Sizden gelen soru:

Terim anlama 10 örnek?

Cevap:

Terim Anlam Nedir?

Terim anlamın tanıtımını yapmak gerekirse; teknoloji, bilim, kültür, sanat, spor ya da başka bir meslek dalı ile alakalı kavramları karşılayan sözcüklerdir. Daha farklı bir tanım ile açıklamak gerekirse terim, özel alan kavramlarına verilen isimlerdir. Terimlerin yan anlamı, mecaz anlamı, deyim anlamı gibi anlamları bulunmaz ve terimler gerçek anlamı ile kullanılırlar.

Terim kelimesinin anlamları ise şöyledir;

Sponsorlu Bağlantılar
 1. (İsim) Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.
 2. (Mantık) Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. (Matematik) Cebirsel bir anlatımda + veya – işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. (Matematik) Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. (Matematik) Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

Terim Anlam Örnekleri

 1. Yılın en güzel golünü attı. (futbol)
 2. Bir üçgenin iç açıları toplamı yüz seksen derecedir. (geometri)
 3. Diğer dişleri kurtarmak için köprü yapacağız. (Dişçilik)
 4. Güreşçimiz köprü kurmayı iyi biliyor. (spor)
 5. Suyun özgül ağırlığı kaçtır?(fizik)
 6. Tütün önemli oranda nikotin içerir. (botanik)
 7. Barış zamanı vergileri subaşılar toplardı. (tarih)
 8. Bu oyunda suflör kullanmayacağız. (tiyatro)
 9. Toplardamarda bir sorun vardı. (Tıp)
 10. Dilimizde ekler sözcüklerin sonlarına gelir. (dilbilgisi)