa)
2008 Mersin, Koyulhisar/Sivas
2009 Isparta

Bu güne kadar erozyon eğitim seminerlerine 7.355 kişi katılmıştır.

TEMA Temsilcileri ve Yardımcıları İçin Eğitim Semineri 

TEMA hareketinin amaç ve hedeflerine ulaşmasında kendilerine yardımcı olacak bilgileri kazandırmak ve bu konuda müşterek çözümler üretmek amacıyla TEMA Temsilcilikleri’ ne, 05 – 06 Mayıs 2001 tarihinde TEMA Vakfı tarafından ISPARTA’ da 2 günlük bir seminer yapılmıştır. Seminere 34 TT katılmıştır. TT eğitimi Doğa ve Erozyon Eğitim Kamplarının birinci ve ikinci döneminde de devam ettirilmiştir.

01 – 02 Aralık 2001 tarihlerinde İstanbul’ da İstanbul Bölge Temsilciliği’ nce organize edilen “Eğiticilerin Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. Bu seminere TT’ ler ve öğretmenler olmak üzere 29 TT ve TT Yardımcısı katılmıştır.

01 – 02 Haziran 2002 tarihinde Ankara’ da TT’ ler için 2 günlük bir seminer yapılmıştır. Seminere 53 TT ve TT Yardımcısı katılmıştır.

TEMA Temsilcileri, Temsilci Yardımcıları, Gönüllü Sorumlular ve Gönüllü Eğitmenlere yönelik bu eğitimler, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılı Doğa yılı Doğa ve Erozyon Eğitim Kamplarında da devam ettirilmiştir. Katılım durumu ile bilgiler aşağıdaki çizelgededir.
TEMA Temsilcileri, Temsilci Yardımcıları, Gönüllü Sorumlulaır ve Gönüllü Eğitimenlerin Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı Katılım Durumu

YIL KATILIMCILAR SAYI
2002 (1. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
36
2002 (7. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Eğitim Yardımcıları(Eğitim Toplantısı)
55
2003 (1. Dönem) TEMA Gönüllü Eğitmenleri
55
2003 (2. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
50
2004 (1. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
36
2004 (2. Dönem) TEMA Gönüllü Eğitmenleri
45
2005 (3. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
47
2006 (1. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
44
2007 (1. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
49
2008 (1. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
37
2009 (1. Dönem) TEMA Temsilcileri ve Gönüllü Sorumluları
56
Toplam:
510

 

Temsilci ve Gönüllü Sorumlular için Düzenlenen Diğer Eğitimler ve Katılım Durmu

TARİH YER SAYI
05 -06 Mayıs 2001 (2 gün) Isparta
34
01-02 Aralık 2001 (2 gün) İstanbul
29
01-02 Haziran 2002 (2 gün) Ankara
53
26 Mart 2008 (1 gün) İstanbul (Uyum Eğitimi)
10
17 Eylül 2008 (1 gün) İstanbul (Uyum Eğitimi)
10
27 Eylül 2008 (1 gün) İstanbul (Uyum Eğitimi)
15
Toplam:
151

 

Konferanslar, Radyo ve TV Programları

Bir yılda, çeşitli kurumlarda ve özel kuruluşlarda, okullarda ve üniversitelerde erozyonun sonuçlarını anlatan konferanslar ve erozyonu daha geniş kitlelere anlatmayı hedefleyen radyo ve TV programları düzenlenmiştir. Bir yılda, panel, konferans, radyo ve TV programı, sohbet toplantısı niteliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerden Konferans ve 1 gün süreli seminerlere (TEMA Temsilcilikleri’nce planlanıp uygulananlar dahil) 2.700.000 kişi katılmıştır.

Eğitim Materyali

Eğitim CD’si 2000 yılında 3.000 adet basılmış ve yeni konular eklenerek ve güncellemeler yapılarak 2002 yılında 3000 adet, 2004 2005 ve 2006 yıllarında 3000, 2007 yılında 5.000, 2008 ve 2009 yılında 3000 adet daha CD çoğaltılarak dağıtılmıştır.

2010 yılı için eğitim CD’si Nisan ayında basılmıştır. Eğitim CD’sinden belgeseller çıkarılarak CD sayısı 1’e indirilmiştir. CD’de çeşitli konulardaki sunumlar, dokümanlar, TEMA Vakfı Yayınları yer almaktadır. 3.000 adet basılmıştır.

Karikatür, Resim, Komposizyon ve Slogan Yarışmaları

TEMA Vakfı 1993 yılında Komposizyon, 1994 yılında Resim, 1995 yılında Slogan yarışmaları düzenlemiştir.

TEMA Vakfı, Karikatürcüler Derneği ve Cartoon Yayıncılık işbirliği ile 1996 yılında “Erozyon” konulu yarışmaya 28 ülkeden 163 sanatçı 326 eserle, 1998 yılında ise “Orman ve Çölleşme” konusunda Uluslararası Karikatür Yarışması yapılmıştır. Bu yarışmalara 32 ülkeden 283 sanatçı 546 eser ile katılmıştır.

 

1996 yılında “Erozyon” konulu yarışma 1998 “Orman ve Çölleşme” konulu Uluslararası Karikatür Yarışması

2007 yılında, yine TEMA Vakfı, Karikatürcüler Derneği ve Cartoon Yayıncılık işbirliği ile “Doğa ve İnsan Uluslararası Karikatür Yarışması” düzenlenmiştir. Her yıl bir başka konu belirlenerek yarışma gelecek yıllarda da devam ettirilecektir. Dereceye giren karikatüristler adına 20’er fidan dikimi gerçekleştirilmektedir.

2007 yılı konusu : “Küresel İklim Değişikliği ve Dünyamızdır.
2008 yılı konusu : “Kuraklık ve Su”
2009 yılı konusu : “Gıda Güvenliği olarak belirlenmiştir.

TEMA Vakfı Uluslararası Çalışmalar

TEMA Vakfı uluslararası alanda da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Vakıf, Dünyada toprak erozyonu, çölleşme ve doğal varlıkların korunması alanlarındaki yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler hakkındaki son gelişmeleri, içinde bulunduğu ağlar, takip ettiği yayınlar ve katıldığı uluslararası seminer ve konferanslar aracılığıyla izlemekte ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.
TEMA Vakfı, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği yapmaktadır:

Birleşmiş Milletler ECOSOC (Ekonomik ve Sosyal Konsey) üyesi,

Akdeniz ülkelerindeki çevre ve kalkınma STK’ları federasyonu olan MIO-ECSDE (Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi) üyesi,

Dünyanın en geniş çevre bilgi ağına sahip çevre birliği olan IUCN (Dünya Koruma Birliği) üyesi,

141 Çevre Sivil Toplum Kuruluşu Federasyonu olan EEB (Avrupa Çevre Bürosu) üyesi,

Sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda faaliyet gösteren EUROSITE üyesi,

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı UNEP-MAP), Birleşmiş Milletler Akdeniz Eylem Planı UNEP)’in akredite olmuş üyesi,

UNFCCC – Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde gözlemci STK statüsü,

Akdeniz’de su alanında faaliyet gösteren GWP-MED (Global Water Partnership Mediterranean Küresel Su Ortaklığı – Akdeniz) üyesi,

Ağ ile özel saha ve Koruma Alanları Yönetimi konusunda faaliyet gösteren Avrupaçapında faaliyet gösteren bir STK Ağı olan Eurosite üyesi

TEMA ayrıca, Worldwatch Enstitüsü‘nün her yıl yayınlanan kitabı “Dünyanın Durumu” serisinin Türkiye yayın hakkı sahibidir.

Kardeş Vakıflar Almanya ve Hollanda’da Faaliyet Gösteriyor
TEMA misyonunu uluslararası platformlara taşımak amacıyla TEMA Türkiye’nin kardeş vakfı olarak 1998 yılında Almanya ve 2002 yılında Hollanda’da bu ülkelerin yasalarına göre faaliyet gösteren TEMA Almanya ve TEMA Hollanda isimli iki Vakıf kurulmuştur. 1998 yılında kurulan TEMA Almanya Vakfı’nın Merkezi Köln’de, 2002 yılında kurulan TEMA Hollanda’nın merkezi Rotterdam’dadır.

Teşkilatlanma Çalışmaları

TEŞKİLATLANMA BÖLÜMÜNÜN GÖREVİ

Türkiye genelinde 75 il ve 400 ilçe, belde, köy vb. noktalarda bulunan ve TEMA Vakfına gönüllü hizmet eden Temsilci, Gönüllü Sorumlusu ve Gönüllülerin koordinasyonunu sağlamak;

Özel ve kamu kurumlarında, üniversitelerde, liselerde ve ilköğretim okullarında TEMA Vakfı misyonu doğrultusunda vakıf faaliyetlerini yaygınlaştırmaktır.

Teşkilatlanma Bölümü Kadrosu

1. Teşkilatlanma Bölümü Başkanı
2. Temsilciler Koordinatörü
3. Mezun TEMA Koordinatörü
4. Genç TEMA Koordinatörü
5. Yavru TEMA Koordinatörü
6. Minik TEMA Koordinatörü
7. Gönüllülük Sorumlusu
8. Gönüllülük Elemanı

TEMA Vakfı Türkiye çapındaki tüm İl Temsilcileri ve İlçe Gönüllü Sorumluları ile şu çalışmaları gerçekleştirmektedir.

• İl ve ilçe bazında teşkilatlanma çalışmalarını gerçekleştirmek.
• İlköğretim kurumlarında Yavru TEMA, lise ve üniversitelerde Genç TEMA ve kurumlarda Mezun TEMA çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmek.
• Talep eden kurumlara ( okullar, kamu ve özel kurumlar ) TEMA Vakfı eğitimlerini vermek ve kurumlarda eğitim talebi oluşturmak
• Çeşitli yerlerde tanıtım amaçlı stant açmak
• Yerel ve ulusal basında, radyo ve televizyon kanallarında tanıtım çalışmaları yapmak
• Gerekli toplantılara ev sahipliği yapma, önemli etkinlik günlerinde konferans, panel, yarışma, sergi, ziyaret, konser, yürüyüş vs. gibi faaliyetler düzenlemek ( Erozyonla Mücadele Haftası, Orman Haftası, Çevre Günü gibi)
• Gönüllülükle ilgili çalışmalar yapmak ve gönüllü kazandırmak. TEMA gönüllü sayısını artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek
• Fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirmek
• Her yıl gerçekleştirilen Doğa ve Erozyon Eğitim Kampına katılım sağlamak. (Temsilciler, Genç TEMA ve Yavru TEMA)
• Sponsorlar aracılığıyla çeşitli aktiviteler düzenlemek ve bu aktivitelerde broşür, afiş, pankart vb. yaptırılmasını sağlamak.

