Bilimsel Yeniliklerin İnsan Hayatına Faydaları Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilimin Önemi

İnsanoğlu dünya referans alındığında en zeki varlık olarak adlandırılabilir. Bunu kolayca söyleyebiliyoruz çünkü geçmişten günümüze kadar bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelere bakmak yeterlidir. Bu anlamda yaşanan bilimsel yenilikler topluca değerlendirildiğinde tüm gelişmelerin insan yaşamını olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Gerçi arada bir zararlı tarafişmelerde yaşanmakta ama sonucun pek fazla değiştiğini söyleyemeyiz.

Bilim sadece evren, canlı varlıklar ve doğa olaylaır değildir. Aslında hayatımızı kuşatan ya da kuşatmayan; gördüğümüz ya da görmediğimiz her şeyle ilgilenen; başta insna odaklı ve daha sonra ise bütüncül; evrensel bir bakış açıcı olan gerçekçi ve kanıt isteyen; başta hipotezlere dayalı çok yönlü uğraş alanıdır.

Buradaki deyimlerden de anlayacağımız gibi bilim aslında hayatımızın her alanını kapsar ve yararlarına baktığımızda da bunlar bizlere birçok kolaylık ve rahatlık sağlar. Altta bilimin en çok göze çarpan yararlarını yazdık. Tabi siz bunlara ekleme yapabilirsiniz; neticede bilim gözlemdir, anlam çıkarmadır. Başka bilgiler de ekleyebilirsiniz.

Bilimin Faydaları Nelerdir?

Tıp Alanında:

 • İnsan Ömrünün uzatılması ve bunla ilgili çalışmalar/araştırmalar
 • Hastalıklara karşı aşı/ilaç/radyofrekans ve cerrahi tekniklerin geliştirilmesi
 • Anne sağlığı ve ölümleri ile doğum sağlığının geliştirilmesi
 • Bebek ölüm hızının azaltılması
 • Engelliler için protez/ortez ya da görme/dinleme cihazlarının geliştirilmesi
 • Fiziksel/Ruhsal olarak daha sağlıklı bireylerin yetişririlmesi

Toplumsal:

 • Batıl inançların çürütülmesi
 • Gerçeğe odaklı bir hayat
 • Kader anlayışından “elinden geleni yap-fazlasını da yap” anlayışına yönelim

Kitlese İletişim:

 • İletişim araçlaırnın ve hizmetlerinin  kullanımı
 • Radyo/TV/Bilgisayar ve Telefon gibi iletişim araçları

Toplum Hizmetleri:

 • Kitlesel taşıyıcılar (deniz/hava/kara/denizaltı/demir yolları vs.)
 • Eğitim ve öğretim araçları

Bireysel İhtiyaçlar:

 • Daha konforlu evler/klimalar/mutfak gereçleri…
 • Bireysel koruyucular/şekillendiriciler…

Evreni Çözme Sırrı:

 • Uzaya gidiş-evrenin sırrı?
 • Astronotlar/robotlar/uzay mekikleri…
 • Uzayda hayat arama çalışmaları…

Yukarıda bazı özelliklerde bilimin uğraş alanları ile bu alanlardaki hayatımıza katkılarındna kısaca bahsettik. Elbette bunların çok daha ilerisi günümüzde yapılıyor ve her alanda; örneğin Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Endüstri…
Yorumlarda diğer yönlerini de belirtebilirsiniz.

Bilim ve Teknolojinin Faydaları

Teknolojinin geçmişten günümüze kadar insan yaşamına birçok faydaları olmuştur.İnsanlar bilimsel araştırmaları insanların doğası gereği merak edip sorgulamaları sonucu yaptıkları çalışmalarla meydana getirirler.?technoslogos? teknolojinin Latince karşılığıdır.?techne?yapmak,?logos? bilmek anlamına gelmektedir.Alet ve edevatın yapılması için gerekli olan bilgi ve yetenektir.
Sanayinin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir.Uluslar teknoloji üretip,bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü,savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir.Bu yüzden ülkelerin teknoloji üretmesi gelişmişlikleriyle doğrudan ilgilidir.

Günümüz dünyasında bir ülkenin diğer ülkeler üzerindeki saygınlığı ve dünya ülkeleri arasındaki konumu teknolojisinin gelişimiyle yakından ilgilidir.Teknolojik gelişmelerin sağlığa ,eğitime,haberleşmeye ve her alana olumlu katkısı mutlaka ama mutlaka vardır.

Teknolojik gelişmelerin eğitim üzerine etkisinin 19.yy’a kadar pek fazla değiştiği söylenemez.19.yy’a kadar eğitimde hep klasik uygulamalar kullanılmıştır.tahta;sıra,tebeşir vb gibi. uygulamalar varken 19.yüzyılda bu durum değişime uğramıştır.Günümüzde bir kütüphane dolusu kitabın içinde bulunan bilgi bir diskin içine sığabilmektedir.Uydu ve internet teknolojisi sayesinde dünyanın bir ucundaki kütüphanede bulunan bilgilere ulaşabilmekteyiz.

Sponsorlu Bağlantılar

1-) İnternet ağı sayesinde Dünya’nın bir ucundaki bilgiye ulaşıyoruz.Teknolojinin gelişimi yaşam standartlarını artırmakta ve insana daha rahat bir yaşam sunmaktadır.Milattan öce 5000 yılında saatte 2-3 km hız yapabilen kızaklarla taşımacılık yapılırken 20.yy’da jet motorlarının yapılmasıyla saatte 1000 km’lik hızın üzerine çıkılmıştır.

2-) Teknoloji sayesinde insanlar daha rahat yaşam koşullarına sahip olurlar ve işlerini daha çabuk ve daha rahat yaparlar böylece ömürleri uzar.Evlerimizde kullandığımız çamaşır bulaşık makinelerinden tüm teknolojik aletler işlerimizi daha rahat yapmamıza olanak sağlar.

Evlerimizde kullandığımız teknoloji ürünü araçlar sayesinde işlerimizi daha kısa sürede,daha rahat ve daha az enerji harcayarak yapabilmekteyiz.

3-) Teknoloji tıp alanında da çığır açan ürünlerle insanların hayatına olumlu etki etmektedir.Sinirbilim alanında kullanılan son teknolojiler (fonksiyonel beyin görüntülemesi, ruhsal durum ve beyin fonksiyonları üzerinde etkili ilaçlar, beyin yapısı, fonksiyonu ve düzeni ile ilgili araçlar) bir çok etik sorunun tartısılmasına neden olmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi; bu teknolojilerin herhangi bir tıbbi endikasyon olmadan, bireylerin zihinsel ve beyinsel yetenek ve kapasitelerinin gelistirilmesi veya güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasıdır.

Vücut üzerinde standard noktalara yerleştirilmiş elektrodlar arasındaki kalbe ait voltaj-zaman fonksiyonunu kaydeden elektronik cihazlara elektrokardiograf denir. Bu cihazlar kayıt yapılacak elektrod çiftlerinin seçildiği bir devre, kalbe ait olmayan elektriksel potansiyel değişikliklerinin süzüldüğü bir filtre devresi, amplifikatör (yükseltici) ve kayıt ünitelerinden oluşur. Voltaj-zaman fonksiyonu kağıt üzerine yazdırılabildiği gibi, bir monitörden de izlenmesi mümkündür.

Mamografi ; yoğunlukları ve atom numaraları birbirine yakın olan kas , yağ ve memenin glandüler yapılarını incelemek amacıyla kullanılan bir yumuşak doku radyografisi yöntemidir.

İlk olarak Albert Solomon 1913’te mastektomi spesimenlerinde tümörün aksiller lenf nodlarına yayılımının gösterilmesinde radyografilerin yararlı olabileceğini bildirmiştir.Daha sonraki dönemde, 1930 yılında L. Warren Stanford in vivo mamografi uygulamasını gerçekleştirmiştir.

