Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisini Anlatan Kompozisyon yazıları?

Soru CevapCategory: EdebiyatAtatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisini Anlatan Kompozisyon yazıları?
Anonymous sordu 2 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

2 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi
 
Vatan ve millet sevgisi, Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin başında gelir. Kurtuluş Savaşı’na önderlik etmesinde bu özellikleri etken olmuştur. Sakarya Mey­dan Muharebesi’nde ” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” diyen Atatürk, vatan sevgisini en güzel biçimde dile getirmiştir.
 
Atatürk, çok sevdiği vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde canını dahi feda et­mekten kaçınmamıştır. Trablusgarp ve Çanakkale savaşları ile Sakarya Meydan Muharebesi’nde hayatını hiçe sayarak en ön saflarda vuruşması, onun vatan ve mil­let sevgisi ile dolu olduğunu gösterir.
 
Atatürk, milleti için yaptıklarım asla yeterli görmemiştir. Yurdumuzu dünyanın en gelişmiş, en uygar ülkeleri seviyesine çıkarmak için çalışmış, hayatı boyunca bu inancı hiç sarsılmamıştır.
 
Mustafa Kemal; fedakâr, kalbi millet ve memleket sevgisiyle dolu, sorumluluk duygusu Güçlü. Saglam karakterlı bağımsızlık   ve hürriyet âşığıydı. Ay­nı zamanda bütün insanlığı seven, herkesin iyiliğini isteyen bir liderdi. Bu nitelik­leri onun idealist bir insan olduğunu gösterir. Onun düşünce ve görüşleri gerçekçi idi.
 
En büyük ideali, ulusal sınırlarımız içinde millî birlik duygusuyla kenetlenmiş, uygar ve gelişmiş bir toplum meydana getirmekti. Bir konuşmasında şöyle diyordu: “Memleket, kesinlikle çağdaş, uygar ve yenilenmiş olacaktır. Bitim için bit, ha­yat davasıdır.” Uygarlık yolunda yürümek ve başarmak onun vazgeçilmez ama­cıydı.
 
Atatürk, ideallerini gerçekleştirmek için çok çalışmıştır. Başta bağımsızlık ol­mak üzere, Türk milletine kazandırdığı değerler, modern Türkiye’nin temelini oluşturur. “Yurtta banş, dünyada barış.” ilkesini hayata geçirmiş, kardeşçe bir hayatı kurmak için dünya barışına katkıda bulunmuştur.
 
Atatürk, mantıldı ve gerçekçi bir insandı. Bu nedenle her zaman akıl ve bilime nem vermiştir. “Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolun. Etinde ve kafasında tuttuğu meş’ale müspet ilimdir.” sözüyle hayalci olma, akla, bilime ve gerçeğe bağlı olduğunu vurgulamıştır. Onun gerçekleştirdiği inkılâpların temelinde mantık ve akılcılık vardır.
 
Atatürk’ün belirgin özelliklerinden biri de yaratıcı bir yapıya sahip olmasıydı. Kurtuluş Savaşı sırasında dağınık olan millî güçleri bir araya getirmesi, düzen­dir ordu kurması, Başkumandan Meydan Muharebesi’ne büyük bîr gizlilik içinde lanarak düşmanın beklemediği anda taarruza geçmesi ve bu savaşta uyguladı

admin Staff cevapladı 2 sene önce

Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi
 
Türk toplumu için gelmiş geçmiş en önemli liderlerden olan ATATÜRK , örnek alınacak fikirleriyle,başarılarıyla,bitmez tükenmez çalışma azmi ve ilerleme isteği ile asla unuttulmıyacak değerlerinden biridir.
 
Çocukluğundan başlıyarak,öğrenim hayatı,çalışma hayatı incelendiğinde ATATÜRK bize,çalışmalarıyla,başarılarıyla,vatan ve millet sevgisiyle kendisini takip etmemiz gereken en önemli,liderlerden biridir.

“Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri,düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.” sözleriyle vatan sevgisinin önemini vurgulayan ATATÜRK, Milletini seven,milletine sadık, ve milletine güvenen bir türk milleyetcisidir.Ve en önemli gerçek şudur ki canını bile hiçe sayarak, vatan ve millet sevgisini en önde tutan ATATÜRK’ün bize bıraktğı en önemli miraslardan biri olan vatan ve millet sevgisi ve milli aşktır.
 
Bu nedenle bize bıraktığı miraslara sahip çıkarak,onun gibi koruyup kollayarak,gerektiğinde canımızı bile vererek,elimizden geleni değil daha fazlasını yapmaya çalışmalıyız.
 
Bizler onun torunları,onun gençleri,onun çocuklarıyız.Öyleyse ona layık olmak için,bize bıraktığı vatanımızı tarihe yakışır bir makama ulaştırmak için aypılması gereken onun izinden yürümektir.
 
“Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadır.benden sonra beni benimsemek isteyenler,bu temel mivher üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse,manevi mirasçılarım olurlar.”
 
Sözleri ile bizlere hedefe ulaşacak yolları tüm açıklığıyla göstermektedir.O zaman bize düşen görev acilen onun manevi mirascıları olarak gerekeni yapmaktır.

Cevabınız