TEŞKİLATLANMA BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ

1. İl Temsilcileri ve ilçe Gönüllü Sorumluları ile ilgili faaliyetler
2. Yavru TEMA teşkilatı çalışmaları
3. Genç TEMA teşkilatı çalışmaları
4. Mezun TEMA teşkilatı çalışmaları
5. Gönüllülük faaliyetleri

MEVCUT DURUMUMUZ

• 75 il, 400 ilçe ve köyde TEMA teşkilatı
• 900 ilköğretim okulunda Yavru TEMA teşkilatı
• 56 il ve KKTC’de olmak üzere toplam 74 üniversitede Genç TEMA teşkilatı
• 34 ilde Mezun TEMA teşkilatı
• 405.000 kayıtlı gönüllü

İL TEMSİLCİLERİ VE İLÇE GÖNÜLLÜ SORUMLULARINA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

A. Koordinasyon Faaliyetleri

Strateji Belirleme ve Koordinasyon Toplantıları
Temsilcilikler Arası Gözlem Ziyaretleri
Temsilcilik Saha Ziyaretleri
Temsilciler Danışma Kurulu

B. Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Aday Uyum Eğitimleri
Kongre veya Eğitim Günleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri

C. İletişim Faaliyetleri

E-posta, SMS, Telefon, Faks ve Kargo

2009 Yılı Türkiye Genelinde Toplantı, Eğitim, Etkinlik ve Ziyaretlerimiz

• 11.03.2009 Yavru TEMA Günü / Türkiye Geneli Tüm İller
• 14-15.03.2009 Temsilcilikler Arası Gözlem Ziyaretleri / Mersin, Ordu, Erzurum
• 30.03.2009 – 04.04.2009 1. Dönem Saha Ziyaretleri / Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın
• 23-24.04.2009 Yavru TEMA Şenliği / Konya
• 02-03.05.2009 Genç TEMA Eğitim Günleri / Denizli
• 30-31.05.2009 Temsilciler Eğitim Günleri / Isparta
• 05.06.2009 Dünya Çevre Günü / Türkiye Geneli Tüm İller
• 17.06.2009 Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü / Türkiye Geneli Tüm İller
• 05-10.07.2009 Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı Temsilci ve Gönüllü Sorumlular Dönemi / Bolu – Göynük
• 19-24.07.2009 Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı Genç TEMA Dönemi / Bolu – Göynük
• 02-07.08.2009 Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı Yavru TEMA Dönemi / Bolu – Göynük
• 05-06.09.2009 Uyum Eğitimi / Genel Merkez İstanbul
• 03-04.10.2009 Temsilciler Danışma Kurulu Toplantısı / İstanbul
• 06-10.10.2009 2. Dönem Saha Ziyaretleri / Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak
• 17-18.10.2009 Temsilciler Strateji Belirleme ve Koordinasyon Toplantısı / İzmir – Urla
• 07-08.11.2009 Genç TEMA Başkanlar Toplantısı / Eskişehir
• 14-15.11.2009 Mezun TEMA Vizyon Toplantısı / Tarsus
• 16-22.11.2009 Erozyonla Mücadele Haftası / Türkiye Geneli Tüm İller
• 2010 Yılı Temsilciler Saha Ziyaretleri / Eskişehir, Konya, Afyon, Bilecik
• 07-09 MAYIS 2010 Genç TEMA GDO Kongresi / Manavgat
• 20-22 NİSAN 2010 Yavru TEMA Şenliği / Ankara
• 29-30 Mayıs 2010 Temsilciler Ve Gönüllü Sorumlular Toplantısı / Karaman

Temsilciler İle İlgili Önemli Bilgiler

• İlk Temsilcimiz Fevzi ÇOŞGUN – Tavşanlı /1993
• TEMA Temsilcilerinin sayısı: 75
• 1.TEMA Temsilciler Kurultayı – Konya / Mayıs 2004
• 2.TEMA Temsilciler Kurultayı – Afyonkarahisar / Haziran 2005
• Temsilciler Toplantısı – Gemlik / 16-17 Eylül 2006
• Temsilciler ve Gönüllü Sorumlular Toplantısı – Erzurum / Nisan 2007
• Strateji Belirleme ve Koordinasyon Toplantısı – Fethiye / Ekim 2007
• Kişisel Gelişim Eğitimi – Adana / Şubat 2008
• Temsilci ve Gönüllü Sorumlular “Toprak” Kongresi – Manavgat / Mayıs 2008

Mezun TEMA Çalışmaları

Mezun TEMA Nedir ? :

Mezun TEMA, topraklarını kaybetmek istemeyen, Türkiye’nin doğal varlıklarının tükenmemesi için çalışan Genç TEMA’dan yetişen TEMA gönüllülerinin TEMA teşkilatlanması içindeki adıdır.

