Katı atık nerelerde oluşur?

Soru CevapCategory: FizikKatı atık nerelerde oluşur?
Anonymous sordu 2 sene önce

acil soru

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

1.1. KATI ATIKLAR: Evsel, ticari veya endüstriyel alanlardan oluşan; madencilik, tarımsal işlemler ve su arıtım ünitelerinin de dahil olduğu proseslerden kaynaklanan yarı-katı çamurları da içeren, hem ayrışabilen hem de ayrışma özelliği olmayan maddelerdir.
 
1.1.1. EVSEL KATI ATIKLAR (ÇÖPLER): Hem ayrışabilen hem de ayrışma özelliği bulunmayan evsel kökenli maddelerdir.
 
1.1.3. ENDÜSTRİYEL KATI ATIKLAR: Endüstriyel işlemler sonucu oluşan atıklardır.
 
1.1.4. TIBBİ ATIK: Ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte kimyasal ve farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış kaplar.
 
1.1.5. RADYOAKTİF ATIKLAR: Radyoaktif maddelerden oluşan veya radyoaktif maddeler içeren maddelerdir.
 
1.1.6. GIDA ATIKLARI; Gıda servisi, pişirme, hazırlama, satış, depolama ve taşıma sonucu ortaya çıkan hayvansal ve bitkisel kökenli (organik) ve ayrışabilen maddelerdir.
 
1.1.7. AYRIŞMAYAN KATI ATIKLAR: Odun, saman, kağıt, mukavva gibi yanabi len ve tuğla inşaat molozu, konserve kutuları, metal ve cam eşyalar gibi maddelerden oluşan atıklardır.
 
1.1.8. KÜLLER: Maddenin tamamen etkili bir şekilde yanması sonucu oluşan kalıntılardır.
 
1.1.9. STOK ATIKLARI: Yol temizliğinden çıkan kısmen yanabilen, fakat ayrışmaya uygun olmayan atıklardır.
 
1.1.10. GÜBRE: At, eşek, inek gibi evcil hayvanların dışkısından oluşan madde lerdir.
 
1.1.11. PESTİSİT ATIKLARI: İmalat, taşıma veya pestisitlerin kullanımıyla ortaya çıkan atıklardır.
 
1.1.12. ÖZEL ATIKLAR: Tehlikeli maddelerden oluşan veya bu maddeleri içeren katı ya da sıvı maddelerdir.
 
13 1.1.13. MADENCİLİK ATIKLARI: Madencilik endüstrisi prosesleri sonucu ortaya çıkan büyük miktarlarda atıklardır. İşlem görmüş ve görmemiş minerallerden oluşan yağmurla beraber taşınan, büyük kütlelerden sızan ve bünyesinde zehirli maddeleri de taşıyan, suyun yapısını da bozabilen atıklardır.

Cevabınız