Bileşik ve elementlerin tek tür taneciğe sahip olması nedir?

Soru CevapCategory: KimyaBileşik ve elementlerin tek tür taneciğe sahip olması nedir?
Sinem Çetinel sordu 8 ay önce

Bileşik ve elementlerin tek tür tanecige sahip olmasi ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 8 ay önce

Maddelerin içyapıları incelendiğinde bazılarının tek bir cins atomdan oluştuğu, bazılarının farklı atomların bir düzen içinde bir arada bulunmasıyla oluştuğu, bazılarının ise farklı atomların gelişigüzel şekilde bir arada bulunmasıyla oluştuğu gözlenir.
 
Madde içyapısındaki taneciklerin yapısına göre temelde iki gruba ayrılır.      
 
Saf Madde: Tek cins tanecik içeren maddelerdir. Saf maddelerin kendi özelliklerini gösteren en küçük yapı birimi atom veya moleküldür.
 
Molekül; Aynı veya farklı atomların birleşmesiyle oluşan yapılara molekül denir. 
 

  • Saf madde tek bir atomdan oluşabileceği gibi birden fazla atomdan da oluşabilir.
  • Saf maddeler atomik veya moleküler yapıda olabilir.
  • Moleküller aynı cins atomların birleşmesiyle oluşabileceği gibi farklı cins atomların birleşmesiyle de oluşabilir.

Saf maddeler ikiye ayrılır.
 
Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir. Her elementin atomu diğerlerinden farklıdır. Bazı elementler doğada tek atomlu olarak bulunurken, bazı elementler molekül yapılıdırlar.
 
Bileşik: Farklı cins atomların birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir. Bileşiklerin özelliklerini gösteren en küçük birimi moleküldür.

Cevabınız