Genetik mühendisleri hangi alanlarda çalışır ve ülkemizde durumu nasıldır?

Soru CevapCategory: BiyolojiGenetik mühendisleri hangi alanlarda çalışır ve ülkemizde durumu nasıldır?
Mücella sordu 1 sene önce

Genetik mühendisliği çalışma alanları

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Genetik mühendisliği, genetik analiz yapmak ya da istenilen özellikte canlıları geliştirmek amacıyla, bir tür içinde veya farklı türlere ait organizmaların genleri üzerinde planlı olarak yapılan ve canlılardan sağlanan tıp bilimi işlemlerini kapsamaktadır. Bu teknoloji, en genel biçimiyle, insanlar tarafından belli bir amaca yönelik olarak genetik materyal üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Böyle geniş bir tanım, bitki mikroorganizma ıslahı ve hayvan ıslahını ve bu bağlamda genetiği ve moleküler biyolojiyi kapsamaktadır.

Genetik Mühendisliği Görevleri:

 • Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) inceler ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapar,
 • Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunur (Genetik tanı yapılması),
 • Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütür,
 • Genetik (tarım, tıp, vb alanda) değişim üzerine araştırmalar yapar, (Örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.)
 • Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getirir.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:
Moleküler biyoloji ve genetikçi (moleküler biyolog) olmak isteyenlerin;

 • Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip, Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye karşı ilgi duyan ve fizik, kimya ve matematik derslerinde başarılı, Bilimsel meraka sahip, araştırmacı,
 • Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri ve bağlantıları kurabilen,
 • Görme duyusu ve belleği güçlü, İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen,
 • Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma ortamı ve koşulları:
Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler (Moleküler Biyologlar); laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Birinci derecede verilerle uğraşır. Araştırma yaptığı konuya göre laboratuarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılması da söz konusudur.

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları:

 • Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde,
 • İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında,
 • Hastalık taşıyan vektör canlıların mücadelesinde,
 • Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde,
 • Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda (Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev yapabilirler),

Cevabınız