Trafik Levhalarının Üçgen, Kare, Yuvarlak ve Dikdörtgen Olması Ne Anlama Gelir?

Sponsorlu Bağlantılar

Trafik Levhalarının Anlamları

Trafik işaretleri karayollarında yasak, tehlike, bilgi işaretleri olmak üzere 3 çeşittir

Dikdörtgen ve Kare Levhalar: Düzenleyici işaret levhalarıdır ve trafiğin düzenlenmesine yardım eder.Yol ve trafik hakkında düzenleyici bilgiler verir.

Eşkenar Dörtgen Levhalar: Uyarı işaret levhalarıdır.Bu levhalar sürücülere ileride olabilecek tehlikeleri bildirir.

Yuvarlak Levhalar: Yuvarlak trafik levhaları bilgilendirici levhalardır.Yayaların ve sürücülerin trafik hakkında bilgilendirilmesini sağlar.(Sola mecburi yön, mecburi yaya yolu, azami hız sınırlaması gibi…)

Üçgen Levhalar:Sürücüye trafik kuralları ve yollar hakkında bilgi verir.Yol hakkında tehlikleri ve uyarıları yapan levhalardır.(Sola tehlikeli viraj, yol çalışması, bisiklet geçebilir gibi…)

Trafik levhaları hakkında deha detaylı bilgi için yazının tamamına göz atınız…

Trafik İşaretleri Neden Yuvarlaktır?

Trafik İşaretleri Tanımları

Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

İşaret Levhası:  

Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

Işıklı ve Sesli İşaretler:

Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk,

sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

İşaretleme:

Sponsorlu Bağlantılar

Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

Trafik Kontrol Elemanları:  

Trafik güvenliği ve düzeninin sağlanmasına yönelik olarak karayoluna dikilmiş veya yerleştirilmiş trafik işaretleri ile diğer tertibatlardır.

İki Yönlü Karayolu:  

Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

Tek Yönlü Karayolu:  

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

Bölünmüş Karayolu:  

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli bir şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

Anayol:

Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

Tali Yol:

Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

Yaya Geçidi:

Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

Kavşak:

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi, birleşmesi veya ayrılması ile oluşan ortak alandır.

Banket:

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan veya olağan olarak yayaların ve  hayvanları kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

Okul Geçidi:

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

Kenar Çizgisi:

Kaplama üzerinde karayolu şeridinin dış sınırını gösteren çizgidir.

Şerit Çizgisi:

Kaplama üzerinde trafik akım şeritlerini birbirinden ayıran ve şeritlerin iç sınırlarını gösteren çizgidir.

Boyuna Devamlı Çizgi:

Taşıtların bu çizgiyi geçmemeleri gerektiğini bildirir.

Boyuna Kesikli Çizgi:

Taşıtların öndeki taşıtları geçebileceklerini bildirir.

Boyuna Devamlı ve Kesikli Çizgi:

Trafiğin, kesikli çizgi tarafında geçilebileceğini, devamlı çizgi tarafında geçilemeyeceğini bildirir.

Boyuna Paralel Devamlı İki Çizgi:

Trafiğin iki taraftan da geçilemeyeceğini bildirir.

Ayrılma ve Katılma Çizgisi:

Ayrılma ve katılma alanlarında kenar çizgisi ile yavaşlama ya da hızlanma şeritlerini ayıran, bu şeritlerin bulunmadığı yerlerde de ayrılma ve katılma alanlarını belirleyen kesikli geniş çizgilerdir.

Tarama:

Yol eksenine dik ya da belirli bir açı ile çizilen geniş çizgidir.

Yön Okları:

Şerit seçimi ve yönlendirme amacıyla kaplama üstüne ve şeritlerin ortasına çizilen ve bir ok biçimini içeren figürlerdir.

Fiziksel Burun:

Bir yol ayrımında ya da katılımında kaplamasız bölgenin uç noktasıdır.

Geometrik Burun:

Bir yol ayrımında ya da katılımında iki kenar çizgisinin ayrıldıkları ya da birleştikleri noktadır.

