Eş sesli kelimelere örnek verebilir misiniz?

Soru CevapCategory: EdebiyatEş sesli kelimelere örnek verebilir misiniz?
misafirkarakter sordu 1 sene önce

Eş sesli kelimeler

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Eş sesli kelimeler hakkında bilgi almak ve örnek cümleleri görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 
 

Bkz: Eş Sesli Kelimeler Nedir? Örnek Cümleler

 
Eş sesli kelimelere örnekler aşağıdaki gibidir;
 
Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü
 
A

 • Aç: yemek yemesi gereken
  Aç: açmak fiilinin emri
 • Açık: kapalı olmayan
  Açık: koyu olmayan renk
 • Açma:açmak işi
  Açma: Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek
 • Ağız: bir organ adı
  Ağız: anadilin değişik söyleyişi
  Ağız: yeni doğmuş memelilerin ilk sütü
 • Ak: beyaz
  Ak: akmak mastarının emri
 • Al: kırmızı
  Al: almak mastarının emri
 • Alay: belli sayıdaki askeri birlik
  Alay: biriyle eğlenme
 • An: çok kısa zaman parçası
  An: anmak mastarının emri
 • Arı: bal yapan böcek
  Arı: katıksız saf
 • Arz: sunma
  Arz: yeryüzü yer
 • Asma: üzüm veren bitki
  Asma: asma işi
 • At: bir hayvan
  At: atmak mastarının emri
 • Ağ: balık tutma aracı
  Ağ: pantolonun apış arasına gelen yeri
 • Ay: yılın on ikide biri
  Ay: gök cismi
 • Atlet: atletizmle uğraşan kimse
  Atlet: kolsuz erkek fanilası
 • Aşı: bir ağacın dalı üzerinden alınan dal
  Aşı: Organizmada birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen zayıflatılmış mikrop

 
 
B

 • Bağ: üzüm yetiştirilen bahçe
  Bağ: bağlamak için kullanılan araç
 • Bağır: göğsün ön kısmı
  Bağır: bağırmak mastarının emri
 • Bahar: mevsim adı
  Bahar: yiyecek ve içeceklere tat vermek için kullanılan maddeler
 • Bar: Erzurum yöresinde oynanan bir halk oyunu
  Bar: içki içilen yer
 • Bel: insanın göğüsle gövde arasındaki dar bölge
  Bel: toprak kazmaya yarayan araç
  Bel: ses şiddeti ile ilgili birim
 • Ben: tekil birinci kişi zamiri
  Ben: derideki küçük leke
 • Bere: bir şeydeki hafif yara
  Bere: bir tür başlık
 • Bez: pamuklu kumaş
 • Bez: vücutta salgı yapan küçük organ
 • Bin: bir sayı
  Bin: binmek mastarından emir
 • Boy: bir şeyin uzunluğu
  Boy: göçebe topluluklarda kabile
 • Basma: basma işi
  Basma: pamuklu kumaş

 
C – Ç – D

 • Çay: bir içecek
  Çay: dere ile ırmak arası akarsu
 • Çelik: sertleştirilmiş demir
  Çelik: kısa kesilmiş dal
 • Çil: yüzdeki küçük benekler
  Çil: bir av kuşu
 • Devir: çağ
  Devir: dönme tur
 • Dal: hayal kurmak eyleminin emir kipi
  Dal: kol bölüm
 • Dil: bir organımız.
  Dil: lisan,anlaşma
 • Diz: bacağın ortasındaki ortak bölme
  Diz: dizmek mastarından emir
 • Dolu: içi doldurulmuş olan
  Dolu: bir yağış biçimi
 • Don: iç çamaşır
  Don: at tüyünün rengi
  Don: suların buz tutması
 • Düş: rüya
  Düş: düşmek mastarından emir

 
E – G

 • Ek: ilave
  Ek: ekmek mastarının emri
 • El: bir organımız
  El: yabancı
 • Er: rütbesiz asker
 • Er: erken
 • Esrar: sır sırlar
  Esrar: uyuşturucu bir madde
 • Ekmek: tohumu toprağa atma
  Ekmek: tahıldan yapılmış yiyecek
 • Gam: tasa kaygı
  Gam: müzikte sekiz sesten oluşan sıralı nota dizisi
 • Geç: beklenen zamandan sonra
  Geç: geçmek mastarının emri
 • Güç: kuvvet
  Güç: zor
 • Gül: bir çiçek
  Gül: gülmek mastarının emri

 
H – İ

 • Han: eskiden Türklerde devlet başkanı
  Han: şehirlerde meslek sahiplerinin çalıştığı birkaç katlı yapı
 • Hal: durum
  Hal: üstü kapalı pazar yeri
 • Harp: savaş
  Harp: telli bir çalgı
 • Hayat: yaşam
  Hayat: avlu sofa
 • Hayır: olumsuzluk belirten söz
  Hayır: iyilik
 • İn: küçük mağara
  İn: inmek mastarından emir
 • İç: herhangi bir yerin sınırları içerisinde kalan
  İç: içmek eyleminin emir kipi
 • İt: köpek
  İt: itmek fiili

