Hz Adem ilk insan mı? Çocukları nasıl oldu çoğaldı?

Soru CevapCategory: DinHz Adem ilk insan mı? Çocukları nasıl oldu çoğaldı?
Anonymous sordu 2 sene önce

Hz Adem dünya üzerinde yaşayan ilk insan mı eğer öyleyse nasıl oldu da çocukları çoğaldı çok merak ediyorum lütfen yardım edin hiç bi yerde cevabı yok saçmalamislar Hz adem ilk yeryüzünde yaşayan insan değil diyorlar çok aptalca Cennetten indi diye biliyorum Hz havvayla onlardan önce insanlar da varmismis Hz Adem de o insanlara peygamber olarak gönderilmiş diyorlar çok aptalca dimi ?

Sponsorlu Bağlantılar

2 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Merhaba,
 
Hz. Adem as yaratılmış ilk insandır. Allah bunu Kuran’da anlatmaktadır. Allah Hz. Ademi çamurdan yarattığını ve ona kendi ruhundan üflediği açık açık anlatmaktadır. Ve Hz. Adem’den sonra Hz. Havva’yı yaratmıştır. Daha sonra ikisini de cennete yerleştirmiştir. Ve cennette şeytan tarafından aldatıldıktan sonra Allah onları yeryüzüne gönderdi. 
 
Yeryüzünün de ilk insanları Hz. Adem ve Hz. Havva’dır. Hz. Adem ve Hz. Havva çocukları oldu ve yavaş yavaş çoğalmaya başladılar. Yaygın inanışa göre Allah Hz. Adem’in çocuklarının evlenip çoğalmaları için cinlerden eşler gönderdi. Ve bu şekilde çoğaldılar.
 
Yeryüzünde Hz. Adem’den önce insanlar yoktu. Bu Kuran’dada görülmektedir. Zaten Allah Kuran’da insanlara Hz. Adem’den geldiğimiz ve insanlığın atası Hz. Adem olduğu için Ademoğlulları diye hitap eder. Bunu iddia edelerin ya Kuran’dan haberleri yok yada inançları yoktur. 

admin Staff cevapladı 2 sene önce

Kuran’da Hz. Adem ile ilgili ayetler
 
2:30 –
Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.

2:31 –
Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: “Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.” dedi.

2:34 –
Ve o zaman meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.

2:35 –
Dedik ki: “Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

2:37 –
Derken Âdem Rabb’ından birtakım kelimeler aldı, (onlarla tevbe etti. O da) tevbesini kabul etti. Muhakkak O, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.

3:33 –
Gerçekten Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu âlemler üzerine seçkin kıldı.

3:34 –
Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.

3:59 –
Doğrusu Allah katında İsa’nın (yaratılışındaki) durumu, Âdem’in durumu gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona “ol!” dedi, o da oluverdi.

5:27 –
Onlara Âdem’in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine):” Seni öldüreceğim” demişti. Diğeri ise şöyle demişti: “Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder”.

7:11 –
Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.

7:12 –
(Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”

7:19 –
(Sonra Allah, Âdem’e hitab etti): “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

7:189 –
Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah’tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah’a şöyle dua ettiler: “Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız.”

15:26 –
Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

15:28 –
Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: “Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım.”

17:61 –
(Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: “Âdem’e secde edin” demiştik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O ise: “Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?” demişti.

18:50 –
Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: “Âdem’e secde edin!” demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis’i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.

Sponsorlu Bağlantılar

19:58 –
İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail’in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

20:116 –
Bir vakit meleklere: “Âdem(e hürmet) için secde edin” demiştik; İblis’ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti.

20:117 –
Biz de (Âdem’e) şöyle demiştik: “Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olursun (sıkıntı çeker, perişan olursun).”

20:120 –
Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?”

20:121 –
Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp yamamaya başladılar. Âdem Rabbinin emrinden çıktı da şaşırdı.

Cevabınız