Hangi meslek hangi ekonomik faaliyetin alanındadır?

Soru CevapCategory: Genel KültürHangi meslek hangi ekonomik faaliyetin alanındadır?
Anonymous sordu 2 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

1.Birincil Faaliyetler
 
Birincil ekonomik faaliyetler doğadan doğrudan elde edilen ve genelde sanayiye hammadde sunan faliyetlerdir. Bu faaliyetlerde çalışanların oranı giderek azalmaktadır.
Birincil faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz.

 1. Çiftçilik
 2. Ormancılık
 3. Hayvancılık
 4. Balıkçılık
 5. Madencilik
 6. Avcılık
 7. Toplayıcılık

 
 
2. İkincil Faaliyetler
 
İkincil faaliyet yeni bir ürün imal etmek, insanların kullanımına sunmaktır. Küçük el sanatlarından enerji üretimine kadar bütün hammaddelerin işletimi bu faaliyetler arasındadır.
İkincil faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz.

 1. Mobilyacı
 2. Dokuma
 3. Demirci
 4. Deri, giyim sanayi
 5. Fırıncı
 6. Makine sanayi
 7. Besin sanayi
 8. Kimya sanayi
 9. Çimento➪
 10. İnşaat
 11. Cam
 12. Enerji üretimi
 13. Seramik sanayi
 14. Maden sanayi
 15. Otomotiv
 16. Elektrikli aletler

İkincil faaliyetler üretimin büyüklüğüne ve üretimin niteliğine göre iki bölüme ayrılır.
 
3. Üçüncül faaliyetler
Üçüncül faaliyetlerde hizmet üretimi vardır. Üçüncül faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz.

Sponsorlu Bağlantılar
 1. Eğitim
 2. Pazarlama
 3. Sağlık
 4. Muhasabe
 5. Turizm
 6. Bankacılık
 7. Ulaşım
 8. Ticaret
 9. İletişim
 10. Eğlence
 11. Hukuk
 12. Güvenlik
 13. Giyim
 14. Gıda
 15. Ev eşyalarının satışı

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça üçüncül faaliyetlerde çalışanların oranı da artmaktadır.
a)Ticaret
Belirli bir kazanç sağlamak amacıyla her türlü mal ve hizmetin alım satımına ticaret denir.
b)Turizm
İnsanların gezip görmek, dinlenmek, eğlenmek, spor, sağlık, kutsal yerleri ziyaret gibi çeşitli amaçlarla yaptıkları gezi faaliyetlerine denir. Kıyı turizmi, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizm türleri vardır. Otel yöneticiliği ve işletmeciliği, rehberlik, kayak öğretmenliği, animatörlük, aşçılık, garsonluk, barmenlik, dansçılık gibi çok sayıda iş imkanı sunar.
 
4. Dördüncül Faaliyetler
 
Ekonomik faaliyetlerde meydana gelen değişimin bir sonucu olarak üçüncül ekonomik faaaliyetler içerisinde dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. Dördüncül ekonomik faaliyetlerde bilginin toplanması, yayılması, işlenmesi, işletme ve kurumların kontrol ve yönetimi alanlarında çalışılmaktadır.
Beyaz yakalılar denilen, hizmet içeren;

 1. Eğitim
 2. İşletme
 3. Bilgi işleme
 4. Araştırma hizmetleri
 5. Donanım – Yazılım hizmetleri
 6. Reklamcılık
 7. Grafik tasarımcılığı
 8. İnternet hizmetleri

dördüncül ekonomik faaliyetlere örnek olarak verilebilir.
 
5.Beşincil Ekonomik Faaliyetler
Beşincil ekonomik faaliyetler kamu ve özel sektörde, büyük organizasyon ve işletmelerde üst düzey karar verme ve yönetim faaliyetlerinde görevlidirler.
Kamu ve özel sektörlerdeki yöneticilikler,
İcra kurulu başkanlıkları, beşincil ekonomik faaliyetlere örnek olarak verilebilir.
a) Ulaşım

Cevabınız