Sizden gelen soru:

Üçgenin özellikleri nedir?

Cevap:

Kısaca Üçgenin Tanımı

Bir üçgen, düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir.Düzlem geometrisinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşan üç kenarı vardır. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°’dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Üçgenin Özellikleri

1. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°’dir.

2. Üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.

3. Bir dik üçgenin dik kenarlarına ‘a’ ve ‘b’ dersek hipotenüs’ün karesi bu kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir. Buna Pisagor Teoremi denir.

Üçgen çeşitleri ve özellikleri

Üçgenler, kendilerini oluşturan parçaların (köşe, kenar, açılar vb.) aynı düzlemde olup olmadığına göre sınıflandırılabilir. Eğer üçgenin tamamı tek bir düzlemdeyse düzlemsel, diğer durumlarda da örneğin küresel ya da hiperbolik üçgen terimleri kullanılır.

Kenarlarına Göre

Kenarlarına göre üçgenler 3’e ayrılır.

Eşkenar üçgen

Tüm kenarları eşit olan üçgendir. Tüm iç açıları 60°’dir. Tabanlara indirilen dikmeler hem açıortay, hem de kenarortaydır.

İkizkenar üçgen

İki kenarı eşit olan üçgenlerdir. Ayrıca iki açısı birbirine eşittir. Eşit olmayan kenara indirilen dikme hem açıortay hem kenarortay özelliği gösterir.

Çeşitkenar üçgen

Her kenarının uzunluğu ve açısı farklıdır. Çeşitkenar üçgenin simetri ekseni yoktur.

Açılarına Göre Üçgenler

Sponsorlu Bağlantılar

Açılarına göre üçgenler 3’e ayrılır.

Dar Açılı Üçgen

Açıları 90 dereceden küçük olan üçgenlere denir.

Dik Açılı Üçgen

Bir açısı dik (90°) olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerde yükseklik dik kenarlardan biridir. En uzun kenarına hipotenüs denir.

Geniş Açılı Üçgen

Açılarından biri 90°den büyük olan üçgenlerdir. Sadece bir tek açısı geniş açı olabilir. Tabana ait yükseklik tabanın uzantısı ile kesişir.