10 tane eş anlamlı kelime yazınız?

Soru CevapCategory: Edebiyat10 tane eş anlamlı kelime yazınız?
Anonymous sordu 1 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Aşağıda alfabetik sıraya göre her harf ile başlayan eş anlamlı kelimeler yer almaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler arasına dilediğiniz 10 tanesini seçip kullanabilirsiniz.

A harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Adale-kas
 • Adet-tane
 • Adıl-zamir
 • Adi-bayağı
 • Aferin-bravo
 • Affetmek-bağışlamak
 • Ahenk-uyum
 • Akıl-us
 • Aksi-ters
 • Al –kırmızı
 • Alaka –ilgi
 • Alaz-alev
 • Alfabe-abece
 • Abide-anıt
 • Acayip-garip
 • Acıma-merhamet
 • Açıkgöz-kurnaz
 • Ad-isim
 • Alelade-sıradan
 • Allah-Tanrı
 • Ama-fakat
 • Ama-kör
 • Amaç-erek
 • Amade-hazır
 • Amale-işçi
 • Amel-iş
 • Atamak-tayin etmek
 • Atölye-işlik
 • Avare-serseri(aylak)
 • Ayakyolu-hela(WC)
 • Aylak-serseri
 • Ayraç-parantez
 • Ayrıcalık-imtiyaz
 • Aza-üye
 • Acemi-toy
 • Adalet-hak
 • Aka-büyük
 • Aleni-açık
 • Ara-fasıla
 • Ayakkabı-pabuç
 • Ana-anne
 • Anı-hatıra
 • Anıt-abide
 • Aniden-birden
 • Aniden-ansızın
 • Anlam-mana
 • Anlatım-ifade
 • Ant-yemin
 • Apse-iltihap
 • Araç-vasıta
 • Arıza-bozukluk
 • Arka-geri
 • Armağan-hediye
 • Art-arka
 • Arzu-istek
 • Asır-yüzyıl
 • Asil-soylu
 • Aş-yemek
 • Aşırmak-çalmak
 • Ata-cet
 • Atak-girişken

B harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Başkan-reis
 • Başkent-başşehir
 • Başvuru-müracaat
 • Batı-garp
 • Bayağı-adi
 • Bayındır-mamur
 • Bayındırlık-imar
 • Baytar-veteriner
 • Bazen-kimi
 • Bedava-parasız
 • Beden-gövde
 • Beğeni-zevk
 • Belde-şehir
 • Belge-vesika
 • Bellek-hafıza
 • Bencil-egoist
 • Benlik-kişilik
 • Beraber-birlikte
 • Bereket-bolluk
 • Berrak-duru
 • Besin-gıda
 • Bağışlamak –affetmek
 • Bağnaz-yobaz
 • Bakış-nazar
 • Barış-sulh
 • Basımevi-matbaa
 • Basit-yalın
 • Başkaldırı-isyan
 • Beyanat-demeç
 • Beyaz-ak
 • Beygir-at
 • Beyhude-boşuna
 • Biçare-zavallı
 • Biçim-şekil
 • Bilakis-tersine
 • Bilgin-alim
 • Bilgisiz-cahil
 • Bilhassa-özellikle
 • Bilim-ilim
 • Bilgisiz-cahil
 • Bilinç-şuur
 • Bina-yapı
 • Birden-ani
 • Birdenbire-aniden
 • Birey-fert
 • Biricik-tek
 • Bitki-nebat
 • Boylam-meridyen
 • Bozkır-step
 • Bucak-nahiye
 • Buğu-buhar
 • Buhran-bunalım
 • Buyruk-emir
 • Büro-ofis (yazıhane)
 • Bacı-kız kardeş
 • Baş-kafa

C harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Canlı-diri
 • Cazibe-çekim
 • Cehalet-bilgisizlik
 • Celse-oturum
 • Cenk-savaş
 • Cenup-güney
 • Cerahat-irin
 • Cerrah-operatör
 • Cesur-yürekli
 • Cet-ata
 • Cevap-yanıt
 • Ceviz-koz
 • Cılız-sıska
 • Cahil-bilgisiz
 • Caka-gösteriş
 • Camekan-vitrin
 • Ciddi-ağırbaşlı
 • Cihaz-aygıt
 • Cihet-yön
 • Cilt-ten
 • Cimri-pinti
 • Cimri-hasis
 • Cin-tür
 • Civar-yöre
 • Cömert-eli açık
 • Cümle-tümce
 • Cılız-sıska
 • Ciddi-ağırbaşlı
 • Cihaz-aygıt
 • Cihet-yön
 • Cilt-ten
 • Cimri-pinti
 • Cimri-hasis
 • Cins-tür
 • Civar-yöre
 • Cömert-eli açık
 • Cümle-tümce

Ç harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Çehre-yüz
 • Çeşit-tür
 • Çeviri-tercüme
 • Çığlık-feryat
 • Çılgın-deli
 • Çizelge-cetvel
 • Çabuk-acele
 • Çağ-devir
 • Çağdaş-modern-uygar
 • Çağrı-davet
 • Çayır-davet
 • Çoğunluk-ekseriyet
 • Çok-fazla
 • Çamur-balçık
 • Çare-deva

D harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Deli-çılgın
 • Delil-kanıt
 • Deneme-tecrübe
 • Denetim-kontrol
 • Deney-tecrübe
 • Deprem-zerzele
 • Dergi-mecmua
 • Derhal-hemen
 • Deri-ten
 • Derslik-sınıf
 • Devamlı-sürekli
 • Devinim-hareket
 • Devir-çağ
 • Devir-tur
 • Devre-dönem
 • Dışalım-ithalat
 • Dahil-iç
 • Daimi-sürekli
 • Darbe-vuruş
 • Dargın-küs
 • Darılmak-küsmek
 • Davet-çağrı
 • Defa-kez
 • Değer-kıymet
 • Değerli-kıymetli
 • Değnek-sopa
 • Dışsatım-ihracat
 • Diğer-başka
 • Dil-lisan
 • Dilbilgisi-gramer
 • Diri-canlı
 • Dize-mısra
 • Doğa-tabiat
 • Doğal-tabii
 • Doğu-şark
 • Doktor-hekim
 • Donuk-mat
 • Doruk-zirve
 • Dönemeç:viraj
 • Döşek:yatak
 • Duru:berrak
 • Durum:vaziyet
 • Duygu:his
 • Düş:rüya
 • Düşünce:fikir
 • Düzen:seviye
 • Düzmece:sahte
 • Düzyazı:nesir
 • Dilek:istek
 • Dizi:sıra
 • Dost:arkadaş

E harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Ebat: boyut
 • Ebedi: sonsuz
 • Ebeveyn. Ana-baba
 • Edat: ilgeç
 • Efe: zeybek
 • Egoist:bencil
 • Ehemmiyet:önem
 • Ek. İlave
 • Eklem: mafsal
 • Ekonomi : iktisat
 • Elbise: giysi
 • Emir: buyruk
 • Emniyet: güvenlik
 • Ender: nadir
 • Endişe :kaygı
 • Endüstri:sanayi
 • Enkaz: yıkıntı
 • Enlem: paralel
 • Entari: giysi
 • Enteresan: ilginç
 • Erek: amaç
 • Esas: temel
 • Eser: yapıt
 • Esir: tutsak
 • Etki: tesir
 • Etraf: çevre
 • Evvel: önce
 • Eylem: fiil
 • Eylemsi: fiilimsi
 • Ev: konut
 • Edebiyat: yazın
 • Eda: verme

F harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Faaliyet: etkinlik
 • Fakat: ama-lakin
 • Fakir: yoksul-fukara
 • Faktör-unsur
 • Fare-sıçan
 • Fark-ayrım
 • Fasıla-ara
 • Fayda-yarar
 • Fazla-çok
 • Fena-kötü
 • Fert-birey
 • Feza-uzay
 • Fiil- eylem
 • Fikir-düşünce
 • File-ağ
 • Füze-roket
 • Felç-nüzul
 • Fer-ışık
 • Faiz-nema

G harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Garip-acayip
 • Garp-batı
 • Gaye-amaç
 • Gayret-çaba
 • Gebe-hamile
 • Gelecek-istikbal-ati
 • Gelenek-anane
 • Gene-yine
 • Genel-umumi
 • Geri-art
 • Gıda-besin
 • Giysi-elbise
 • Giz-sır
 • Gizli-saklı
 • Görev-vazife
 • Gövde-beden
 • Gramer-dilbilgisi
 • Güç-kuvvet-zor
 • Güçlü-kuvvetli
 • Güldürü-komedi
 • Gülünç-komik
 • Güney-cenup
 • Güven-itimat
 • Güz-sonbahar
 • Gözlem-rasat
 • Gökyüzü-sema
 • Gezmek-dolaşmak

H harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Hal-durum
 • Halbuki-oysa
 • Ham-olmamış
 • Hane-ev
 • Hareket-devinim
 • Hariç-dış
 • Harp-savaş
 • Hasis-cimri-pinti
 • Hasret-özlem
 • Hassas-duygulu
 • Hatıra-anı
 • Hayal-düş
 • Hayat-yaşam
 • Haysiyet-onur
 • Hediye-armağan
 • Hekim-doktor
 • Hela-tuvalet-wc
 • Hemen-derhal
 • Hiddet-öfke
 • Hikaye-öykü
 • Hisse-pay
 • Hudut-sınır
 • Hususi-özel
 • Hür-özgür
 • Hısım-akraba
 • Hasım-düşman
 • Hareket-devinim
 • Hadise-olay

I harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Ilıca-kaplıca
 • Irak-uzak
 • Irgat-rençber
 • Irk-soy
 • Ira- karakter
 • Irmak-nehir

İ harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • İcat-buluş
 • İç-dahil
 • İçten-samimi
 • İdare-yönetim
 • İhracat-dışsatım
 • İhtiyar-yaşlı
 • İhtiyaç-gereksinim
 • İkaz-uyarı
 • İktisat-ekonomi
 • İlave-ek
 • İlgeç-edat
 • İlgi-alaka
 • İlginç-enteresan
 • İlim-bilim
 • İmar-bayındır
 • İmkan-olanak
 • İsim-ad
 • İskemle-sandalye
 • İthalat-dışalım
 • İtibar-saygınlık
 • İtimat-güven
 • İtina-özen
 • İzah-açıklama
 • İdadi-lise
 • İlan-duyuru
 • İlişki-münasebet-temas
 • İmtihan-sınav

K harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Kabiliyet-yetenek
 • Kabus-karabasan
 • Kafa-baş
 • Kafi-yeter
 • Kafiye-uyak
 • Kalite-nitelik
 • Kalp-yürek
 • Kamu-halk
 • Kanıt-delil
 • Kapital-anamal-sermaye
 • Kanun-yasa
 • Kara-siyah
 • Karşın-rağmen
 • Karşıt-zıt
 • Kas-adale
 • Katı-sert
 • Kati-kesin
 • Kayıp-yitik
 • Keder-acı
 • Kelime –sözcük
 • Kenar-kıyı
 • Kent-şehir
 • Kere-defa-kez
 • Kesin- kati
 • Kırmızı-al
 • Kıyı-sahil
 • Kir-pislik
 • Kirli-pis
 • Kişi-şahıs
 • Kocaman-iri
 • Komedi-güldürü
 • Komik-gülünç
 • Kontrol-denetim
 • Konuk-misafir
 • Konut-ev
 • Koşul-şart
 • Kural-kaide
 • Kuruluş-müessese-kurum
 • Kuşku-şüphe
 • Kutsal-mukaddes
 • Kuvvet-güç
 • Kuzey-şimal
 • Küme-grup
 • Küs-dargın
 • Kılavuz-rehber
 • Kolay-basit

L harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Laf-söz
 • Lahza-an
 • Lider-önder
 • Lisan-dil
 • Lüzumlu-gerekli
 • Lüzumsuz-gereksiz
 • Lal-dilsiz
 • Lama-deve
 • Lafazan-geveze

M harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Mabet-tapınak
 • Macera-serüven
 • Mafsal-eklem
 • Mağlup-yenik
 • Mahalli-yerel
 • Mahcup-utangaç
 • Mahluk- yaratık
 • Mahpushane-hapishane
 • Mahsul-ürün
 • Mana-anlam
 • Manzara-görünüm
 • Matbaa-basımevi
 • Matem-yas
 • Mebus-milletvekili
 • Mecbur-zorunlu
 • Mecmua-dergi
 • Medeni-uygar
 • Medeniyet-uygarlık
 • Mektep-okul
 • Melodi-ezgi
 • Menfaat-çıkar
 • Menfi-olumsuz
 • Menkul-taşınır
 • Meridyen-boylam
 • Mesafe-ara
 • Mesela-örneğin
 • Mesele-sorun
 • Mesken-konuk
 • Meslek-iş
 • Mesul-sorumlu
 • Mesut-mutlu
 • Meşhur-ünlü
 • Meşrubat-içecek
 • Mevcut-var
 • Meydan-alan
 • Millet-ulus
 • Milletvekili-mebus
 • Milli-ulusal
 • Misafir-konuk
 • Misal-örnek
 • Misli-katı
 • Muavin-yardımcı
 • Muharebe-savaş
 • Muhtelif-çeşitli
 • Muştu-müjde
 • Müessese-kurum-kuruluş
 • Mühim-önemli
 • Mükafat-ödül
 • Müsabaka-yarışma
 • Müsait-uygun
 • Müspet-olumlu
 • Müstahsil-üretici
 • Müstakil-bağımsız
 • Müşteri-alıcı
 • Merkep-eşek
 • Mani-engel
 • Mübarek-kutsal
 • Muallim-öğretmen
 • Mektup-name
 • Merasim-tören

N harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Neden-sebep
 • Nefes-soluk
 • Nehir-ırmak
 • Nem-rutubet
 • Nesil-kuşak
 • Nesir-düzyazı
 • Neşe-sevinç
 • Netice-sonuç
 • Nadir-ender
 • Nakil-atama-taşıma
 • Nasihat-öğüt
 • Nebat-bitki
 • Nispet-oran
 • Nitelik-kalite
 • Noksan-eksik
 • Numune-örnek
 • Nutuk-söylev
 • Nakit-para-akça
 • Nakliyeci-taşımacı
 • Namzet-aday

O harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Olumlu-müspet
 • Olumsuz-menfi
 • Onarım-tamir
 • Onay-tasdik
 • Onur-şeref
 • Oran-nispet
 • Okul-mektep
 • Olanak-imkan
 • Olası-mümkün
 • Olay-vaka
 • Otlak-mera
 • Oy-rey
 • Ozan-şair

Ö harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Ödül-mükafat
 • Ödün-taviz
 • Öfke-hiddet
 • Öğe-unsur
 • Öğrenci-talebe
 • Öğrenim-tahsil
 • Öğüt-nasihat
 • Öbek-grup
 • Öbür-diğer
 • Ödenti-aidat
 • Ödlek-korkak
 • Ömür-hayat-yaşam
 • Önce-evvel
 • Önder-lider
 • Önemli-mühim
 • Öneri-teklif
 • Önlem-tedbir
 • Örgüt-teşkilat
 • Örneğin-mesele
 • Örnek-misal
 • Öteki-diğeri
 • Ötürü-dolayı
 • Öykü-hikaye
 • Özel-hususi
 • Özen-itina
 • Özgün-orijinal
 • Özgür-hür
 • Özlem-hasret

P harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Pinti-cimri
 • Pis-kirli
 • Pabuç-ayakkabı
 • Pasif-edilgen
 • Politika-siyaset

R harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Rey-oy
 • Rutubet-nem
 • Rüya-düş
 • Rüzgar-yel
 • Rağmen-karşın
 • Rastlantı-tesadüf
 • Problem-sorun
 • Rüştiye-ortaokul

S harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Siyah-kara
 • Siyaset-politika
 • Son-nihayet
 • Sonuç-netice
 • Sorun mesele
 • Soylu-asil
 • Saha-alan
 • Sahil-kıyı-yalı
 • Saldırı-hücum
 • Samimi-içten
 • Sanayi-endüstri
 • Sade-yalın
 • Sağlık-sıhhat
 • Sandalye-iskemle
 • Savaş-harp
 • Saz-çalgı
 • Sebep-neden
 • Sene-yıl
 • Sermaye-kapital
 • Serüven-macera
 • Sıçan-fare
 • Sıhhat-sağlık
 • Sır-giz
 • Sima-yüz
 • Sömestri-yarıyıl
 • Söylev-nutuk
 • Sözcük-kelime
 • Sulh-barış
 • Suni-yapay
 • Surat-yüz
 • Sürat-hız
 • Sürekli-devamlı
 • Sevinç-mutluluk
 • Sınıf-derslik
 • Sonbahar-güz
 • Sorumluluk-mesuliyet
 • Sözlük-lügat
 • Sınav-imtihan

