Maddenin tanecikli yapısı nedir?

Soru CevapCategory: FizikMaddenin tanecikli yapısı nedir?
Anonymous sordu 2 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Kütlesi ve hacmi olan her şeye MADDE denir.Çevremizde gördüğümüz,günlük hayatımızda kullandığımız,yediğimiz,içtiğimiz soluduğumuz kütlesi hacmi olan ve uzayda yer kaplayan her şey maddedir.Peki her şey madde midir?
 
Işık,ısı,ses,elektrik enerjisi bir madde değildir.Ölçülebilecek bir kütleye yada hacme sahip değillerdir.
 

Maddelerin miktarı içerdikleri tanecik sayısına bağlıdır.Tanecik sayısı arttığında madde miktarı da artar.Madde miktarı artarsa maddenin kütlesi de artar.Ancak hacmi de artar diyemeyiz.Çünkü bu maddenin fiziksel haline bağlıdır.Madde katı yada sıvı ise madde miktarı artarsa hacmi de artar eğer gaz ise bu artış gazın bulunduğu kaba bağlıdır.

 
Özet olarak;

  • Bütün maddeler daha küçük taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
  • Bütün maddelerin tanecikleri arasında boşluklar bulunur.
  • Bir maddenin katı halinin tanecikleri arasındaki uzaklık en az,gaz halinin tanecikleri arasındaki uzaklık ise en fazladır.

 
Katı,Sıvı ve Gazların Genleşme-Sıkışma Özellikleri 
 
Katı,sıvı gazlar genleşebilir.
Gazlar katı ve sıvılara göre daha fazla genleşir.
Sıvılar ve gazlar sıkıştırılabilir,katılar sıkıştırılamaz.
Gazlar sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilir.

Maddenin Sıkışma-Genleşme Özellikleri ile Tanecikli Yapıları Arasındaki İlişki
 
Maddelerin sıkışma ve genleşme özellikleri maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk miktarına bağlıdır.

Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en fazla olan gazlar,sıvılar ve katılara göre daha fazla sıkıştırılabilir ve genleşebilir.       

Sonuç olarak bütün maddeler daha küçük taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bütün maddelerin tanecikleri arasında boşluk bulunur. Maddelerin sıkışma ve genleşme özellikleri maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk miktarına bağlıdır. Tanecikler arası boşluk en fazla gazlarda olduğu için katılara ve sıvılara göre daha kolay sıkışır. Günlük hayatta kullandığımız spreylerde gazların sıkışmalarına örnek olarak verilebilr. Maddeyi nereye kadar bölebiliriz ? Maddeler gözle görülmeyen parçaların bir araya gelmesyle oluşur.Bilim adamları maddenin yapısını oluşturan bu taneciklere ATOM adını vermiştir.

Cevabınız