Mühendislik okuyorum, hangi vakıflardan eğitim bursu alabilirim?

Soru CevapCategory: EğitimMühendislik okuyorum, hangi vakıflardan eğitim bursu alabilirim?
Anonymous sordu 2 sene önce

43 yaşında mühendislik okuyorum.Eğitim bursu almak istiyorum.Hangi vakıftan alabilirim.

Sponsorlu Bağlantılar

2 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Ülkemizde eğitim bursu veren onlarca vakıf ve kuruluş bulunmaktadır. Bu vakıflardan bir çoğunu aşağıda listelemeye çalıştık. Umarız faydalı olur. 
 
 
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Vakıf, kuruluşundan bu yana her düzeyde eğitim alan binlerce gence karşılıksız burs ve para yardımı yaparak, onları 21’inci yüzyılın bilgi çağına hazırlamaya çalışıyor. Belli bölümlerde ve belli üniversitelerde okuyan öğrencilere burs veren Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, öğrencilere aylık olarak burs ödüyor.
http://www.alarko.com.tr
Avusturya Liseliler Vakfı
Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini desteklemek için çeşitli, karşılıklı ya da karşılıksız burslar veriliyor.
http://www.alv.gov.tr
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.
http://www.sydtf.basbakanlik.gov.tr
Çağdaş Eğitim Vakfı
ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs veriyor
http://www.cev.org.tr
Emine Horoz Eğitim Vakfı:
Her yıl 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında, yeni eğitim dönemine ilişkin müracaatların alındığı vakıf, yalnızca lojistik bölümü öğrencilerine burs veriyor.
http://www.horev.org.tr
Galatasaray Eğitim Vakfı
Burslar, bağışçılar tarafından, tutarı, süresi, ödeme şekli ve hangi öğrenci olduğu belirlenerek, şartlı olarak verilen yurtdışı, yüksek lisans ve doktora burslarından oluşuyor.
Öğrenimi vakıf bursu ile tamamlayan her öğrenci, ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında, en az burs aldığı yıllar toplamı kadar, almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin giderlerini karşılayarak yetişmesine katkıda bulunuyor.
http://www.gev.org.tr
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
Sabancı Grubu bünyesinde 1974 yılında kurulan vakıf, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor ve geri ödeme ya da hizmet yükümlülüğü istemiyor.
Burs verilecek öğrenciler mülakatlar sonucu belirleniyor. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale ediliyor.
http://www.sabancivakfi.org
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı
Vakıf akademik başarısı yüksek olup maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs veriyor. Burs verilen öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaşam becerilerinin gelişimine destek olmak ve bursiyerler arasında iletişim ve paylaşım ağlarının oluşturulması için Bursiyer Destek Programları yürütülüyor, ortaöğretim kız öğrenci yurtlarında barınan kız öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla da Yurt Destek Programı kapsamında eğitim modülleri geliştiriliyor ve uygulanıyor.
http://www.husnuozyeginvakfi.org.tr
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.
http://www.isov.org.tr
İstanbul Ticaret Odası
İTO tarafından, 1952 yılından bu yana her yıl daha fazla öğrenciye burs veriliyor. Bugüne kadar burs imkânı sağlanan üniversite öğrenci sayısı 16.000’in üzerinde. Ayrıca, Türki Cumhuriyetler ve Akraba Toplulukları’ndan gelerek İstanbul’da üniversite öğrenimi gören ve İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Koordinatörlüğü’nün ilgi ve gözetiminde bulunup T.C.vatandaşı olmayan öğrencilere de burs tahsis ediliyor.
http://www.ito.org.tr
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu Bursu)
Her sene KYK; ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvuruları her sene KYK’nın web sayfasından duyuruluyor ve tarihler tercihler sonuçlandıktan sonra belli oluyor. Burs herkese çıkmasa da öğrenim kredisi herkese çıkıyor.
http://www.kyk.gov.tr
Mehmet Zorlu Vakfı
Mehmet Zorlu Vakfı, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs veriyor. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs alıyorlar.
http://www.mzv.org.tr
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.
http://www.meb.gov.tr
Milli Eğitim Vakfı
Kuruluşundan bu yana ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime devam eden 25 bin 864 öğrenciye burs veren vakıf, yılda ortalama 300 öğrenciye burs vermeye devam ediyor. Milli Eğitim Vakfı, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan özel okullarda da başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere binlerce öğrenciyi burslu okutmaya devam ediyor.
http://www.mev.org.tr
Sağlık ve Eğitim Vakfı
Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3’üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.
http://www.sev.org.tr
Sani Konukoğlu Vakfı
Vakıf tarafından üniversitelerde öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen başarılı öğrencilere burs veriliyor. Burs verilen öğrencilere Sanko Holding şirketlerinde staj yapma talebine, branşı uygun olduğu taktirde öncelik veriliyor.
http://www.sankovakif.com
Sema Yazar Gençlik Vakfı
Vakıf, her yıl üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız burs veriyor. Bursların devamlılığı başarılı olma koşuluna bağlı. Vakıf maddi, manevi destek yanında staj olanakları da sağlamaya çalışıyor.
http://www.semayazar.org.tr
Tefken Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Burslar için, üniversite sınav sonuçlarına göre bir yüksek öğrenim kurumunu ilk 20 bin kişi içinde kazanmış olması esas alınarak değerlendirme yapılıyor. Endüstri, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, İnşaat, Çevre, Makine, Kimya, Gıda, Ziraat, İmalat, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık, Matematik, Fizik, İstatistik, Hukuk, Konservatuar (Müzik), İktisat, İşletme veya Bioteknoloji bölümlerinden birini kazanmak, değerlendirme sebebi oluyor.
http://www.tekfenburs.org
Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlıyor.
http://www.tog.org.tr
TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Vakfı, Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda bilim insanı yetişmesini yarışma, burs ve eğitim programları aracılığı ile yönlendirmek ve teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek, toplumda bilim ve teknoloji kültürünün oluşmasına yardımcı olmak için faaliyet gösteriyor.
http://www.tubitak.gov.tr
Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı
Vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, yüzde 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapıyor.
http://www.tesyev.org
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Yurt içinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, başarılı ve maddi destekten yoksun öğrencilere burs veriyor. TEV burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-31 Ekim tarihleri arasında TEV’in web adresinden form doldurmaları ve öğretim kurumlarına teslim etmeleri gerekiyor.
http://www.tev.org.tr
Vehbi Koç Vakfı
Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş. Vakfın burslarından her yıl 2.000’e yakın genç yararlanıyor. Vehbi Koç
Vakfı toplam bursiyer sayısı, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile 10 bin olarak hedeflenmektedir.
http://www.vkv.org.tr
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın önde gelen amacı, Türkiye’nin en önemli kaynağı olan gençlerin eğitimine katkıda bulunmak. Bu kapsamda üniversitelerde, yüksek ve orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı, üniversitelerin, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, İktisat, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Veterinerlik, Su Ürünleri bölümlerinde eğitim gören öğrencilere,
Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar 4500’e yakın öğrencinin eğitimine katkıda bulunulmuştur.
http://www.yasar.com.tr
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için de burs verecek. Burs başvuru tarihleri ve başvuru şartları için aşağıdaki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz
http://www.diyanetvakfi.org.tr
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) her yıl olduğu gibi bu yılda üniversite ve yüksek lisans yapan öğrencilere çeşitli burslar verecek. Ayrıntılı bilgi için derneğin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz
http://www.cydd.org.tr

