Çevre ile ilgili kuruluşlar nelerdir?

Soru CevapCategory: EğitimÇevre ile ilgili kuruluşlar nelerdir?
Anonymous sordu 2 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Çevre ile ilgili belli başlı en önemli kuruluşları aşağıda sıraladık ve kuruluşlar hakkında kısaca bilgiler verdik.

TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)

TEMA vakfının amaçları; ülkemizin doğal varlıklarını ve çevre sağlının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve ağaç ve orman sevgisini toplumun her kesimine anlatmak, Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmak.

Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi.

GREENPEACE (YEŞİL BARIŞ)

Yeşil Barış anlamını taşımaktadır. Doğaya karşı yapılan şiddete yönelik eylemleri ile tanıdıklık etmektedir. Basın aracılığı ile dünya çapında kampanyalar yürütüp protestolarda bulunmaktadır. Çevreye karşı yapılan zararlarda baskı amaçlı olarak barışçıl protestoları yönetir.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF )

Dünya Doğayı Koruma Vakfı olarak görev yapmaktadır. Evrensel olarak 1961 yılında kurulmuş amacı genişleyen dünyanın doğaya zarar vermesini önlemektir.

Türkiye Çevre Vakfı (TÇV)

Türkiye Çevre Vakfı hepimizin için temiz bir gelecek çalışmalarında bulunan gönüllü insanların bir araya gelerek kurdukları vakıftır. 31 yıldız ülkemizde araştırmalar yapıp konferanslarla birlikte insanları bilgilendirme amaçlı kuruluş.

DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (DHKD)

Amacı Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; toplumla, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.

DOĞA İLE BARIŞ

Başta çevre olmak üzere tüm sorunların çözümü için bilgili, bilinçli, örgütlü toplum oluşturabilmek amacıyla kurulmuştur.

Hızla artan nüfus, buna bağlı olarak hızlı ve çarpık kentleşmenin neden olduğu doğal ortamların yok olması, şehir içi yeşil alanların normalin çok altına düşmesi karşısında gerekli koruma bilincini İnsan eli ile değişmekte olan iklim konusunda halkı bilgilendirmek, Türk Boğazlarının ve Karadeniz su havzasının sorunları karşısında ulusal ve uluslararası koruma çalışmalarına katılmak, yön vermek, başlıca amaçlarındandır.

Sponsorlu Bağlantılar

DENİZ TEMİZ DERNEĞİ (TURMEPA)

Deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır.

(TÜRÇEK )TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU

TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEVKOR)

Sponsorlu Bağlantılar

Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı 1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri öğretim üyeleri tarafından kurulmuş çevre vakıflarından birisidir. Toplumu bilgilendirip çevreye karşı nasıl davranacaklarını bilmeleri konusunda çalışmalar sürdürmektedir.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD)

Gönüllüler tarafından 1999 yılında İstanbul’da kurulan görevleri çerçevesinde çevre sorunlarının özgürlüğümüze ve yaşantımıza etkilerini düşünerek çözüm önerilerinde bulunan kuruluştur.

Diğer çevre kurum ve kuruşları

TÜDAV (Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı)
TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV)
TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu)
Eco-Schools
Doğa ile Barış
Doğa Derneği

Cevabınız