Deprem ile ilgili sivil toplum örgütü nedir?

Soru CevapCategory: EğitimDeprem ile ilgili sivil toplum örgütü nedir?
Anonymous sordu 2 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Türkiye Deprem Vakfı

Depremler sonunda büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiili önlemler hususunda, ülke içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini her bakımdan desteklemek.

Deprem ve deprem mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitimini ve toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak.

Vatandaş kitlelerini deprem afetine karşı koruyucu önlemler hususunda sürekli eğiterek bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı bulunmalarını temin etmek.

İlgili mevzuat dahilinde, her seviyede eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarının kurulması, işletilmesi, kurslar açılması, seminerler, sempozyumlar, konferanslar v.b. düzenlemek, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile, bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara, teknik, mali ve sosyal yardımlarda bulunmak ve burslar vermek.

Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık, gözetim ve denetim yapmak, kalite kontrol ve teknik elemanların yetenekleri hususunda belge ve sertifikalar vermektir.

 

AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği

AKA ağırlıkla mimar ve inşaat mühendislerinin oluşturduğu, yapı kimyası ve fiziği konusunda tecrübesini, kurtarma deneyimlerinin yanı sıra bilgilerini paylaşmayı, alınması …

ARDİM Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi

Temel görevlerimizden biri olan haberciliğin dışında, bir iletişim kuruluşu olmanın getirdiği tüm avantajlardan yararlanarak bulup, buluşturacağımız…

AKUT

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğalafetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir…

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Türkiye’de sivil savunmanın tarihçesi, kurumun görevleri, sivil savunma koleji, sivil savunma birlikleri, organizasyon yapısı ve deprem hakkında bilgiler.

Ağ 17 Yardım Gönüllüleri Derneği

Sponsorlu Bağlantılar

Deprem sonrası bireysel çabalarla toplanan grubun kurmuş olduğu dernek ve kapsamlı web sitesi.

İstanbul Yardım Grubu

Deprem yardımlarıyla ilgilenen grubun projeler, organizasyon yapısı dışında bir de bağış bölümü var.

Ortadoğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarına ve doğal afetlere anında müdahale ederek…

Cevabınız