Bir sanatçının İngilizce ve Türkçe hayatı

Soru CevapCategory: BiyografiBir sanatçının İngilizce ve Türkçe hayatı
Leyla sordu 11 ay önce

ölmüş bir sanatçı seç o kişinin hayatını ingilizce yaz.(Hangi tarihte doğdu nerede doğdu,öldü.Hangi okullara gitti.Annesi,babası şarkıcı varsa şarkıları fiziksel özellikleri,ödülleri,huyları)yalnız türkçesi de olsun…

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 11 ay önce

Ölmüş bir ünlü olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını hem Türkçe hemde İngilizce size aşağıdaki gibi sunuyoruz. 
 
Atatürk’ün Türkçe Hayatı
 
Atatürk’ün Hayatı
 
Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. İlk önce isteksiz bir şekilde kısa süreliğine din okuluna gitti, sonrasında da Şemsi Efendi Okulu’na kayıt oldu. Ailesine söylemeden askeri sınava girdi ve okul hayatına askeri okullarda devam etti. 1893 yılında matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” (mükemmellik ve olgunluk anlamında) ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.
 
Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.
 
Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladıktan sonra, Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladı. Sivas Kongresi ile bütün milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Sivas Kongresi’nin ardından İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yaptı. Böylece İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin varlığını resmen tanımış oldu.
 
Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.
 
1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.
 
Atatürk’ün İngilizce Hayatı
 
ATATURK’S LIFE
Atatürk was born in 1881 in Salonika. His mother’s name was Zübeyde Hanım, his father’ name was Ali Rıza Efendi. Firstly he went to the religious school reluctantly for a short time and then he registered to Şemsi Efendi School. Without telling his parents, Atatürk attended to the military exam and he went on his school life in military schools. In 1893, his mathematics teacher gave him a second name, Kemal (meaning perfection and maturity). After graduated from military school, he began to his job carrier in Damascus.
 
In the times of Ottoman Empire, he attended to the Tripoli War, Balkan Wars and First World War. After defeated in First World War, Ottoman Empire signed Armistice of Mudros. As a result of this armistice, national territory was begun to occupy, thus in 19 May 1919, Mustafa Kemal began to his journey to Samsun to start national resistance.
 
After issuing Hamza and Amasya Circulars, he gathered Erzurum and Sivas Congress. In Sivas Congress, he gathered together all national associations in one union and assembled Defense of Rights for Anatolia and Roumelia. After Sivas Congress, he had a conference with Istanbul Government about Amasya Negotiation. Thus, Istanbul Government recognized formally the name of Representation Committee.
 
Mustafa Kemal was selected as a president of the assembly and government on 23 April 1920 with establishing of the Grand National Assembly. On 5 August 1921, Mustafa Kemal was promoted to Commander in chief of the forces by the Grand National Assembly. After Battle of Sakarya victory, on 19 September 1921, Mustafa Kemal Pasha was graced by the Grand National Assembly the rank of “Marshal” and the title of “Ghazi”. Ghazi Mustafa Kemal who rescued the country from the enemies began the first president of the Republic of Turkey with the establishment of republic on 29 October 1923.
 
In 1934, the surname of “Atatürk” was given to Ghazi Mustafa Kemal by the assembly. Atatürk made the Republic of Turkey to reach the status of civilized countries with his revolutions. Ghazi Mustafa Kemal, the founder of the Republic of Turkey, died on 10 November 1938 in Dolmabahçe Palace.

Cevabınız