Üniversite döneminde Genç TEMA Teşkilatı yapısı içinde görev alan kişilerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışmalarını iş yerlerinde devam edebilmeleri amacı ile ilk 2004 yılında oluşturulmaya başlanmıştır.

Mezun TEMA Çalışma Yapısı :

34 ilde aktif olarak Mezun TEMA çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Her il yıl içerisinde belirlenen faaliyet programındaki ana başlıklara bağlı kalarak kendi projelerini oluşturur ve bunun uygulanmasını sağlar. Çalışma dönemleri Eylül- Haziran aylarını kapsar ve her sene Haziran ayında belirlenen bir ilde diğer şehirlerden gelen katılımcılar ile birlikte Mezun TEMA Genel Kongresi yapılır, geçmiş çalışmalar değerlendirilirken, gelecek çalışma planı oluşturulur. Bu yılda 14-15 kasım 2009 da Tarsus’ da Mezun TEMA Koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.

Mezun TEMA’nın Amacı :

Mezun TEMA Gönüllülerinin, çalıştıkları firmalarda kurumsal çalışmalar yapması, kurumlar da ki çalışanlara çevre, erozyon, küresel ısınma vb. konusunda eğitimlerin verilmesini sağlamak, ( Ayrıca bu eğitimlerin okullarda da verilmesini sağlamak.)
Çevreyi korumaya yönelik uygulanabilir projeler geliştirmek ve bunları firma sponsorlukları ile gerçekleştirmek,
Genç TEMA ekibinin çalışmalarına ve ayrıca iş yaşamına atılmalarına hazırlanmaları için yardımcı olmak,
Sosyal içerikli faaliyetler düzenlemek, stant çalışmalarına katılmak.

Mezun TEMA Teşkilatı Neler Yapar ? :

• TEMA Vakfının vizyonu ve misyonu doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak,
• Mezunlar Grubu Gönüllüleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
• TEMA Vakfı çalışmaları ve teşkilatlarına maddi ve manevi destek olmak,
• TEMA Vakfının İl Temsilciliği ve İlçe Gönüllü Sorumlularının Temsilcilerinin görevlendirilmesi için gerekli kişilerin bulunmasına yardımcı olmak,
• İllerde İl Temsilcilerine, İlçelerde Gönüllü Sorumlular ile koordineli olarak çalışmaları yürütmek.
• Bulundukları kurumlarda, Kurum Temsilciliği yapmak

Genç TEMA Çalışmaları

Genç TEMA Nedir?

Genç TEMA, TEMA Vakfı’nın “toplumsal barışın topraktan geleceğine inanan” lise ve üniversite öğrencisi gönüllülerinden oluşan teşkilatıdır.
2000 yılında kurulan Genç TEMA, şu anda Türkiye’nin 56 ilinde ve KKTC’de toplam 74 üniversitede öğrenci kulübü veya topluluğu olarak teşkilatlanmış durumdadır.
Liselerdeki teşkilatlanma çalışmalarına da 2006-2007 öğretim yılında başlanmıştır.

Genç TEMA’nın Amacı

Türkiye çapında Lise ve Üniversite öğrencilerinin çevresel tehditler ve erozyonun tehlikeleri konusunda bilinç kazanmaları, aktif olarak TEMA faaliyet ve projelerine katılmalarını sağlamaktır. Genç TEMA, Türkiye’deki üniversitelerde ve belirlenen pilot liselerde faaliyet yürütmektedir, bunun sonucunda ulusal düzeyde bir gençlik hareketi ortaya çıkmaktadır. Gönüllü çalışma içinde yer alan öğrencilerin yetişkinliklerinde de erozyon ve çevre sorunları konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları ve bu bilinci yaymaları hedeflenmektedir.
Genç TEMA üniversitelerde, kulüp veya öğrenci topluluğu şeklinde bir oluşum göstermektedir. Çalışmalara katılmaya gönüllü öğrenciler bir araya gelip, bir danışman öğretim görevlisinin de desteğini alarak, Genç TEMA yönergesi doğrultusunda kulüp veya öğrenci topluluğu kurmaktadır. Kurulan öğrenci topluluğu, üniversite yönetiminin de onayını ve desteğini alarak, başta üniversitenin bağlı bulunduğu ildeki TEMA Temsilciliği ile olmak üzere, TEMA Vakıf Merkezi ile de koordineli şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. KKTC’deki üniversitelerimiz TEMA Vakıf Merkezi ile koordineli çalışabilirler.

Genç TEMA Teşkilatı Neler Yapar ?

