Konya Selçuk Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü hakkında bilgi veriniz?

Soru CevapCategory: EğitimKonya Selçuk Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü hakkında bilgi veriniz?
Anonymous sordu 1 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Konya Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ramazan ARI

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Kezban TEPELİ

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇAĞDAŞ

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Kezban TEPELİ

Amacı: 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren çocuk eğitimi alanına yönelik sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterebilen, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş çocuk gelişimi uzmanları yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon: Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü lisans programı çocuk gelişimi uzmanlık alanında eğitim verir. Program 2013 yılında 52 öğrenciyle eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerine başlamıştır. Programdan mezun olan öğrenciler, bebeklik ve okul öncesi çocuklar ile okul ve ergenlik dönemindeki gençlerin tüm gelişim alanlarında, gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlama, eğitici ve geliştirici eğitsel ortam düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu belirtilen konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen puan türlerinden yeterli puan alma koşuluyla programa kayıt yaptırabileceklerdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıkları önlisans ve lisans derslerinden başarılı olduklarından Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar ve öğrenciler en az 240 AKTS kredisi sağlamalıdırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Eğitim – Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Uygulama Esaslarınca belirlenir ve öğrenciler vize, final ve gerekirse bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

İstihdam Olanakları: Çocuk Gelişimi uzmanları halihazırda sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda tanımlanan görevleri yapmaktadırlar: 1. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel, 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında idareci, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi, 3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde idareci, uzman, danışman ve Çocuk Gelişimcisi, 4. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulunda program hazırlayıcı ve denetleyici, 5. Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi, 6. Hastanelerde çocukların yattığı servislerde ve hastane okullarında program koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi, 7. Resmi ve özel anaokullarında kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi, 8. Resmi ve özel, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi, 9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimler ve gönüllü kuruluşlar bünyesindeki sosyal dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimcisi ve danışman, 10. Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslah evlerinde Çocuk Gelişimcisi, 11. UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışman, 12. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde yapımcı, danışman ve uzman, 13. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde yapımcı, yazar, danışman ve denetimci, 14. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında yazar, uzman, danışman, redaktör, editör, 15. Eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, danışman ve denetimci, 16. Pedagojik formasyon eğitimi alarak Kız Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı tamamlayan ve yeterli ALES ve Yabancı Dil Bilgisine sahip mezunlar çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilirler.

Cevabınız