Atatürk Cumhuriyeti kimlere emanet etmiştir? Bu emaneti korumak ve geliştirmek için neler yapabiliriz?

Soru CevapCategory: TarihAtatürk Cumhuriyeti kimlere emanet etmiştir? Bu emaneti korumak ve geliştirmek için neler yapabiliriz?
Anonymous sordu 1 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Msutafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i gençliğe emanet etmiştir. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinde bunu açık bir şekilde bizlere söylemiştir. Aşağıda Gençliğe Hitabe metninde de görüleceği üzere ilk paragrafından birinci vazifenin Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu bize söylüyor.

Peki Cumhuriyeti korumak ve geliştirmek için neler yapılabilir

Cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek için yapılması gereken şey Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak ve bu inkılapları yaşatmaktır. Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek, onun inkılaplarını kendimize yol edinirsek Cumhuriyet’e sahip çıkmış oluruz ve Cumhuriyeti ileriye götürmüş oluruzç

Gençliğe Hitabe

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Cevabınız