Geçmişten günümüze insan hakları kronolojisi?

Soru CevapCategory: EğitimGeçmişten günümüze insan hakları kronolojisi?
ecem nur sordu 12 ay önce

insan haklarını ilk çıkan kanundan şimdiki kanuna kadar açıklamalarıyla kronoloj sıra halınde bana yardım edin

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 12 ay önce

M.Ö. 539: Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından Yeni Babil İmparatorluğunu fethetmesinden sonra üzerinde niyetlerini yazılı olarak açıkladığı Kiros Silindiri.
 
M.Ö. 272 – M.Ö. 231: Hintli Büyük Asoka’nın M.Ö. 272 – M.Ö. 231 arasında yazılan Asoka Fermanları
 
622: İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a.) tarafından hazırlanan sözleşme ile Müslümanları, Yahudileri ve Paganları da içine alacak şekilde Medine’de önde gelen aşiret ve aileleri arasında resmi bir antlaşma imzalandı.
 
MS 632: Hz . Muhammed (s.a.a) tarafından tüm müslümanları toplayıp temel hak ve özgürlükler konusunda insanlara öğütlerde bulunmuştur. 
 
1215: Magna Carta’nın İngiliz hukuk tarihi için ayrı bir önemi olduğu kadar günümüzde uluslararası hukuk ve anayasa hukuku için de önemi büyüktür.
 
1689: İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi (veya “İnsanların Hak ve Özgürlüklerini ve Kraliyetin Halefliğinin Düzenlenmesini Beyan eden Kanun”) Birleşik Krallık’ta (İngiltere’de) baskıcı hükümet uygulamalarını yasadışı saymıştır.
 
1776: Virginia Haklar Beyannamesi bir dizi temel hak ve özgürlükleri sağlamıştır.
 
26 Ağustos 1789: Fransa Meclisi’nin 26 Ağustos 1789’da onayladığı İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
 
1864 Lieber Sözü ve gene 1864’teki ilk Cenevre Sözleşmeleri iki Dünya savaşından sonra daha da geliştirilecek olan Uluslararası İnsaniyet Yasasının temellerini atmıştır.
 
1919: Dünya Savaşları, inanılmaz boyuttaki insan kayıpları ve büyük insan hakları ihlalleri modern insan hakları belgelerinin gelişiminin arkasındaki itici güç olmuştur. Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı’nı takiben 1919’da yapılan Versailles Barış Antlaşması’nda yapılan görüşmelerde kuruldu. Cemiyet’in hedefleri şunlardı;silahsızlanma, ortak güvenlik çerçevesinde savaşı önleme, diplomasi ve görüşmeler yoluyla ülkeler arası anlaşmazlıklara çözüm bulmak ve küresel refahı artırmak. Daha sonra Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde yer alacak olan hakların çoğunu savunma kararlılığı da kuruluş amaçlarında vardı.
 
1945’teki Yalta Konferansıda Müttefik Güçler Cemiyet’in rolünü oynamak üzere yeni bir yapı kurma kararı aldılar.Bu yapı Birleşmiş Milletler olacaktı. BM kuruluşundan bugüne kadar uluslararası insan hakları hukukunun uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır.
 
1941: Roosvelt ve Churchill, daha 1941 yılında, yani 2.Dünya Savaşı devam ederken, Atlantik Şartı’nda insan haklarının önemini belirtmişler ve 1942 tarihli “Birleşmiş Milletler Deklarasyonu”nda amaçlarını kesinlikle ortaya koymuşlardı. Bu belgede yaşama, özgürlük, bağımsızlık ve din serbestliği olarak “dört temel ilke” vardı.
 
1948: Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu, Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’ni kabul etmiştir.
 
1950: Avrupa Konseyi de,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni onaylamıştır. Bu itibarla, insan haklarının mutlak ve evrensel bir nitelik kazanmasının ve bir insan hakları standardının oluşmasının, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan uluslararası sistemin ürünü olduğunu belirtmek mümkündür.
 
 
20. yüzyılda bilim ve teknolojide görülen bütün yenilikler ve gelişmeler insan içindi; insanın refah ve mutluluğu içindi. Ancak bunlar insanı yok etme, bilim ve teknoloji üstünlüğünü elinde bulunduran güçler karşısında insanı aciz ve etkisiz kılma amacıyla kullanıldı. İnsan hak ve hürriyetleri de bu güçlerin düşünceleri, çıkarları, amaçları doğrultusunda yönlendirilmeye çalışıldı.
 

Cevabınız