Hacca giden kadın hayız halinde görevini nasıl yerine getirecek?

Soru CevapCategory: DinHacca giden kadın hayız halinde görevini nasıl yerine getirecek?
Anonymous sordu 1 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Hayızlı bir kadının, temizleninceye kadar hac ve umre menâsikinin hepsini yapabileceğine; fakat tavaf yapamayacağına dair bazı hadisler mevcuttur:

Hz. Aişe’den rivayet edilmiştir:

“Ben âdetli olduğum bir halde Mekke’ye geldim. Kâbe’yi tavaf etmedim, Safâ İle Merve arasında da sa’y etmedim. Bu durumu Peygamberimize ilettim. O şöyle buyurdu:

“Diğer hacılar ne yapıyorlarsa sen de aynısını yap. Fakat temizleninceye kadar Kâbe’yi tavaf etme!” (Buhârî, Hacc, 81; Müslim, Hacc, 120; Ahmed b. Hanbel, 6/39, 219, 273)

“Hayızlı ve nifaslı kadınlar boy abdesti alır, ihrama girer ve Beytullâhı tavaf dışında haccın bütün menâsikini ifa ederler.”(Tirmizî, Hac, 98; Ebû Dâvûd, Menâsik, 9; Ahmed b. Hanbel, 1/364)

Bu konuda alimlerden İbn Kayyim el-Cevziyye  -özetle- şu tespitte bulunur:

“Hac ibadetinin ifa edildiği ilk zamanlarda hacca gelen kafile, bireylerinin hepsi görevlerini bitirmedikçe memleketine dönmezdi. Mesela kafileden bir kadın hayız görür de tavafını yapamazsa kafile o kadının hayızdan temizlenmesini bekler, kadın temizlenir, tavafını yapar, ondan sonra memleketlerine dönerlerdi. Fakat günümüzde durum böyle değildir. Dünyanın bir köşesinden ibadet için hacca gelmiş bir kadın, tavaf günlerinde hayızlı olursa tavafını yapamaz. Fakat hayızdan temizleninceye kadar kafilesi onu beklemeyebilir, ülkesine döner. Kadın da onlardan ayrılamayacağına göre, tavaf yapmadan ülkesine dönme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. O zaman burada bir zaruret durumu vardır. Ve zaruretler haramları mubah kılar. Eğer kafile, kadının temizleneceği güne kadar Mekke’de kalacaksa kadın temizleninceye kadar haccın tüm gereklerini yerine getirir ama tavaf etmez. Temizlendiği zaman tavafını yerine getirir. Fakat kafile kadının temizleneceği zamana kadar Mekke’de kalmayacaksa o zaman kadın hayızlı olduğu halde ziyaret tavafını yerine getirir.” (İbn Kayyım el-Cevziyye,İ’lâmu’l-Muvakkıîn, Beyrut, 1986, c. 3, s. 25-40)

Cevabınız