 
K – L

 • Kanepe: birkaç kişinin oturduğu koltuk
  Kanepe: küçük ekmek dilimi
 • Kara: siyah
  Kara: yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü
 • Kart: gençliği ve körpeliği kalmamış
  Kart: düzgün kesilmiş ince karton
 • Kaş: gözlerin üzerindeki kısa kıllar
  Kaş: sarp kayalık uçurum
  Kaş : atın eyerinin ön ve arka kısmındaki çıkıntılar
 • Kahve: sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç
  Kahve: çay ıhlamur içilen oyun oynanan yer
 • Katı: sert
  Katı: kuşların midesi
 • Kaz: bir kümes hayvanı
  Kaz: kazmak mastarından emir
  Kaz: budala
 • Kese: küçük torba
  Kese: kestirme (yol)
  Kese: yıkanırken kir çıkarmak için ele geçirilen bez
 • Kır: beyaz ve siyah karışımı renk
  Kır: şehir dışı olan boş ve geniş alan
 • Kıta: dört dizeden oluşan şiir bölümü
  Kıta: büyük kara parçası
  Kıta: askeri birlik
 • Koca: bir kadının eşi
  Koca: büyük iri
 • Koy: küçük körfez
  Koy: koymak mastarından emir
 • Kupa: maden bardak ya da vazo
  Kupa: bir tür atlı araba
  Kupa: yarışma ödülü olarak verilen
 • Kurum: kuruluş müessese
  Kurum: bacalarda biriken is
 • Kuşak: beze sarılan dar uzun kumaş
  Kuşak: nesil
 • Kap: içi oyuk nesne
  Kap: kapmaktan emir
 • Lama:uzun ince madeni şerit
  Lama: bir hayvan

 
M – N

 • Mil: bir uzunluk ölçüsü birimi
  Mil: selin bıraktığı çamurlu birikinti
  Mil: ince uzun madeni çubuk
 • Maskara: eğlendirici, güldürücü
  Maskara: maske
  Maskara: kirpik boyası
 • Manda: bir hayvan
  Manda: başka devletlere verilen vekillik
 • Mal: bir kimsenin mülkiyetinde bulunan
  Mal: büyükbaş hayvan
 • Makam: mevki, yer
  Makam: Türk müziğinde bir dizinin işleniş biçimine verilen ad
 • Mantar: şişe tapası
  Mantar: bir bitki
 • Maya: mayalanmayı sağlayan madde
  Maya: damızlık dişi hayvan
 • Mayıs: yılın beşinci ayı
  Mayıs: taze sığır gübresi

 
O – P

 • Ocak: yılın birinci ayı
  Ocak: ateş yakmaya yarayan yer
  Ocak: taş ve maden çıkarılan yer
 • Öz: bir kişinin benliği
  Öz: aynı baba ve anadan olan kardeşler
 • Pas: madenlerin yüzeylerinde oluşan tabaka
  Pas: oyuncuların topu başkasına geçirmesi
 • Patron: özel bir kuruluşun sahibi
  Patron: biçki modeli
 • Pay: hisse
  Pay: azar
 • Pazı: kolun üst kısmındaki şişkince kas
  Pazı: yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki
 • Pike: uçakların hedefe yaptığı dalış
  Pike: yatak örtüsü
 • Pirinç: pilav yapmakta kullanılan tahıl
  Pirinç: bakır ve çinko karışımı sarı maden
 • Pazar: haftanın son günü
  Pazar: belli şeylerin satıldığı yer

 
S – Ş

 • Saç: başı kaplayan kıllar
  Saç: demir levha
 • Saf: katıksız arı
  Saf: dizi sıra
 • Sağ: solun karşıtı yan
  Sağ: sağlam, canlı, esen
 • Sakin: durgun sessiz
  Sakin: bir yerde oturan
 • Satır: sayfadaki yazı dizileri
  Satır: et kesmeye yarayan bıçak
 • Saz: ince kamış
  Saz: çalgı
 • Seri: dizi,sıra
  Seri: hızlı
 • Sıra: bir çizgi üzerinde yan yana yada ardı ardına dizilme
  Sıra: üç dört kişinin otura bileceği tahta oturak
 • Soluk: nefes
  Soluk: rengi atmış
 • Soy: ırk
  Soy: soymak mastarından emir
 • Şiş: şişmiş, şişkin
  Şiş: ucu sivri demir çubuk

 
T – Z

 • Tez: çabuk
  Tez: sav
 • Toka: el sıkışmak
  Toka: kadınları saçlarını tutturmaya yarayan araç
 • Ton: bir ağırlık ölçüsü birimi
  Ton: ses ve renkte düzey
 • Top: yuvarlak oyun aracı
  Top: büyük mermi atan ateşli silah
 • Tabiat: canlı ve cansız maddelerin oluşturduğu doğa
  Tabiat: bir insanın iç güdülerinin hepsi
 • Tavşan: tahta oymacısı
  Tavşan: bir memeli hayvan
 • Ünlü: meşhur
  Ünlü: sesli
 • Yar: uçurum
  Yar: sevgili
 • Yaş: doğuştan beri geçen zaman
  Yaş: ıslak
 • Yaz: mevsim adı
  Yaz: (mak) mastarının eki
 • Yüz: bir sayı
  Yüz: surat çehre
  Yüz: yüzmek eylemi
 • Yazma: yazmak işi
  Yazma: üzerin kalıplarla yada fırça ile desen yapılmış bez
 • Yat: kalkan ve zırh gibi korunma aracı
  Yat: özel deniz gemisi
 • Zar: ince deri ya da kabuk
  Zar: küp biçiminde üzerinde sayılar bulunan oyun aracı

Cevabınız