2 yıllık adalet mezunları idari hakimlik sınavlarına girebilir mi? Adalet mezunları ne iş yapar?

Soru CevapCategory: Eğitim2 yıllık adalet mezunları idari hakimlik sınavlarına girebilir mi? Adalet mezunları ne iş yapar?
Anonymous sordu 2 sene önce

merhabalar 2 yıl adalet mezunu ne işlerde calısabılır ayrıca ıdarı hakımlık sınavlarına gırebılır mı?
idari hakımlık sınavların agırmke için hangi şartlar ve ne gibi bölümlerden mezun o0lmak gerek ??
biligilerinize arz ederım teskkurler ….

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

2 yıllık adalet bölümü mezunlarının yapacakları işleri daha önceki yazımızda detaylıca anlatmıştık. 
 
Bkz: ADALET Bölümü Meslek Tanıtımı İş Olanakları
 
İdari Hakimlik Şartları
 
Hangi bölümler başvurabilir?
 

  • Hukuk mezunları
  • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  (İİBF)bölümü mezunları
  • Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültesi Mezunları
  • Açıköğretim İİBF mezunları

Başvuru şartları neler?
 
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Yeni düzenleme ile sınava başvuru şartları arasında sınavın yapıldığı tarih itibariyle değil sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (buna göre 2014 tarihi itibariyle tüm 1979 ve sonraki doğanlar başvuru yapabilecek),
c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
 
İİBF kotası
 
Sınavda 2008 yılından itibaren %20’ye kadar İİBF kotası uygulanmaktadır. Yani 100 kişilik bir alımda en fazla 20 kişi mülakatı geçerek idari hakim olabilmektedir.
 
KPSS puanına gerek var mı?
 
Hayır. İdari hakimlik sınavı için KPSS puanına gerek yoktur. Doğrudan sınava başvuru yapılabilir. Önemli olan ilgili bölümlerden mezun olmaktır.
 
Sınav kaç aşamalı yapılıyor?
 
İdari hakimlik sınavı iki aşamadan oluşur:
1- Yazılı Sınav (ÖSYM tarafından yapılır) Bu sınav sabah09.30’da başlar ve iki buçuk saat sürer.
2- Sözlü Sınav (Adalet Bakanlığı tarafından yapılır) Bu sınava 70 puanı geçen ve alınacak kadro sayısının 3 katı arasında yer alan adaylar katılır.
 
Sınav konuları nelerdir?
 
İdari hakimlik sınavı genel kültür-yetenek(40 soru) ve alan bilgisi(100 soru) olmak üzere 140 sorudan oluşmaktadır. Konular ve soru dağılımı şöyledir:

Cevabınız