admin Staff cevapladı 2 sene önce

Burs veren kuruluşlar rehberi

 • 21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
  15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.
  http://www.yekuv.org/ 0212 274 15 02

 

 • ADANA TİCARET ODASI
  İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.
  http://www.adana-to.org.tr/ 0322 352 00 52

 

 • ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
  Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.
  0212 258 61 20

 

 • BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU
  Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.
  http://www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm/ 0312 424 09 47

 

 • ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
  ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.
  http://www.cev.org.tr/ 0212 297 69 79

 

 • ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
  Burs Başvuru Koşulları: Ailenin mali durumunun yeterli olmaması, öğrenim – harç kredisi ve Başbakanlık bursu dışında burs almıyor olmak, sigara içmiyor olmak…
  http://www.cydd.org.tr/ 0212 252 44 33

 

 • HACI ÖMER SABANCI VAKFI
  Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor. Burs için 15 Eylül – 15 Ekim günleri arasında başvurulması gerekiyor.
  http://www.vaksa.org.tr/ 0322 351 56 44

 

 • HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN VAKFI
 • TC vatandaşı olan, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.
  http://www.husnuozyeginvakfi.org.tr/ 0212 217 04 01

 

 • İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
  Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.
  http://www.isov.org.tr/ 0212 293 54 18

 

 • İTO VAKFI
  İstanbul Ticaret Odası Vakfı’nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.
  0212 511 41 50

 

 • İZMİR TİCARET ODASI
  Öğrenim bursu karşılıksızdır. Burs talebinde bulunan öğrencinin; bir başka kuruluştan burs almaması, ekonomik desteğe gereksinimi olması, başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması, İzmir’de ikamet ediyor olması veya İzmir’deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.
  0232 441 77 77

 

 • KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ
  Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.
  0312 430 23 00

 

 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.
  http://www.meb.gov.tr/ 0312 417 50 70

 

 • SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI
  Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.
  http://www.semayazar.org.tr/ 0312 440 16 16
Sponsorlu Bağlantılar

 

 • TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
  Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.
  http://www.tog.org.tr/ 0216 321 89 88

 

 • TÜRK EĞİTİM VAKFI
  Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.
  http://www.tev.org.tr/ 0212 217 58 58

 

 • VEHBİ KOÇ VAKFI
  Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
  http://www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html/ 0216 531 00 00

 

 • YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
  Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül – ekim aylarında yapılır.
  http://www.yasar.com.tr/vakif/ 0232 482 22 00

 

 • YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
  Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor.
  http://www.kyk.gov.tr/ 0312 363 87 70

Cevabınız