Ş harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Şark-doğu
 • Şart-koşul
 • Şayet-eğer
 • Şef-lider-önder
 • Şehir-kent
 • Şekil-biçim
 • Şafak-tan
 • Şahıs-kişi
 • Şahit-tanık
 • Şair-ozan
 • Şans-talih
 • Şen-neşeli
 • Şeref-onur
 • Şöhret-ün
 • Şuur-bilinç
 • Şüphe-kuşku
 • Şaka-latife

T harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Talih-şans
 • Tamir-onarım
 • Tane-adet
 • Tanık-şahit
 • Tanım-tarif
 • Tapınak-mabet
 • Tertip-düzen
 • Tesadüf-rastlantı
 • Tesir-etki
 • Toplum- cemiyet
 • Tören –merasim
 • Taraf-yan
 • Tabiat-doğa
 • Tabii-doğal
 • Tabip-hekim-doktor
 • Talebe-öğrenci
 • Tarım-ziraat
 • Tarif-tanım
 • Tasdik-onay
 • Tebrik-kutlama
 • Tecrübe-deney
 • Tedbir-önlem
 • Teklif-öneri
 • Tekrar-yine
 • Temel-esas
 • Tercüme-çeviri
 • Tuhaf-garip
 • Tutsak-esir
 • Tuvalet-hela-wc
 • Tüm-bütün
 • Tümör-ur
 • Tümce-cümle
 • Tren-şimendifer-katar
 • Tartışma-münakaşa

U harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Ulus-millet
 • Umumi-genel
 • Umut-ümit
 • Unsur-öğe
 • Us-akıl
 • Uyarı-ikaz
 • Uygar-medeni
 • Uçurum-yar
 • Ufak-küçük
 • Uğraş-iş
 • Ulu-yüce
 • Uyum-ahenk
 • Uzak-ırak
 • Uzay-feza
 • Uçak-tayyare
 • Usta-ehil

Ü harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Ürün-mahsul
 • Üye-aza
 • Ülke-diyar-memleket
 • Ülkü-ideal
 • Ümit-umut
 • Ünlü-meşhur
 • Üleş-pay
 • Ürem-faiz

V harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Vaka-olay
 • Vakit-zaman
 • Varlıklı-zengin
 • Vasıta-araç
 • Vatan-yurt
 • Vazife-görev
 • Vaziyet-durum
 • Vesika-belge
 • Viraj-dönemeç
 • Vücut-gövde
 • Vilayet-il
 • Veteriner-baytar

Y harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Yalın-sade
 • Yan-taraf
 • Yanıt-cevap
 • Yapay-suni
 • Yapıt-eser
 • Yar-uçurum
 • Yaratık-mahluk
 • Yardımcı-muavin
 • Yargıç-hakim
 • Yarıyıl-sömestri
 • Yas-matem
 • Yasa-kanun
 • Yaş-ıslak
 • Yaşam-hayat-ömür
 • Yaşlı-ihtiyar
 • Yazı-ova
 • Yazım-imla
 • Yekün-toplam
 • Yel-rüzgar
 • Yerel-mahalli
 • Yetenek-kabiliyet
 • Yıl-sene
 • Yine-tekrar
 • Yitik-kayıp
 • Yoksul-fakir-fukara
 • Yöntem-metot
 • Yurt-vatan
 • Yüce-ulu
 • Yürek-kalp
 • Yüz-surat-sima-çehre
 • Yüzyıl-asır
 • Yemek-aş

Z harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

 • Zaman-vakit
 • Zarar-ziyan
 • Zengin-varlıklı
 • Zeybek-efe
 • Zıt-karşıt
 • Ziraat-tarım
 • Ziyan-zarar
 • Zor-güç
 • Zorunlu-mecburi
 • Zırnık-metelik
 • Zehir-agu
 • Zabit-subay

Cevabınız