Yeşilayın Görevleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Yeşilay

Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Kamuya Yararlı Cemiyetler, çalışmaları memleket çapında faydalı olan, ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir.

Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir. Dokümantasyon; kendi konularında belge, bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir. Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanımıza ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur.

Yeşilayın Görevleri ve Çalışmaları

1. Konferanslar vermek

2. Radyo ve televizyon konuşmaları yapmak

3. Geziler, kurs ve seminerler tertiplemek

4. Kitap, mecmua ve makaleler neşretmek

5. Spor, san’at ve kültür çalışmaları yapmak

6. Ve emsali teşebbüslerde bulunmak

7. Alkoliklerle toksimanların hastanelerde tedavisini ve çalışabilir hale gelmelerine gayret etmek

8. Ailesine yardımcı olmak, çocukların eğitim ve korunmalarına çalışmak

9. Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulundan izin alınmak şartı ile alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili milletlerarası teşekküllerle münasebet tesis etmek ve bunların toplantılarına temsilcigöndermek.

10. Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli hertürlü tedbir ve kararların alınmasını temin için

hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak.

Sponsorlu Bağlantılar

11. Şubeler açmak.

12. Lokal ve yurtlar tesis etmek.

13. Dispanser açmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak.

14. Radyo ve televizyon programları hazırlamak.

15. Vcd ve dvd hazırlamak.

16. İnternet portalları oluşturmak.

17. Yeşilay Kulübü kurmak.

18. Yeşilay doküman, bilgi ve kaynak arşivi oluşturmak.

19. Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek.

20. Mücadele alanları ile ilgili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar,

rozetler, dergiler, viniller basmak.

21. Bilboardlar hazırlamak.

22. İlmi makaleler yayınlamak.

23. Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlama veya satın almak. 24- Açık oturum ve panel düzenlemek

25. Devlet yetkililerine, medyaya ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay raporları hazırlamak. forumdas.net

26. Kötü alışkanlıklardan (alkol, uyuşturucu, sigara, kumar, fuhuş, vs.) kurtulma merkezleri açmak

27. Yeşilay radyo ve televizyonu kurmak

28. Düzenli basın toplantıları düzenlemek

29. Yeşilay bilgi merkezi kurmak

30. Medya ve sanat dünyası ile ortaklaşa tiyatrolar, konserler düzenlemek

31. Ajans faaliyetleri yapmak

32. Yemekler, kokteyller düzenlemek

33. Yeşilay Cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basmak ve bu basılı eserleri CD haline getirmek

34. Yeşilay Cemiyetinin bugüne kadar basılmış broşürlerini yeniden basmak ve basılmış olan bu broşürleri CD haline getirmek

35. Yeşilay tarafından bugüne kadar yayınlanan raporları kitap haline getirmek

36. Yeşilay konuları ile yeni kitaplar hazırlayıp basmak

37. Alkol, uyuşturucu, kumar, sokak çocukları, kapkaç ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili klipler hazırlamak

38. Sokak çocukları ile ilgili görev alan toplama merkezi, yurt, okul, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine maddi yardım yapmak. Kitap, doküman ve konferans isteklerini karşılamak.

39. Emniyet Teşkilâtı tarafından bildirilen (sokak çocukları) ailelerine maddi destek vermek 40- Yeşilay Dergisinin sayfa adedinin ve baskı kalitesinin artırarak, teknik olarak daha iyi bir seviyeye getirmek

41. Yeşilay Cemiyetinin bugüne kadar hazırladığı ve hazırlayacağı afişleri

Türkiye’nin bütün il, ilçe ve köylerine kadar okullara ücret alınmaksızın dağıtmak

42. Aynı afişleri kışla ve diğer kuruluşlara ücretsiz olarak

dağıtmak

43. Okullarda ve diğer kurumlarda verilen konferanslar, seminer ve toplantıların zaruri masraflarını kurumca karşılamak

44. Gazete ve televizyonlara reklam vermek

45. Yeşilay tarihçesinin bastırmak ve eksik olan tarihçesini hazırlamak 46- Yeşilay ile ilgili eserleri kütüphanemize almak

47. Yeşilay ile ilgili afişleri basmak

48. Yeşilay’ın halkla ilişkilerini düzenlemek

49. Başta belediyeler olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Dergisine abone ve reklam, yazı ve doküman sağlamak

50. Gerektiğinde şube ve temsilciliklerimizde ve münhasıran sokak çocukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve yardımlaşma konularında kullanılmak üzere personel istihdamına gitmek

51. 1974’den bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin hem yerleşim yeri

Sponsorlu Bağlantılar

hem de tek gelir kaynağı olan Yeşilay İşhanının onarımını yapmak

52. Yeşilay hizmetleri ile ilgili PTT ve kargo masraflarını düzenlemek

53. İstasyon, iskele, bekleme salonları, terminaller ve halkın toplu halde bulunduğu diğer yerlere Yeşilay panolarını camlayarak asmak

54. Ayrıca şehir panolarından da istifade etmek

55. Tramvay, banliyö treni, otobüs ve vapurlara Yeşilay ile ilgili panoları asmak

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir