Şii mezhebinin özellikleri nelerdir?

Soru CevapCategory: DinŞii mezhebinin özellikleri nelerdir?
Anonymous sordu 2 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Şiilik mezhebi yada Caferilik, ikisi de aynı mezhebin isimleridir. Şii denilmesinin nedeni Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra hak halifenin Hz. Ali olduğuna inanan sahabelere verilen isimdir. Şii kelimesinin anlamı da taraftar demektir. Caferi denilmesinin nedeni ise mezhepkerin ortaya çıktığı dönemde şiiler bütün mezhem imamlarının hocası olan 6. İmam Caferi Sadık’a bağlı kaldıkları için Caferi denilmiştir. 
 
Şii mezhebinin temel inançlarını usuluddin ve furuddin olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz. 
 
Şii Mezhebinin Temel İnançları (Usuluddin) ve Özellikleri
Şiilikte 5 temel inanç bulunmaktadır. Bu temel inançları kısaca açıklayalım;
 
 1- Tevhid: Allah’ın bir ve tek olduğuna, O’nun eşi benzeri olmadığına, O’nun doğmadığına ve doğurmadığına ve tek güç ve kudret sahininin Allah olduğuna iman getirmektir. 
 
 2- Adalet: Allah’ın kimseye zulmetmediğine, haksızlık etmediğine, bütün yarattıklarına karşı Adil olduğuna inanmaktır. 
 
 3- Nübüvvet: Allah’ın gönderdiği 124 bin Peygambere iman etmek ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed saa’in son peygamber olduğuna iman etmektir. 
 
 4- İmamet: Şia’nın diğer mezheplerden ayrılan en önemli özelliği ise imamet inancı yani 12 imam inancıdır. Şiiler Peygamber Efendimizden sonra hak halifenin Hz. Ali olduğuna inanır. Peygamber Efendimiz kendisinden sonra Hz. Ali’yi ümmetinin başına imam tayin ettiğini söyler. Bunu da Peygamber Efendimiz veda haccı dönüşünde Gadir Hum çölünde ilan ettiğini savunmaktadır. Hatta Sahihi Buhari gibi büyük ehli sünnet hadis kaynaklarından Peygamber Efendimizin bu 12 imamı isimleri ile birlikte zikrettiği geçmektedir. Hz. Ali ve ondan sonra gelen imamların isimleri ise şöyledir; 
 
1- İmam Ali b. Ebu Talip, el-Murteza (40 h.k şehit oldu)
2- İmam Hasan b. Ali, el-Müctaba (50 h.k şehit oldu)
3- İmam Hüseyin b.Ali,Seyyidüş-Şüheda (61 h.k şehit oldu)
4- İmam Ali b. Hüseyin, Zeynül-Abidin (95 h.k şehit oldu)
5- İmam Muhammed b. Ali, el-Bâkır (114 h.k şehit oldu)
6- İmam Cafer b. Muhammed es-Sâdık (148 h.k şehit oldu)
7- İmam Musa b. Câfer, el-Kâzım, (183 h.k şehit oldu)
8- İmam Ali b. Musa, er-Rıza (203 h.k şehit oldu)
9- İmam Muhammed b. Ali, el-Cevâd (220 h.k şehit oldu)
10- İmam Ali b. Muhammed, el-Hâdi (254 h.k şehit oldu)
11- İmam Hasan b. Ali, el-Askerî (260 h.k yılında şehit oldu)
12- İmam Muhammed b. Hasan, el-Mehdî (Şu anda hayatta gözlerden uzak bir şekilde yaşamaktadır.)
 
 5– Mead: Bir gün her nefsin ölümü tadacağına, bu dünya hayatının son bulacağına, öldükten sonra hesap verileceğine, sorgu sualin olacağına, kıyametin hak olduğuna, cennet ve cehenemin hak olduğuna inanmaktır. 
 
Şii Mezhebinin Temel İnançları (Furuddin)
 
Furuddin ise 10 tanedir.
 

  1. Namaz
  2. Oruç
  3. Hac
  4. Zekat
  5. Humus
  6. Cihat
  7. İyiliği emretmek
  8. Kötülükten sakındırmak
  9. Allah’ı ve dostlarını sevmek
  10. Allah’a ve düşmanlarına düşman olmak

Cevabınız