• Lise ve Üniversitelerde Stand / tanıtım faaliyetleri ile diğer öğrencilere de Genç TEMA’yı tanıtma ve katılmaya çağırma
• Sohbet Toplantıları
• Seminer – panel düzenleme (bilinçlendirme çalışmaları)
• Fidan dikim kampanyaları
• İlköğretim ve liselere eğitimler verme
• İldeki TEMA Temsilciliği’nin çalışmalarına destek verme
• TEMA Vakfı kampanyalarını duyurma
• Çevre ile ilgili özel günlerde etkinlikler düzenleme
• Doğa gezileri düzenleme
• Ulusal ve Uluslar arası Projeler
• Genç TEMA Ulusal Toplantıları’na ve TEMA Doğa Erozyon Eğitim Kamplarına katılma
• Konser Organizasyonu
• Koordinasyon Toplantıları
• TEMA Vakfı’na gönüllü kaydı yapma
Bu faaliyetler, gönüllü öğrencilerin yapmak istedikleri çalışmalar doğrultusunda da zenginleşmektedir.
Gerçekleşen Genç TEMA Ulusal Toplantıları
• I. Genç TEMA Başkanlar Toplantısı, 2004 / K.K.T.C – Lefke
• II. Genç TEMA Başkanlar Toplantısı, 2005 / K.K.T.C. – Lefkoşa
• III. Genç TEMA Başkanları Planlama ve Strateji Toplantısı, 2006 / Erzurum
• I. Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 2002 / İstanbul
• II. Genç TEMA Koordinasyon toplantısı, 2003 / İstanbul
• III. Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 2004 / İstanbul
• IV. Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 2005 / Adana
• I. Genç TEMA Ulusal Çevre Kongresi 2006 / Ankara (Konu: Türkiye’de Su ve Sulak Alanlar Sorunu)
• II. Genç TEMA Ulusal Çevre Kongresi, 2007 / Antalya – Kemer (Konu: Toprak Kirliliği ve Anıt Ağaçlar)
• III. Genç TEMA Ulusal Çevre Kongresi, 2008 / İstanbul (Konu: Yenilenebilir Enerji)
• 2009 Genç TEMA Eğitim Günleri / Denizli
• 07-09 MAYIS 2010 Genç TEMA GDO Kongresi / Manavgat

Yavru TEMA Çalışmaları

Yavru TEMA Nedir?
TEMA Vakfı’nın ilköğretim okullarında Yavru TEMA adı altında yürüttüğü çalışmaların tümüdür.
Yavru TEMA’nın Amacı:
İlköğretim okullarında kurulan Yavru TEMA teşkilatları aracılığı ile çocuklarda çevreye ve doğal varlıkların korunmasına dair bilinç geliştirmek; erozyon tehlikesinin farkında, toprağın önemini kavrayan dolayısıyla erozyonla ve çölleşme ile mücadele eden; içinde yaşadıkları çevreye karşı duyarlı ve çözüm üreten nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yavru TEMA çalışması ile çeşitli eğitim ve faaliyetlerden oluşan bir yıllık program izlenmektedir. Bu yol ile ilköğretim öğrencileri erozyonla mücadele, doğal varlıkların korunması ve çevre konularında önce bilgilendirilmekte, ardından çeşitli etkinliklerle bu farkındalığın somut davranışa dönüşmesi hedeflenmektedir.

Yavru TEMA, talep eden ilköğretim okulları ile görüşülerek bu çalışmanın tanıtılması ile başlar. Okullarda erozyon ve çevre eğitimlerinin verilmesi, meşe palamudu tohumları toplanması ve yetiştirilmesi, fidan dikimi, çevre gezileri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile çevre sorunlarının ele alınması, doğa ve erozyon eğitim kampının içinde yer aldığı faaliyetlerden oluşur. Bunun yanı sıra okullarda belgesel filmler izlenir, gönüllülük çalışmaları yürütülür, atık yönetimine dair çalışmalar, çevre temizliği yapılır; resim, kompozisyon, şiir yarışmaları, gösteriler düzenlenir.
Gerçekleşen Yavru TEMA Ulusal Toplantıları
• Ulusal Yavru TEMA Kurultayı / Mayıs 2005 – Ankara (Konu : Küresel İklim Değişiklikleri, Sebepler, Sonuçları, Çözüm Önerileri)
• Uluslararası Yavru TEMA Kurultayı / Nisan 2006- Antalya (Konu : Küresel İklim Değişiklikleri, Sebepler, Sonuçları, Çözüm Önerileri)
• Yavru TEMA Şenliği / Nisan 2007 – Balıkesir (Konu :Yakın Çevremizdeki Güncel Çevre Problemleri ve Çözüm Önerileri)
• Yavru TEMA Şenliği / Nisan 2008 – Ankara TBMM (Konu : Türkiye’nin Çevre Sorunlarının Çocuk Gözüyle Milletvekillerine Yansıtılması ve Bu Amaçla Yapılan Kolaj Çalışmalarının Meclis Bahçesinde Sergilenmesi)
• 5. Ulusal Yavru TEMA Şenliği / Nisan 2009 – Konya ( Konu: Su ve Sulak Alanlar )
• 20-22 NİSAN 2010 Yavru TEMA Şenliği / Ankara

Yavru TEMA Çalışmalarına katılmak için,
• Bulunduğunuz il veya ilçedeki TEMA Temsilcilikleri ile bağlantıya geçerek bilgi alınız. Okul idaresinin onayının ardından Yavru TEMA takımı ve gönüllü bir danışman öğretmenden oluşan takım şemasını TEMA temsilciliklerine ulaştırarak yıllık çalışma programını uygulamaya başlayabilirsiniz.

Kendi geleceklerini, kendileri kurtarmak zorunda kalan çocuklarımıza, bu mücadelelerinde yol göstermek amacıyla kurulan Yavru TEMA Teşkilatımız, onları bu yolda teşvik edici olabilmek için, tüm sınıf TEMA gönüllüsü olduğunda, sınıflarının kapısına yapıştırılmak üzere, “Bu Sınıf TEMA Gönüllüsüdür” yazılı bir Yeşil Yaprak hediye etmektedir.

Minik TEMA Çalışmaları

Minik TEMA Nedir?

Minik TEMA; TEMA Vakfı’nın, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam kavramlarını kazandırmak amacıyla yürütecek olduğu Minik Eller Toprağa Projesi’ni uygulayacak olan, 60-72 ay arası okul öncesi dönem öğrencilerini kapsayan oluşumdur.

Minik TEMA Projesinin Amacı Nedir?

Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş olan TEMA Vakfı’nın, okul öncesi çağındaki 60-72 aylık çocuklarla uygulayacağı Minik TEMA projesi ile öğrencilerde çevre bilinci, erozyonla mücadele ve çölleşme konusunda duyarlık kazandırmak ve sürdürülebilir yaşam bilincini aşılamak amaçlanmıştır.

Minik TEMA Projesi Nasıl Uygulanır?

Minik TEMA Projesi MEB ile imzalanan protokol sayesinde tüm Türkiye’de resmi olarak uygulanabilir bir proje olup temsilcilerin il ve ilçelerindeki Milli Eğitim Müdürlükleri’nden gerekli izinleri almasıyla okullarda uygulanmaya başlar. Öğretmenler ve okul müdürleri temsilciler ve vakıf tarafından, gerektiğinde ise akademisyenler tarafından proje hakkında bilgilendirilir.

Minik TEMA Projesi, projeyi uygulamak isteyen öğretmen veya yöneticilerin vakıftaki Minik TEMA Koordinatörüne veya ilgili temsilciliğe başvurusuyla başlar. Başvuru formunu dolduran öğretmenler vakıf veya temsilciler tarafından kendisine ulaştırılan projeyi sınıfta uygulamaya başlayabilirler. Ayrıca kendilerine gönderilecek olan eğitim cd’ni sınıflarında uygulayacakları etkinliklerde materyal olarak kullanabilirler. Proje aşamaları uygulanırken fidan dikimi, uzman konuk davet etme gibi etkinliklerde öğretmenler ilgili temsilcilikle koordineli olarak çalışabilirler. Projeyi uygulamak isteyen gönüllü öğretmenlere vakıftan ve temsilciliklerden gerekli tüm destek verilirken öğrenciler de proje sonrasında vakıf tarafından ödüllendirilir.

TEMA Vakfı’nın Miniklere Seslenişi, ‘Minik Eller Toprağa’ Projesi

Okul öncesi dönem; 0-6 yaş dönemini kapsayan, bireyin sosyal-duygusal, fiziksel, bilişsel, özbakım ve dil gelişiminin en hızlı olduğu, eğitimci ve düşünürler tarafından ‘kritik dönem’ olarak adlandırılan dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim çocukların her alandaki gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra, onları ilköğretim birinci sınıfa hazırlayarak gerekli okul olgunluğuna erişmelerini sağlar. Minik TEMA oluşumunun ve Minik Eller Toprağa projesinin bu verilerden yola çıkarak, çocuklara çevre bilincini kazandırmada verilecek eğitimin en kalıcı ve etkili olduğu dönem olan okul öncesi dönemden başlaması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle oluşturulmuş olan Minik TEMA projesi, Proje Tabanlı Öğrenme Modeli’ni temel alarak, çocuklara çevre duyarlığı ve çevre ile ilgili kavramları kazandırmak amacıyla, okulların 60-72 aylık çocuklarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Projenin giriş, geliştirme ve sonuç aşamaları tamamlandıktan sonra proje, ailelerin de katılımıyla sergilenecek, öğretmenler tarafından fotoğraflarla rapor haline getirilecek ve raporların değerlendirilmesi sonucunda projeye katılan tüm öğrenciler TEMA Vakfı tarafından ödüllendirilecektir.  Böylece çevre ile ilgili etkinliklere aktif şekilde katılmış olan 5-6 yaş arası çocukların, çevre duyarlığı kazanma ve bu kazandıklarını hayata geçirerek birer çevreci olma yolunda attıkları ilk adım TEMA aracılığıyla olacak, uzattıkları minik elleri toprağa uzanacaktır.

Minik TEMA Takımı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Öğretmen projeyi uygulamaya başladığı anda sınıfta Minik TEMA takımı kurar. Takımın kurulması şu şekilde gerçekleşir;  öğretmen proje boyunca her ay 4 öğrenciden olmak üzere, aylık Minik TEMA takımları kurar ve takım içerisindeki her çocuğa aşağıdaki sorumlulukları verir. Hazırlanan panoya her ay fotoğrafı asılan 4 öğrenci o ay boyunca kendine verilen sorumlulukları yerine getirir.

Bu sorumluluklar aşağıdaki gibidir:
Enerji Tasarrufu Sorumlusu: Okulda açık bırakılan ışıkları gereksizse kapatma ve kapatmayanları uyarma
Su Tasarrufu Sorumlusu: Gereksiz su tüketmeme ve tüketildiğinde uyarma
Çevre Sorumlusu: Okulu ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı davranma ve davranmayanları uyarma, atık kâğıtların geri dönüşüm kutusuna atılmasını sağlama
Toprak-Fidan-Çiçek Sorumlusu: Sınıfta/çevresinde yer alan fidan veya çiçeklerin bakımını üstlenme

Minik TEMA’lı Kimdir?
Minik Eller Toprağa Projesi ve Minik TEMA takımı içerisinde yer alan her öğrenci Minik TEMA’lıdır.

