Ülkemizdeki ve çevremizdeki çevre sorunları ile ilgili sorular ve cevaplar nelerdir?

Soru CevapCategory: EğitimÜlkemizdeki ve çevremizdeki çevre sorunları ile ilgili sorular ve cevaplar nelerdir?
Anonymous sordu 2 sene önce

Ülkemizdeki ve çevremizdeki çevre soruları ve cevapları

proje var yardım edinnnnn  nolur !

Sponsorlu Bağlantılar

2 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Çevre kirliliğini önlemede bireysel olarak ne yapabiliriz?
Çevre temizliği toplumdan önce bireylerin bu konuda önlem almaları ile giderilir. Herkes yaşadığı yeri temiz tutarsa çevre kirliliği yayılmadan giderilecek ve dünyamız daha temiz bir hale gelecektir.
Çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir?
Çevre kirliliğinin ilk nedeni bilinçsizliktir. Bununla birlikte doğanın tahrip edilmesi, bu konuda gerekli önlemlerin alınmaması, sanayileşmenin artması da çevre kirliliğine sebep olmaktadır.
Çevre kirliliğinde ormanların tahrip edilmesi ne gibi sorunlar doğurur?
Ormanların tahrip edilmesi çok önemli bir çevre sorunudur. Ormnlar doğanın oksijen kaynaklarıdır. Orman demek, temiz bir hava ve temiz bir çevre demektir. Bu nedenle ormanlar korunmalı ve tahrip edilmemelidir.
Geri dönüşümün çevre kirliliğini önlemede etkisi var mıdır?
Geri dönüşümlü ürenler kullanmak atıkların değerlendirilerek yeniden üretim yapılmasını sağlar. Bu durumda hammadde ihtiyacı atıklardan karşılanmış olur ve bu sayede doğaya zarar verilmez.
Çevre kirliliği en fazla nerelerde görülür?
Çevre kirliliği en fazla büyük şehirlerde ve sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde görülmektedir.

admin Staff cevapladı 2 sene önce

Soru : Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
Cevap : Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünce 2009–2010 yılı hava kalitesinin iyileştirilmesi için; Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/19 sayılı genelgesi ve İMÇK kararları çerçevesinde, şehrimizde kirletici kaynakların planlı ve plansız bir şekilde denetlenmesi için Çevre Kontrol Şube Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ekiplerle hava kirliliği denetimleri yapılmaktadır.
 
Soru : İnversiyon nedir?
Cevap : İnversiyon atmosferde sıcaklığın yükseklikle artması meteorolojik bir oluşumdur. Bu atmosfer durumu Hava Kirliliği açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Örneğin yerden 100m yukarıda inversiyon meydana gelirse bu tabakanın altında bulunan kirli hava 100m yukarıdaki inversiyon tabakasını geçemez ve 100 m lik tabaka arasında sıkışıp kalır.
 
Soru : Hava kirletici nedir?
Cevap : Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilecek ve insan faaliyetleri sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak dış havaya verilen herhangi bir maddeye hava kirletici denir.
 
Soru : Hava kirliliği limit değeri nedir?
Cevap : Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla bilimsel bazda belirlenen, verilen bir süre içinde ulaşılacak ve ulaşıldıktan sonra aşılmaması gereken seviye hava kirliliği limit değeri denir.
 
Soru : Neden havalar bazı günler çok kirli oluyor?
Cevap : Rüzgârsız ve çok bulutlu havalarda evlerden ve fabrikalardan çıkan dumanlar dağılamaz. Şehrin üzerinde bir tabaka oluştururlar. Bu durum kararlı atmosfer şartlarında meydana gelir. Havaların soğuk olması, yakıt tüketimini artıracağından kirlilik miktarı bu kararlı şartlarda daha fazla artar.
 
Soru : Evimizde kömür yakmak istersek çevreyi kirletmemek için nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap : Aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Bacamızın en az yılda bir defa temizletilmiş olmasına.
• Kalorifer kazanımız varsa kazancımızın ateşçi belgesi olup olmadığına,
• Yakıt torbalarının üstünde firma adı adresi yakıt kriterlerinin belirtilmiş olmasına,
• Kömürün mutlaka mahrukatçı esnafından alınmasına,
Kömürün torba içersinde olmasına dikkat etmeliyiz.

Cevabınız