Türk Tarih Kurumu (TTK) hangi çalışmalara katılmıştır?

Soru CevapCategory: TarihTürk Tarih Kurumu (TTK) hangi çalışmalara katılmıştır?
Nisa Türe sordu 1 sene önce

Türk Tarih Kurumu çalışmaları

Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 1 sene önce

Türk Tarih Kurumu Türk tarihini ilk kaynaktan araştırılmasını sağlamak, Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek için kurulmuştur. Türk ve Türkiye tarihi araştırmalarını dünya tarih yazıcılığıyla bütünleştirmek; Türk tarihçiliğini evrensel ölçekte en üst düzeye ulaştırma vizyonunu üstlenmiştir.
 
TTK Çalışmaları
 
1930 tarihinde Türk tarihini bilimsel olarak araştırmak üzere heyet kurulmuş ve bu heyet “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı kitap ile bir çalışma yayımlamıştır.
 
Kurum, Türk Tarih Kurumu adıyla faaliyet gösterdiği dönemde dört ciltlik lise tarih kitabını, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Anadolu Beylikleri”‘ni, bazı kazı raporlarını, Piri Reis’in “Kitab-ı Bahriye” ve haritasını basmış, 1937 yılından itibaren ise Belleten dergisini yayınlamıştır. 2-11 Temmuz 1932 tarihleri arasında “Türk Tarih Kongresi” adıyla düzenlediği ilk kongrenin ardından düzenli olarak kongre düzenlemeyi sürdürdü. Uluslararası nitelikte İkinci Türk Tarih Kongresi 20-25 Eylül 1937 tarihleri arasında gerçekleşti. 1935 yılında kurumun kendi olanakları ve çalışanı ile Alacahöyük Kazısı başlatıldı.
 
Türk Tarih Kurumu, ilmî araştırma ve yayınları yanı sıra, birincisi 2-11 Temmuz 1932 tarihleri arasında toplanan ve belli aralıklarla günümüze kadar XVI. kez gerçekleştirdiği milletler arası nitelikte “Türk Tarih Kongreleri” yapmaktadır.
 
Türk Tarih Kurumu’nun düzenlediği uluslararası kongreler şöyle;
 
15-20 Kasım 1943’te III.,
10-14 Kasım 1948’de IV.,
12-17 Nisan 1956’da V.,
20-26 Ekim 1961’de VI.,
25-29 Eylül 1970’te VII.,
11-15 Ekim 1976’da VIII.,
21-25 Eylül 1981’de IX.,
22-26 Eylül 1986’da X.,
05-09 Eylül 1990’da XI.,
12-16 Eylül 1994’te XII.,
04-08 Ekim 1999’da XIII.,
09-13 Eylül 2002’de XIV.,
11-15 Eylül 2006’da XV.,
20-24 Eylül 2010’da XVI.
15-17 Eylül 2014’te XVII.

Cevabınız