Bir müslümanı evlendirmenin sevabı nedir?

Soru CevapCategory: DinBir müslümanı evlendirmenin sevabı nedir?
Anonymous sordu 1 sene önce

Ber müslümana evlendrmik sevabi nadir

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

En büyük sevaplardan birisi de bir müslüman gencini evlendirmektir. Allah yüce kitabımız Kuran’da bizlere şöyle buyurmaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

“İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfü ile zenginleştirir. Allah lütfü bol olandır, bilendir.” (Nur Suresi 32. ayet)

Bu ayetten de görüleceği üzere Yüce Allah bize bekarları evlendirme görevi tanımlamıştır. Allah’ın bu emrinmi de yerine getirmenin mükafatı yine Allah tarafından insana verilecektir. Hem gençlerin hemde gençleri evlendirenlerin fakirlikten korkarak yada malının azalmasından korkarak evlendirmemesi bu ayeti inkar etmek anlamına gelir. Çünkü Allah bu ayette yoksul iseler onları kendi lütfu ile zenginleştireceğini vaadediyor.

Evlendirme ile ilgili hadisler

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah ile tertemiz bir şekilde görüşmek istiyorsa, eşiyle (evli bir halde) birlikte mülakatetmelidir.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah nezdinde evlilikten daha sevimli ve değerli bir bina inşa edilmemiştir.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evlenin ki sayınız artsın. Şüphesiz ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı düşük yapılanlar da dahil sizinle övünürüm.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah için evlenir ve Allah için birini evlendirirse Allah’ın dostluğuna layıktır.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evlenmek benim sünnetimdir. Her kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz, zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evlilik benim sünnetimdir. O halde her kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evleniniz, zira Allah Resulü bir çok defa şöyle buyurmuştur: “Her kim sünnetime uymak istiyorsa evlenmelidir. Zira evlenmek benim sünnetimdendir.”

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer evlilik ve damatlık hususunda muhkem bir ayet ve uyulan sünnet (Allah Resulü’nden) olmasaydı bile, yine de Allah’ın bu işte karar kıldığı akrabalara iyilik etmek ve yabancılarla kaynaşmak konusu, kalp ve gönül sahibi kimselerin evliliğe rağbet etmesine ve doğru düşünen akıl sahibinin evliliğe yönelmesine yeterli bir sebep sayılırdı.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evlenmek benim sünnetimdir. Her kim benim dinimi seviyorsa, sünnetimle amel etmelidir.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kul evlendiği zaman dininin yarısını kemale erdirmiş olur. Dininin diğer yarısını korumak için de Allah’tan korkmalıdır.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim evlenirse kendisine ibadetin yarısı verilmiş olur.”

Sponsorlu Bağlantılar

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim evlenirse, dininin yarısını sağlam kılmış olur. Diğer yarısı için de Allah’tan korkmalıdır.”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evli insanın kıldığı iki rekat namaz, geceyi ibadetle geçiren ve gündüz oruç tutan bekar kimseden daha hayırlıdır.”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evli insanın kıldığı iki rekat namaz, bekar insanın kıldığı yetmiş rekat namazından daha hayırlıdır.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Uyuyan evli kimse Allah nezdinde, oruç tutup gece ibadetle sabahlayan bekardan daha üstündür.”

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evlenin, zira evlenmek rızkınızı artırır.”

Sponsorlu Bağlantılar

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bekarlarınızı evlendirin, zira bu işle Allah onların ahlakını güzelleştirir, rızıklarını artırır ve mürüvvetlerini çoğaltır.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim fakirlik korkusuyla evlenmeyi terk ederse bizden değildir.”

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim kendini Allah’ın haram kıldığı şeylerden temiz tutmak için evlenirse, ona yardım etmesi Allah’a bir haktır.”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim fakirlik korkusuyla evlenmezse aziz ve celil olan Allah’a kötü zanda bulunmuştur. Oysa aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Eğer yoksul iseler Allah onları lütfü ile zengin kılar.”

Resulullah (s.a.a), ashabından birine şöyle buyurmuştur: “Evlendin mi?” O, “Hayır, evlenecek bir şeyim yok” deyince Peygamber şöyle buyurdu: “Kul huvallahu Ahad” ayetine sahip değil misin?” O, “Evet” deyince Peygamber şöyle buyurdu: “Kur’an’ın dörtte birine sahipsin?” Daha sonra şöyle buyurdu: “Kul ya eyyuhel kafirun” suresine sahip değil misin?” O, “Evet sahibim” deyince Peygamber şöyle buyurdu: “Kur’an’ın diğer dörtte birine sahipsin?” Daha sonra şöyle buyurdu: “İza zulziletil arzu” suresine sahip değil misin?” O, “Evet sahibim” deyince Peygamber şöyle buyurdu: “Kur’an’ın diğer dörtte birine sahipsin?” Daha sonra şöyle buyurdu: “Evlen! Evlen! Evlen!”

Cevabınız