1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletlerinin imzaladığı antlaşma nedir?

Soru CevapCategory: Tarih1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletlerinin imzaladığı antlaşma nedir?
Anonymous sordu 2 sene önce

1.dünya savaşı sonrası osmanlı devletleri ve itilaf devletlerinin imzağladığı antlaşma nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Brest-Litowsk Antlaşması (3 Mar t 1918)
 
Sovyetler Birliği ile Osmanlı Devleti’nin içinde olduğu İttifak Devletleri arasında yapıldı. Bolşevik İhtilali sonucunda kurulan Sovyetler Birliği bu antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan ayrılarak, işgal ettiği yerleri ve daha önce aldığı Kars, Ardahan ve Batumu Osmanlı Devleti’ne geri verdi.

Sevr (Sevres) Antlaşması (10 Ağrustos 1920)
 
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bu antlaşmaya göre;

– Kapitülasyonlar yeniden uygulamaya konulacak,
– İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletleri’nin yönetimine bırakılacak,
– Osmanlı toprakları, Yunanistan, Fransa ve İngiltere arasında paylaştırılacak,
– Doğu ve Güneydoğu’da iki devlet kurulacak,
– Osmanlı ordusu dağıtılarak, sayısı sınırlandırılacak ve silahlarına el konacaktı.

Serv Antlaşması’nın Önemli Sonuçları
 
Sevr Antlaşması Türk milletine hayat hakkı tanımayan bir antlaşmadır. Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne Anadolu’da küçük bir toprak parçası bırakılıyor ve bağımsızlığı elinden alınıyordu. Ancak umutsuz anlarda bile birşeyler yapılabileceğine inanan Mustafa Kemal Anadolu’da Millî Mücadele’yi başlatmış ve vatanın sahibinin Türk milleti olduğunu açıklamıştır. Bu antlaşma Osmanlı Mebusan Meclisinde onaylanmadığı için hukuken geçersiz antlaşmadır ve hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

Cevabınız