Gönüllülük Çalışmaları

TEMA’nın kamuyu oluşturulmasına yönelik diğer bir çalışması da Gönüllü kaydı yapmaktır. Gönüllüler TEMA’nın birçok faaliyetlerinde ülke genelinde aktif destek vermektedir. TEMA Vakfının kayıtlı Gönüllü sayısı 01 Ocak 2011 tarihi itibarı ile 405.000’e ulaşmıştır. Gönüllülerimizle çeşitli dönemlerde motivasyon toplantıları düzenlemekte olup faaliyetler konusunda bilgiler kendilerine anlatılmakta ve onların da görüşleri alınmaktadır.

01.01.2010 tarihinden itibaren TEMA Vakfına gönüllü kaydı yaptıran herkese gönüllü kartının yanında rozet de verilmektedir.

TEMA Vakfı 2010 Yılı Haberleri

 Hukuk Yine Doğayı Korudu
 29.12.2010
 İçeride Çocuk Kalmasın!
 27.12.2010
 TEMA Vakfı Gönüllüleri’nin Sayısı 2010 Yılında 400.000’e Ulaştı.
 18.12.2010
 TEMA Vakfı Erozyonla Mücadele Haftası Etkinlikleri
 29.11.2010
 TEMA Vakfı Erozyonla Mücadele Haftası Etkinlikleri 29 Kasım – 5 Aralık 2010
 12.11.2010
 30 İlden 80 Genç TEMA’lı Toprak Dede Hayrettin Karaca ile Trabzon’da 2011 Yılı Çalışmalarını
 08.11.2010
 Doğa Korumaya Doğa Koruma Yasasıyla Darbe
 01.11.2010
 Nestlé, “Fıstığımız Bol Olsun” Projesiyle Antep Fıstığı Üretiminde Kalite Ve Verimi Artıracak
 27.10.2010
 Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca’nın Heykeline Zarar Verenleri Kınıyoruz
 27.10.2010
 TEMA Vakfı olarak, İş Bankası ile yaptığımız işbirliğine bir yenisini daha ekledik: Maximum TEMA Kart!
 19.10.2010
 Türkan’ın Işık Yolu 9 Kasım’da TEMA Vakfı Yararı’na Sahneleniyor
 18.10.2010
 61 İl ve 81 ilçeden 240 TEMA Gönüllüsü Yalova’da Toprak Dede İle Buluşuyor
 18.10.2010
 Dünya’da Bir Milyar İnsan Kronik Açlık Yaşıyor: “Açlığa Karşı Birleşelim”
 15.10.2010
 Diyanet İşleri Başkanlığı ve TEMA Vakfı Doğal varlıkların Korunması İçin El Ele Verdi
 11.10.2010
 TURÇEP ve TEMA Vakfı Turgutlu Köy Kahveleri’nde Çaldağ Mücadelesini Anlatıyor!
 25.09.2010
 TEMA Vakfı, Anayasa Mahkemesi’ne 2/B Orman Alanları İptal Davaları’nın Acilen Sonuçlandırılması Çağrısında Bulundu
 24.09.2010
 Sırada Neresi Var ?
 27.08.2010
 “Karadeniz İsyan’da” HES Yazı Dizisi…
 17.08.2010
 Dünyanın Durumu 2010 Yayınlandı
 17.08.2010
 Şampiyonun İmzalı Formaları ve Futbol Topları TEMA yararı’na GittiGidiyor’da…
 16.08.2010
 Pamukkale Üniversitesi Genç TEMA Kulübü, Üniversiteler Arasında Türkiye’nin En Aktif Kulübü Seçildi
 24.06.2010
 2009-2011 Yavru TEMA Yeşil Yaprak Projesi
 18.06.2010
 Kaçkar Dağları Projesi, Boz Ayı-İnsan Çatışmasına Çözüm Getirdi
 18.06.2010
 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
 14.06.2010
 Boğazımı Sıkma ! 3. Köprüye HAYIR!
 11.06.2010
 BORUSAN VE TEMA VAKFI YENİ BİR KIRSAL KALKINMA PROJESİNE DAHA İMZA ATIYOR
 10.06.2010
 TEMA Vakfı’nın Meyve Çekirdeklerinin Toplanması ve Ekilmesi İle İlgili Açıklamasıdır
 10.06.2010
 5 Haziran Dünya Çevre Günü
 02.06.2010
 Ulusal TEMA Temsilci ve Gönüllü Sorumluları Toplantısı
 02.06.2010
 Çaldağı’nı Çaldırmayacağız
 28.05.2010
 TEMA Vakfı Mobil Eğitim Aracı Projesi
 26.05.2010
 Yavru TEMA Çekirdek
 22.05.2010
 Biyoçeşitlilik Hayattır, Biyolojik Çeşitlilik Hayatımızdır
 21.05.2010
 TEMA Vakfı Dünya Çiftçiler Günü’nü Kutluyor
 14.05.2010
 6. Ulusal Yavru TEMA Şenliği
 12.05.2010
 Manisa Turgutlu Çaldağı Yeraltı Varlıklarımız ve Sürdürülebilir Yaşam Paneli Sonuç Bildirgesi
 27.04.2010
 Abant Yok Oluyor
 27.04.2010
 Gereği Düşünüldü !
 22.03.2010
 22 Mart Dünya Su Günü
 19.03.2010
 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası
 19.03.2010
 “15 Mart Dünya Tüketiciler Günü”
 11.03.2010
 “MEZOPOTAMYA’NIN BÜYÜK DÜŞÜ GAP” MART AYINDA İZ TV’DE
 10.03.2010
 “2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü”
 01.02.2010
 Ulusal Biyogüvenlik Yasası, Toplumsal Uzlaşı İle Çıkmalı
 19.01.2010

TEMA Vakfı 2011 Yılı Haberleri

 Koşan Adam TEMA için Likya Yolu’nda!
 23.09.2011
 MEB ve TEMA Birlikte, Türkiye’nin İlk Ekolojik Okuryazarlık Öğretmen Eğitimini Başlattı
 19.09.2011
 Al Gore’un 24 Saatlik Realite Kampanyası Yerel Ortağı TEMA, Ülkemizde Çölleşme Tehdidine Dikkat Çekti!
 16.09.2011
 Gaziantepliler şehrin güzelliğine güzellik katacak “Fıstık Heykeli”ni seçti
 14.09.2011
 Okul Bahçeleri Yeniden Yeşillensin!..
 09.09.2011
 TEMA Vakfı 2/B Görüşü: Hangisi Anayasaya Uygun?
 29.08.2011
 Dünya Ekonomisinde Sessiz Kriz Toprak Erozyonu
 17.08.2011
 Bu Bayram Farklı Olun, Sevdiklerinize Bayram Kartı Gönderin
 04.08.2011
 Anayasa Mahkemesi’nin 2008/35 E. ve 2011/65 K. Sayılı Kararı Hakkında TEMA Görüşü
 29.07.2011
 Kaçkar Projesi Sonuçlarıyla Umut Oldu!
 11.07.2011
 Anız Yakan Geleceğini Yakar !..
 30.06.2011
 Drynet II Bülteni Yayınlandı
 22.06.2011
 Greenpeace Akdeniz ve TEMA Vakfı, Nükleer Enerjiye Birlikte “Hayır !” Dedi.
 09.06.2011
 Karneni Göster ‘Küçük Mavi Gezegen’ Kitabı Senin Olsun
 09.06.2011
 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası
 03.06.2011
 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü
 18.05.2011
 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
 14.05.2011
 Kütahya’dan Sonra Sırada Neresi Var?
 12.05.2011
 TEMA Vakfı Eko Siyaset Bildirgesini Açıkladı
 06.05.2011
 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
 05.05.2011
 V. Genç TEMA Ulusal Kongresi, İzmir’de Yapıldı
 04.05.2011
 Yavru TEMA’lar, Çocuk Bayramlarını Şenlikle Kutladı
 25.04.2011
 TEMA Vakfı Yönetim Kurulu’nda Görev Değişimi
 07.04.2011
 Ekle Destekle Platformuna Katılarak TEMA’ya Destek Olabilirsiniz
 25.03.2011
 TEMA Vakfı, Dünya Su Günü’nde Su Kanunu’nun Çıkarılması ve Uygulanması Çağrısında Bulundu.
 22.03.2011
 Kişi Başına Dünya’da 1, Türkiye’de ¼ Futbol Sahası Büyüklüğünde Orman Alanı Düşüyor
 19.03.2011
 Neden Fırsatımız Varken Kendimizi Kurtarmadık
 16.03.2011
 TEMA Vakfı, TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’na Katılıyor
 14.03.2011
 Minik Eller Toprağa Projesi Minik TEMA Projesi Toplantıları Mart Ayında Tokat ve Samsun’da Yapıldı
 11.03.2011
 TEMA Vakfı’ndan Kırklareli’nde Öğretmenlere Erozyon Eğitimi
 08.03.2011
 Minik TEMA Toplantılarının İlki Ankara’da Gerçekleşti
 24.02.2011
 Ormanların Oy Hakkı Yok: 2B Sorunu Satışla Çözülemez
 17.02.2011
 Mera Yoksa Ot, Ot Yoksa Et Yok!..
 08.02.2011
 Minik TEMA Öğretmenlerle Buluşuyor
 07.02.2011
 2/B Sorunu ‘Satış’ ile Değil ‘Süreli Mülkiyet’ İle Çözülür
 01.02.2011
 TEMA Vakfı’ndan Kamuoyuna Duyurulur
 18.01.2011
 Çaldağ’da Tek Ses Tek Yürek Olan Halk, Gediz Ovası’nı Kurtardı
 14.01.2011
 TEMA Vakfı, Loç Vadisi’ndeki HES Katliamına Karşıdır !..
 13.01.2011
 HES’LER Denize Kadar İndi!
 12.01.2011
 TEMA Vakfı, TÜYAP Çukurova Fuarı’na Katılıyor
 10.01.2011
 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü
 01.01.2011
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(0) Yorum

    KANATLI MELEK
    08 Mayıs 2016 - 13:54

    Tema ne demek arkadaşlar yardım eder misiniz ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir