Bilimsel Araştırma Ödevi Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilimsel Araştırma Ödevi Hazırlanışı

Dr. Türker BAŞ, bilimsel araştırma ödevinin hazırlanması konusunda izlenmesi gereken yolları ve teknikleri hazırladığı e-kitap ile hizmete sunmuştur.Ödev hazırlama konusunda aradığınız bütün herşeyi bulabileceğiniz bu kaynakta bilimsel ödevin hazırlanış esasından tutun bitirme aşamasına kadar her aşamayı detaylıca görebilirsiniz.İşte kitabın tanıtımını yapan önsöz…

Bilimsel Araştırma Ödevi Yapılışı

Önsöz
Bu kitap, bilimsel araştırmalarla yeni tanışan üniversite
öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır.
Kitap, bir başvuru eserinden ziyade, araştırma ödevi
hazırlayacak öğrencilere onların halinden anlayan birinin
tavsiyeleri olarak düşünülmelidir. Doktora tezi gibi daha ileri
düzeydeki akademik çalışmalar için kaynakça bölümünde
verilen referanslardan yararlanılmalıdır. Bunun için özellikle
Karasar ve Şencan’ın eserlerini tavsiye edebilirim.
Kitap, içinde anlatılanların çok dışında bir formatta
sunulmuştur. Bu seçimin altında pek çok kişi tarafından sıkıcı
olarak nitelendirilen “araştırma yöntembilimi” konusunu, akıcı
belki de sürükleyici olarak verme isteği yatmaktadır.
Kitapla ilgili yapılacak tüm eleştiri ve katkıları memnuniyetle
karşılayacağımı belirtmek isterim.
Dr. Türker BAŞ
turkerbas@kaliteofisi.com

Sponsorlu Bağlantılar

Araştırma Ödevinin Tanımlanması

Araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak,
bilinmeyen ya da tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek
kısacası karanlığa ışık tutmak amacıyla yapılan sistematik bir
veri toplama ve değerlendirme sürecidir.
Dönem ödevi ya da bitirme ödevi gibi isimlerle de anılan
araştırma ödevleri ise bir tür araştırma raporu olarak
düşünülebilir. İyi bir araştırma ödevi aşağıda belirtilen
özellikleri taşımalıdır (Karasar, 1995):
1. Anlaşılırlık
2. Amaca uygunluk
3. Etkililik
Araştırma ödevinizin başarısı problemin ve elde edilen
sonuçların anlaşılırlığına bağlıdır. Amacınız okuyucunun
kafasını karıştırmak değil, ona elde ettiğiniz sonuçları
ulaştırmaktır. Bu nedenle ödevi süslemeye kaçmadan basit
bir dille kaleme alın. Ancak bunu yaparken kullanacağınız
kelimeleri özenle seçin (Day, 1997). Özellikle Türkçe’yi doğru
kullanmaya özen gösterin.

Araştırma ödevinizi öncelikle danışmanınız ya da
üniversitenizin belirlediği biçim kurallarına uygun olarak
hazırlamalısınız. Ödevin içeriği ise iyi bir literatür
araştırmasına dayanmalı ve araştırma konusu tüm boyutları
ile ele alınmalıdır.
Araştırma ödevinizin amacına ulaşabilmesi için okuyucunun
zihninde aydınlatıcı bir iz bırakması gerekir. Bu da ancak
etkili bir anlatımla mümkün olabilir.

Araştırma Yöntemi

Araştırma ödevinin hazırlanmasında ise yaygın olarak iki
yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler ikincil kaynak
araştırması ve birincil kaynak araştırmasıdır.
İkincil kaynak araştırması İkincil kaynak araştırmasında,
genellikle başka amaçlarla toplanmış veri ve bilgiler
araştırma sorusunu cevaplamak için bir araya getirilir,
özetlenir, analiz edilir ve değerlendirilir (Day, 1997). Bu veri
ve bilgiler, kitaplar, süreli yayınlar, tezler, başvuru eserleri,
resmi yayınlar ve özel belgelerden elde edilebilir.
Birincil kaynak araştırması Birincil kaynak araştırmasında
veri ve bilgiler bizzat araştırmacı tarafından gözlem, deney,
anket ve görüşme teknikleri yardımı ile toplanır
(Kurtuluş,1989). Fakat bu yöntem ikincil kaynak
araştırmasına göre oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır.
Dolayısıyla birincil kaynak araştırmasına geçmeden önce
daha önce yapılmış araştırmaların incelenmesi gerektiği
söylenebilir. Ancak ikincil kaynak araştırmasının yeterli
olmadığı durumlarda birincil kaynaklara başvurulmalıdır.

Araştırma Prosesi

Bu kitapta araştırma ödevinin hazırlanışı basamak basamak
açıklanmıştır. Fakat gerçekte araştırma prosesi bir “yo–yo”
yaklaşımını gerekli kılar.

Yo–yo yaklaşımı Uygulamada genellikle bir basamağı
tamamlayarak diğer basamağa sorunuz olarak geçmek
mümkün olmaz. Karşılan problemler bir önceki basamağa
dönmenizi ya da faaliyetlerinizi bir sonraki basamağı
düşünerek yapmanızı gerektirebilir.

Örneğin literatür araştırmasını tamamladıktan sonra da belli
bir alandaki açığı kapatmak ya da iddianızı desteklemek için
yeni verilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Benzer şekilde
araştırmanın planını oluşturduktan sonraki aşamalarda
konunun akıcı olarak ifade edilemediğini fark ederek en başa
dönmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla araştırma ödevini
hazırlarken pek çok durumda geri dönmeniz, tekrar
düşünmeniz, tekrar okumanız ya da tekrar yazmanızı
gerekebileceği söylenebilir. Bu yo–yo yaklaşımı, araştırma
ödevinin son çıktısını alana kadar sürecektir (Madsen, 1991).

Zaman Planlaması ve Konu Seçimi

Şimdi belirli bir sürede hazırlamanız gereken bir araştırma
ödevi aldığınızı varsayalım. Belki de araştırmanız gereken
konu size genel hatları ile verildi. Bu durumda konuyu
daraltmalı, derinlemesine araştırmalı ve bulgularınızı bir rapor
haline getirmelisiniz.

Basamak 1 – Zamanın Planlanması

Araştırma ödevinin hazırlanmasındaki en önemli
basamaklardan bir eldeki zamanın planlanmasıdır. Sağlıklı bir
plan yapılması, ödevin teslim edileceği günler yaklaştığında
sizin kütüphanede sabahlamanızı önler. Aslında öğrencilerin
pek çoğu literatür araştırmasının ne kadar zaman alacağını,
okuma ve not almanın ne kadar süreceğini, taslak ödevinin ne
kadar zamanda oluşturulacağını ve düzeltmelerin ne kadar
zamanda tamlanacağını bilmezler. Bu nedenle danışmanlara,
araştırma ödevlerinin ilk taslağının teslim edilmesi çok sık
rastlanan bir durumdur. Ancak gözden geçirme ve düzeltme
basamağının uygulanamaması, iyi bir araştırma ödevi
hazırlama olasılığını ortadan kaldırmaktadır (Bolker, 1998; Cone ve Foster, 1993; Madsen, 1991).
Aşağıda 10 haftalık hazırlık süresi için haftanın beş günü
çalışılacağı varsayılarak oluşturulan program örnek olarak
verilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Toplam süreniz 10 hafta ise;
3 gün – konunun seçilmesi (2nci Basamak)
2 gün – araştırmanın amaç ve içeriğinin belirlenmesi (3–5nci
Basamaklar)
6 gün – ikincil kaynakların bulunması (6ncı Basamak)
1 gün – araştırma planının çıkarılması (7nci Basamak)
20 gün – verilerin toplanması ve işlenmesi (8–11nci Basamaklar)
10 gün – taslak ödevin hazırlanması (1213ncü
Basamaklar)
8 gün – araştırma raporunun yazılması (1418nci
Basamaklar)

Basamak 2 – Araştırma Konusunun Seçimi

Zaman planlaması yaptıktan sonra yapmanız gereken uygun
bir araştırma konusu seçmektir. Buradaki “uygunluk” kavramı
beş faktöre bağlıdır:
1. Araştırmacının ilgi alanı.
Araştırmayı sevdiğiniz bir konu hakkında mı yapıyorsunuz?
2. Araştırma için sahip olunan sürenin uzunluğu.
Süreniz iki haftamı yoksa iki ay mı?
3. Ödevin uzunluğu.
Ödev 1500 – 2000 kelimeden mi oluşacak yoksa daha mı
uzun olması isteniyor?
4. İkincil kaynakların bulunabilirliği.

Okulunuzun ya da civardaki okulların kütüphanelerinde
istediğiniz yayınları bulabilir misiniz? Kaynaklara anında
ulaşmanızı sağlayacak veri tabanları mevcut mu?
5. Ön araştırma ihtiyacı.
Görüşmeler, anketler, deneyler ya da veri analizleri gerekli
olacak mı?
Konu seçimi araştırma ödevinin başarısındaki en önemli
faktördür. Eğer ilgi alanınızın dışındaki bir konuyu seçerseniz,
ödeve konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eğer çok kapsamlı
ve geniş bir konuyu araştırmaya karar verirseniz, bir tez
oluşturmanız ve bu tezi desteklemeniz mümkün olmaz.
Konunun çok dar olması halinde ise araştırma ödevini
dolduracak kadar malzeme bulamayabilirsiniz (Gordon ve
Parker, 1997).
Bazı durumlarda size geniş bir alan verilerek konunuzu bu
alan içersinden seçmeniz istenebilir. Örneğin danışmanınız o
yıl işlenen “yönetim teorilerinden birinin gerçek hayattaki
uygulamasını” araştırılmasını ödev konusu olarak verebilir.
Bazı durumlarda ise araştırma konusunda daha serbest seçim
yapma şansına sahip olabilirsiniz. Ancak en doğru uygulama
danışman ile öğrencinin konu seçiminde işbirliği yapmasıdır.
Danışmanın vereceği fikirler öğrencinin konu seçimini
kolaylaştıracaktır.
Danışmanınızın sizin istemediğiniz bir konuyu seçmesini
önlemek için ona en az dört konu ile gitmelisiniz. Ayrıca bu
dört konudan sizin için öncelikli olanını sonuna (*) işareti
koyarak belirtiniz (Şencan, 1995).

  • Kamu Çalışanlarının İş Tatmin Düzeyleri (*)
  • Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Tekniklerinin Uygulanabilirliği
  • Toplam Kalite Yönetimin Şirket Performansına Etkileri
  • İş Güvencesi Endeksi ve İş Güvencesi Memnuniyet Ölçeği

Bütün kaynak için aşağıdaki linkten dosyanın tamanı indirebilirsiniz…

Bilimsel Araştırma Ödevi Hazırlama Teknikleri İndir Download

Not: WinRAR dosyasının şifresi: http://www.dmry.net

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

    rukiye
    02 Ekim 2010 - 11:39

    aradığım şeyi bulamadım ki

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir