Mineraller kanın osmotik basıncını ayarlar mı?

Soru CevapCategory: BiyolojiMineraller kanın osmotik basıncını ayarlar mı?
Anonymous sordu 2 sene önce

minareller kanın ozmotik basıncını ayarlarlar mı

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Mineraller kanın osmotik basıncına etki etmektedir. Çünkü kanda çözünmüş halde bulunan maddeler osmotik basınca etki eder. Dolayısı ile mineraller de etki eder.
 
(Kan ile vücut hücreleri arasındaki sıvı alışverişi )

Kılcal damarların atardamar ucunda 2 çeşit basınç vardır. Bunlardan birisi kan basıncı, diğeri ise ozmotik basınçtır.

Kan basıncının nedeni: Karıncıkların sistolü ile atardamardaki kanın kılcal damara sıkıştırılmasıdır.

Kan ozmotik basıncının nedeni: Kan plazmasında çözünmüş halde bulunan her şeydir.
Starling Hipotezi’ne göre; kanda bulunan proteinler damardan dokuya geçemediği için atar,kılcal ve toplardamarlardaki ozmotik basınç sabittir.

Kılcal damar içindeki su ve suda erimiş halde bulunan maddelerin, doku sıvısı aracılığı ile hücrelere verilişi ve hücre metabolizma artıklarının alınması, kılcaldaki ozmotik basınç ve kan basıncının etkisi ile olur.

Kılcal damarların atardamar ucunda kan basıncı, ozmotik basınçtan daha yüksek olduğundan, su ve çözünmüş maddeler kılcal damarlardan doku sıvısına itilir.
Kılcalların toplardamar ucunda ise ozmotik basınç, kan basıncından büyüktür. Bu yüzden çözünmüş maddeler doku sıvısından kılcal damarlara emilir.

Kan kalpten uzaklaştıkça basıncı azalır. Kan basıncının atardamardan toplardamara doğru dereceli olarak basıncının azalması kan akışının sürekliliği için şarttır. Dolaşım sisteminin her yerinde basınç aynı olsaydı kan hareket etmezdi.

Cevabınız