Çevremizde gördüğümüz çevre sorunları ve nedenleri nelerdir?

Soru CevapCategory: EğitimÇevremizde gördüğümüz çevre sorunları ve nedenleri nelerdir?
Çağdaş sordu 7 ay önce

Çevremizde gördüğümüz çevre sorunları ve nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 7 ay önce

Çevremizde gördüğümüz çevre sorunları arasında şunlar vardır;

  • Hava kirliliği
  • Gürültü kirliliği
  • Toprak Kirliliği
  • Su Kirliliği
  • Çevresel Atık Kirliliği
  • Işık Kirliliği
  • Erozyon

Hava Kirliliği ve Nedenleri
Nedenleri arasında; şehir içerisine kurulan fabrikalar, termik santraller, konutlarda kışın yakılan kömür ve diğer yakıtlar, motorlu araçların egzozundan çıkan gazlar vb.

Gürültü Kirliliği ve Nedenleri
Araçların korna sesleri, seyyar satıcılar, yüksek sesle dinlenen müzikler, uçak sesleri, makina sesleri, inşaat, bazı dini-sosyal aktiviteler, maçlar vb.

Toprak Kirliliği ve Nedenleri
Asit yapmurları, çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, ağır metaller, sanayi atıkları toprağı kirleten madde ve kaynaklardır.

Su Kirliliği ve Nedenleri
Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları (pestisitler), tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu su kirliliğinin nedenleridir.

Çevresel Atıklar ve Nedenleri
Petrol bazlı poşet ve plastikler, insanların bilinçsiz bir şekilde çevreye çöp atması ve diğer katı atıklar vb.

Işık Kirliliği ve Nedenleri
Lazerler, gereksiz aydınlatmalar, özellikle şehirlerde binaların ışıklandırılması vb.

Erozyon ve Nedenleri
Ormanların ve ağaçların yok edilmesi, bitki örtüsünün ortadan akldırılması, çiftçilerin anızları yakarak toprak yapısına ve topraktaki canlılara zarar vermesi, rüzgar ve suyun etkisi.

Cevabınız