Voltametri, bir indikatör veya çalışma elektrodunun polarize olduğu şartlarda uygulanan potansiyelin fonksiyonu olarak akımın ölçümüne dayanır. Voltametride kullanılan mikroelektrot iç çapı 0,03 – 0,05 mm olan cam bir kapiler borudan akarak büyüyen ve belli bir büyüklüğe geldiği zaman koparak düşen bir civa damlasıysa, yöntemin adı Polarografi ve elde edilen akım-gerilim eğrisinin adı ise polarogram olur. Civa damlaları kapiler borudan sabit bir hızla ve dakikada 10-60 kez olmak üzere düşer. Civanın damlama hızı kapiler borunun bağlı olduğu civa haznesinin yüksekliği ile ayarlanır.

Görüldüğü gibi teknolojinin gelişiminin tıbba yararı büyüktür.

4-) Eğitimde de teknolojinin yararı vardır.Episkop,projeksiyon makinesi,televizyon,dvd-vcd,video oynatıcı gibi cihazlar okullarda kolaylık sağlamaktadır.

5-) Günümüzde teknolojinin olumlu bir sonucu da bilgilerin,düşüncelerin,duyguların geniş insan kitlelerine daha kolay aktarılabilmesidir.Matbaayla birlikte Avrupada birçok kitab basılmış ve aydınlanma çağı başlamıştır.Günümüzde internet,gazete,televizyon,radyo ve çeşitli iletişim araçları sayesinde daha çok insana duygularımızı,düşüncelerimizi,yapmak istediklerimizi aktarabilmekte dünyadaki insanların fikirlerinden de haberdar olmaktayız.Ayrıca teknoloji ulaşımda da çok işimize yaramaktadır.Uzun yollara kısa sürelerde gidebilmekteyiz.

Matbaa makinesi kitapların,gazetelerin,dergilerin vb. hızlı basılmasını sağlayarak toplumu aydınlatmakta yardımcı olmaktadır.
Teknolojinin ürünü olan ulaşım araçları sayesinde uzun mesafelere kısa zamanda ulaşabiliyoruz.

Teknolojinin Zararları

1) Teknolojik aletlerin bir kısmının zararlarının yanında yararları da  vardır ancak; Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom ombalarının hala bir yararı bulunamamıştır. Şu an bile dünyada 27000 nükleer silah var ve bunlardan 4000’i her an harekete geçebilir.

2) Çernobil kazası, radyasyon yayan cep telefonları, teknolojinin büyük icatlarından biri olan sigara nedeniyle teknoloji, kurbanlarını tedavi etmekle zaten yükümlüdür. Ancak günümüzde uygulanan kemoterapi bir çok tedavi yöntemi hastalığın kendisinden daha kötüdür.

Sponsorlu Bağlantılar

3) Bir çok çocuk ve yetişkin bilgisayar karşısında fazlasıyla zaman geçirmektedir. Bunun sonucunda da bel fıtığı, boyun fıtığı, bel ve boyun ağrıları, obezite gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Teknoloji bu hastalıkları tedavi edebilse de hastaların çektiği acıların bedeli asla ödenemez.

4) Çıkan bir çok yeni ürün bize kültürümüzü unutmuştur. Fast food adı verilen hızlı yemekler yüzünden, Türk mutfak kültürü büyük zararlar görmüştür. Teknoloji sayesinde dilimize yeni giren, ve MSN’ce konuşulan sözcükler Türkçe?mizi bozmaktadır.

5) Teknoloji yüzünden fabrikalarda çalışan bir çok insan işsiz kalmıştır. Ayrıca yine teknoloji yüzünden, nalburluk, kabavçılık, kunduracılık gibi bir çok meslek unutulmuştur.

6) Gezegenimizin en büyük sorunu olan Küresel ısınma felaketine teknoloji sebep olmuştur.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir