Allah’ın 99 ismi ve anlamı nedir?

Soru CevapCategory: DinAllah’ın 99 ismi ve anlamı nedir?
Bbbvbbbbbbbghjj sordu 1 sene önce

Allahın 99 ismini yazarmisiniz

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Yüce Rabbimizin 99 tane ismi bulunuyor. Esma’ül Hüsna (En Güzel İsimler) olarak bilinen bu isimlerib çoğu yüce kitabımız Kuran’da da geçiyor. Ayrıca hadislerden de bize kadar gelmiştir. Yüce Allah’ı tanıtan bu isimlerin tamamı aşağıdaki tabloda yer alıyor. Allah’ın isimlerinin Arapça yazılışı ve anlamları da tabloda yer alıyor.

Esmaül Hüsna ve Anlamları

No İsim Arapçası Anlamı
1 Allah الله “O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu ismin içinde toplanmıştır. Diğer bütün isimleri bu isminin fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.”
2 Rahmân الرحمن “Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
3 Rahîm الرحيم “Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.”
4 Adil العدل “Adil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan.”
5 Afüv العفو “Affedici.”
6 Âhir الآخر “Varlığı sonrasız olan, varlığının zamansal sonu olmayan.”
7 Alîm العليم “Her şeyi çok iyi bilen.”
8 Aliyy العلي “Ulu, yüce, üstün olan.”
9 Azîm العظيم “Büyüklük sahibi.”
10 Azîz العزيز “Aziz, izzetli.”
11 Bâis الباعث “Ölüleri yeniden yaratan.”
12 Bâkî الباقي “Varlığının sonu olmayan, gelmeyen.”
13 Bâri البارئ “Umum kainatla münasip, tertipli, bir kalıptan döker gibi güzel yaratan.”
14 Basîr البصير “Gören.”
15 Bâsit الباسط “Ferahlatan, genişleten.”
16 Bâtın الباطن “Varlığı (zâtı) gizli olan, cisim olarak görünmeyen.”
17 Bedî البديع “Örneksiz yaratan.”
18 Berr البَرّ “İyilik yapan.”
19 Câmi الجامع “Toparlayan.”
20 Cebbâr الجبّار “Güç kullanan.”
21 Celîl الجليل “Celalet ve celadet sahibi, azim, mertebesi yüksek.”
22 Dâr الضار “Zarar veren.”
23 Evvel الأوّل “Varlığı öncesiz olan, varlığının zamansal başı olmayan.”
24 Fettâh الفتّاح “Açan, genişlik verici.”
25 Gaffâr الغفّار “Günahları çokça bağışlayan, çokça örten.”
26 Gafûr الغفور “Affeden.”
27 Ganî الغني “Zengin.”
28 Habîr الخبير “Her şeyden haberdâr olan.”
29 Hâdî الهادي “Hidâyet verici.”
30 Hâfıd الخافض “Perişan eden.”
31 Hafîz الحفيظ “Koruyucu.”
32 Hakem الحكم “Hakem.”
33 Hakîm الحكيم “Her işi hikmetli olan.”
34 Hakk الحقّ “Varlığı (zâtı) hiç değişmeden duran.”
35 Hâlik الخالق “Yaratıcı.”
36 Halîm الحليم “Yumuşak muâmele eden.”
37 Hamîd الحميد “Övülen.”
38 Hasîb الحسيب “Hesap gören.”
39 Hayy الحيّ “Her zaman diri olan.”
40 Kābid القابض “Sıkan, daraltan.”
41 Kādir القادر “Kudretli.”
42 Kahhâr القهّار “Kahreden.”
43 Kaviyy القويّ “Kuvvetli.”
44 Kayyûm القيّوم “Ayakta tutan.”
45 Kebîr الكبير “Büyük.”
46 Kerîm الكريم “Cömert.”
47 Kuddüs القدّوس “Tertemiz.”
48 Latîf اللطيف “İnce, letâfetli.”
49 Mâcid الماجد “Şânlı.”
50 Mâlik-ül Mülk مالك الملك “Mülkün gerçek ezeli ve ebedi sâhibi.”
51 Mâni المانع “Engel olan.”
52 Mecîd المجيد “Şerefli.”
53 Melik الملك “Hükümdar.”
54 Metîn المتين “Sağlam.”
55 Mu’ahhir المؤخّر “Geride bırakan, erteleyen.”
56 Mucîb المجيب “İcâbet eden.”
57 Muğnî المغني “Zenginleştiren.”
58 Muhsî المحسي “Sayan.”
59 Muhyî المحيي “Canlandıran, dirilten.”
60 Muîd المعيد “Döndüren.”
61 Muiz المعز “İzzet veren.”
62 Mukaddim المقدّم “Öne geçiren.”
63 Mukît المقيت “Besleyen.”
64 Muksit المقسط “Dürüst veya tasarruflu.”
65 Muktedir المقتدر “İktidar sahibi.”
66 Musavvir المصور “Tasarımlayan, şekillendiren.”
67 Mübdî’ المبدىء “Varlık veren.”
68 Müheymin المهيْمن “Belirleyici.”
69 Mü’min المؤمن “Güvenen.”
70 Mümît المميت “Öldüren, can alan.”
71 Müntakim المنتقم “İntikam alan.”
72 Müteâli المتعالِ “Her şeyden yüce.”
73 Mütekebbir المتكبّر “Bütün ihtişamın sahibi, Büyük ve büyüklenen.”[7]
74 Müzil المذل “Zillet veren.”
75 Nâfi النافع “Faydalandıran.”
76 Nûr النور “Evreni nurlandıran.”
77 Râfi الرافع “Yücelten.”
78 Rakîb الرقيب “Kontrol ve gözetim altında bulunduran.”
79 Ra’ûf الرؤوف “Esirgeyen.”
80 Reşîd الرشيد “Doğru yola eriştiren.”
81 Rezzâk الرزّاق “Rızıklandıran.”
82 Sabûr الصبور “Sabırlı olan.”
83 Samed الصمد “Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.”
84 Şehîd الشهيد “Şâhit.”
85 Şekûr الشكور “Az şükredene dahi çok nimet veren.”
86 Selām السلام “Esenlik kaynağı.”
87 Semî السميع “İşiten.”
88 Tevvâb التوّاب “Tövbelere kucak açan.”
89 Vâcid الواجد “İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan.”
90 Vâhid الواحد “Eşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan.”
91 Vâlî الوالي “Evreni ve evrende olan her şeyi yöneten.”
92 Vâris الوارث “Bütün servetlerin gerçek sâhibi.”
93 Vâsi الواسع “Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.”
94 Vedûd الودود “Sevilen.”
95 Vehhâb الوهّاب “Karşılıksız bolca veren.”
96 Vekîl الوكيل “Vekil kılınan.”
97 Velîyy الولي “Veli, dost.”
98 Zâhir الظاهر “Yarattıklarıyla varlığı aşikâr olan.”
99 Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام “Şanlı ve İkrâmlı.”

 

Cevabınız