Ofset:

Geometrik burun ile fiziksel burun arasında kalan kaplamalı bölgedir.

Buton ve Kedi Gözü:

taşıt yolu üzerine yapıştırma ve çakmak suretiyle, kullanış yerine göre çeşitli rengi ve yansıtıcı özelliği olan elemanlardır.

Trafik Uyarı İşaretleri (T – Grubu):

Yolu kullanıcılarını, yol üzerindeki bir tehlike konusunda uyaran ve bu tehlikenin özelliği konusunda bilgilendiren işaretlerdir.

Trafik Tanzim İşaretleri (TT – Grubu):

Yol kullanıcılarını, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendiren işaretlerdir.

Bilgi İşaretleri (B – Grubu):

Yolu kullanıcılarını, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yardımcı hizmetler hakkında bilgilendiren işaretledir.

Duraklama ve Park Etme İşaretleri (P – Grubu):

Sürücülerin araçlarını park edebilecekleri ya da durdurabilecekleri yerlerin denetim ve düzenlenmesinde kullanılan işaretlerdir.

Otoyol İşaretleri (O – Grubu):  

Sadece erişme kontrollü karayolları (otoyol) üzerinde kullanılan işaretlerdir.

Yapım Bakım ve Onarım İşaretleri (YB – Grubu):

Yol kullanıcılarını, yapım, bakım ve onarım sahalarına girerken uyarmada kullanılan sarı zemin renkli işaretlerdir.

Paneller:

Genellikle standart işaret levhalarının ve gerektiğinde diğer bilgi levhalarının altına yerleştirilen ve bu işaret levhalarının mesajları ile ilgili olarak ek bilgiler veren düşey işaretleme levhalarıdır.

Trafik İşaret Levhaları Şekilleri ve Anlamları

Trafik işaret levhaları sürücüleri olası tehlikelere karşı uyarır ve bilgilendirir. Bu levhalar size trafik kuralları ve yol koşulları hakkında bilgi verir.

DÜZENLEYİCİ İşARET LEVHALARI

Düzenleyici işaret levhaları sürücülere uyulması gereken kuralları bildirir. S TO P ( D U R ) , G I V E WAY ( Y O L V E R ) v e ROUNDABOUT (DÖNEL KAVŞAK) işaret levhaları dışında, düzenleyici işaret levhalarının çoğu dikdörtgen ve kare şeklindedir. Genellikle beyaz zemin üzerine siyah renkte olan bu işaret levhaları bazen kırmızı renkte de olabilir. Bazı park işaret levhaları beyaz üzerine yeşil renktedir. En yaygın düzenleyici işaret levhalarından bazıları bu bu el kitabında yer almaktadır.

UYARI İşARET LEVHALARI

Uyarı işaret levhaları sürücülere ileride olabilecek tehlikeleri bildirir. Genellikle sarı zemin üzerine siyah renkte olan bu levhalar çoğunlukla eşkenar dörtgen şeklindedir.  Sürücüleri tehlikelere karşı uyarmak amacıyla şekiller ve semboller kullanılmaktadır. En yaygın uyarı işaret levhalarından bazıları aşağıda gösterilmektedir.

ÖNERİLEN HIZ İşARETLERİ

Önerilen hız işaretleri bazen diğer uyarı işaretleriyle birlikte kullanılmaktadır. Bu işaret iyi koşullarda güvenli olan hız sınırını göstermektedir. Bazen belirli bir tehlikeye dikkat etmeniz gereken süreyi göstermek amacıyla uyarı işaret levhalarıyla birlikte başka işaret levhaları da kullanılmaktadır.

HAYVAN SÜRÜLERİ İşARET LEVHALARI

Aşağıdaki işaret levhalarından herhangi biriyle karşılaşmanız durumunda, yolun üzerinde ya da yanında bulunan hayvanlara yaklaşıyor olabilirsiniz. Hayvanlara çarpmamak için yavaşlamalı ya da durmalısınız. Bu işaretlere uymamanız halinde para cezası uygulanır.

