Asit ve bazların çözünme – iyonlaşma tepkimeleri nelerdir?

Soru CevapCategory: KimyaAsit ve bazların çözünme – iyonlaşma tepkimeleri nelerdir?
İLHAMİ sordu 11 ay önce

ÖNEMLİ ASİT BAZLARIN ÇÖZÜNME-
İYONLAŞMA TEPKİMELERİNİ VERİRMİSİNİZ.

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 11 ay önce

Arrhenius Asit-Baz Tanımı (1884)

Hidrojen içeren ve Suda çözüldüğünde H+ iyonu oluşturan maddelere Asit denir.
 
HCl→ H+ + Cl–
HNO3→H+ + NO–3
H2SO4→2 H+ + SO4–2
H3PO4 →3 H+ + PO4 -3
 
OH– iyonu içeren ve suda çözüldüğünde OH – iyonu oluşturan maddelere Baz denir.
 
NaOH (aq)→ Na+(aq) + OH –(aq)
KOH(aq) →K+(aq )+ OH –(aq)
Ca(OH)2→Ca+2+ 2 OH –(aq)
Al(OH)3 →Al+3+ 3 OH –(aq)
NH3→ OH- Yok

 
Brønsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923)

Proton (H+ )iyonu verme eğiliminde olan maddelere asit denir..
 
HCl + H2O ↔ Cl– + H3O+
Asit + Baz  Baz + Asit
 
Proton (H+ ) iyonu alma eğiliminde olan maddelere baz denir..
 
NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–
Baz + Asit  Asit + Baz
 
Lewis asit-baz Tanımı :

Baz elektron çifti veren tür, Asit ise elektron çifti alan maddedir
 


  


 
Konjuge Asit ve Baz çiftleri

 
Konjuge çift

Asit + Baz  Baz + Asit
Konjuge çift

HF + H2O  F– + H3O+
H2PO4– + OH–  ↔  HPO42– + H2O
NH4+ + CO32–   NH3 + HCO3–

Cevabınız