KAZAYA KARIşAN YA DA ARIZALI ARAÇLAR İÇİN UYARI ÜÇGEN İşARETLERİ

Aracınızın bir kazaya karışması ya da bozulması ve yanınızda uyarı üçgen işareti (reflektör) bulunması durumunda, bu işareti etkilenen şeritte aracınızdan 50 ile 150 metre uzağa koymak zorundasınız.

Değişken Bilgi İşaret Levhaları

bazı yolların yan taraflarına yerleştirilen büyük elektronik işaret levhalarıdır. Bu levhalar sürücülere, sis, kaza, yol çalışması, tıkanıklık ve kapalı yol gibi ileride yolda normal trafik koşullarında meydana gelen değişiklikleri göstermektedir. Bu erken uyarılar trafiğin güvenli ve hızlı akmasının sağlanmasında yardımcı olmaktadır.

OTOYOL İşARET LEVHALARI

Otoyol işaret levhaları, otoyolun başlama, bitiş ve çıkış yerlerine ilişkin bilgiler sağlamaktadır.Genellikle dikdörtgen ve karedir.

Sponsorlu Bağlantılar

 

GEÇİCİ YOL ÇALIşMASI İşARET LEVHALARI

Bu işaret levhaları yol çalışmaları olduğu zaman kullanılır. Yavaşlayınız, herhangi bir tehlikeye karşı dikkat ediniz ve durmaya hazır olunuz. Trafiği kontrol eden kişinin talimatlarına uymalı ve işçilere yol vermelisiniz.

Levha Renkleri

Levha zemin renkleri, girilecek yolun imar yolu olması halinde beyaz, devlet ve il yolu olması halinde mavi, turistik yol olması halinde kahverengi, otoyol olması durumunda ise yeşil renk olacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(69) Yorum

  Taci
  07 Mart 2017 - 11:03

  Çok güzel açıklamışsınız. Aradıklarımı buldum. Teşekkürler.

  emir
  01 Şubat 2014 - 15:38

  süperrrrrrrrr

  zeynep
  25 Kasım 2013 - 11:26

  bilgiler için saol 😀

  meriç
  16 Nisan 2013 - 17:57

  şaka

  meriç
  16 Nisan 2013 - 17:56

  çok güzeldi

  batuhan özkan
  12 Mart 2013 - 22:57

  122

  batuhan özkan
  12 Mart 2013 - 22:56

  yani ŞERİFE CANAN BAŞKAYA

  batuhan özkan
  12 Mart 2013 - 22:55

  çok saçma 4-c de öğretmenimiz daha iyi öğretir bence

  Ahmet Çakar
  05 Mart 2013 - 21:47

  Aleyna’nın çok yardımı dokundu ona çok teşekküre ediyorum verdiğiniz bilgilerde çok faydalıydı. İnşallah verdiğiniz bilgiler yarınki Okulumu temsil etmeme yeter

  süeda
  26 Aralık 2012 - 15:12

  ben gerekli bilgiyi buldum yetti de arttı bile

  EmirCem
  09 Aralık 2012 - 19:46

  Hiç ama hiç 🙁 🙁 :(:(

  EmirCem
  09 Aralık 2012 - 19:46

  Hiç işime yaramadı

  ßULUT
  04 Aralık 2012 - 20:55

  aynn esra bnde 100 alırım inş :DD

  EsRa
  28 Kasım 2012 - 19:08

  Teşekkür ederim kesin performans ödevinden yüz alcam 😀

  İCLAL savaş
  22 Kasım 2012 - 19:12

  ben trafik ödevlerini ve derslerini çok seviyorum

  şilan
  21 Kasım 2012 - 20:20

  good sitee
  :)))

  şilan
  21 Kasım 2012 - 20:19

  ben cok begendım derdım ya aslında sadece bılgılerı o manada anlayın

  şilan
  21 Kasım 2012 - 18:25

  super

  merve
  29 Ekim 2012 - 10:50

  benim istediklerim çıkmıyooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir