Teknolojik Ürün Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Teknolojik Ürün Hakkında

Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmak adına  bilim ışığında üretilmiş tüm ürünlere verilen genel isimdir diyebiliriz. Teknolojik ürünleri görmek için şöyle bir bulunduğumuz ortama bakmak yeterlidir. Çevremizde mutlaka onlarcasını göreceksiniz. Örnek vermek gerekirse televizyon, cep telefonu ve bilgisayar gibi. Bu üçlü en çok kullandığımız ürünlerdir ondan örnekledim 🙂

1. Teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Teknoloji Nedir – Simon, 1983, s.173 ).

2. Teknoloji, somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (Teknoloji Nedir – McDermott, 1981, s.142 ).

3. Öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan Paul Saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “Teknoloji (Latince texere fiilinden türetilmiştir; örmek, oluşturmak (construct ) anlamına gelir ) birçoklarının düşündüğü gibi makine kullanmak değildir. Teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline dönüşmesidir. Uygulamalı sanat terimi Fransız sosyolog Jackques Ellul tarafından kullanılmış ve kısaca technique olarak isimlendirilmiştir. O, teknolojiyi bir technique uyarınca yapılmış bir makine olarak görmüş ve bu technique’nin ancak küçük bir bölümünün makine tarafından ifade edilebildiğinden bahsetmiştir. Belirli bir teknik sayesinde sadece makinenin değil, bu makineye ait öğretimsel uygulamalarında gerçekleştirilebileceğinden söz etmiştir. Sonuç olarak davranış bilimi ile öğretim teknolojileri arasındaki ilişki, doğal bilimlerle mühendislik teknolojisi arasındaki ya da biyoloji ile sağlık teknolojisi arasındaki ilişkiyle benzer hatta aynıdır” (Teknoloji Nedir – Saettler, 1968, ss. 5-6 ).

4. Ünlü bir eğitim teknoloğu olan James Finn teknolojiyi tanımlarken şöyle demektedir: “Makine kullanımının yanı sıra teknoloji, sistemler, işlemler, yönetim ve kontrol mekanizmalarıyla hem insandan hem de eşyadan kaynaklanan sorunlara, bu sorunların zorluk derecesine, teknik çözüm olasılıklarına, ve ekonomik değerlerine uygun çözüm üretebilmek için bir bakış açısıdır” (Teknoloji Nedir – Finn, 1960, s.10 ).

5. Bilim ve teknolojinin farklılığını belirtmek için ilk nükleer denizaltıyı yapan ve serbest bir eğitim eleştirmeni olan Amiral Hyman Rickover şöyle söylüyor: “Bilim ve teknoloji birbirine karıştırılmamalıdır. Bilim doğadaki görüngülerin (fenomenlerin ) gözlenerek, zaten var olan doğru ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler sonucunda elde edilen verilerin düzenlenerek gerçeklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulduğu teorilerin oluşturulmasıdır. Teknoloji asla bilim için bir otorite olamaz. Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliştirilecek aletler, teknikler, ve yöntemler üzerinde durur. Bilimsel yöntem insan faktörünün tamamen dışlanmasını gerektirir, şöyle ki; gerçeği arayan kimse, kendinin ya da diğer insanların hoşlanacağı veya sevmeyeceği şeylerle, popülist değerlerle ve herhangi bir çıkar uğruna çalışmaz. Diğer yandan teknoloji fikir (bilim ) değil de hareket olduğundan, eğer insani değerler göz ardı edilirse tamamıyla tehlikeli bir sonuca da yol açabilir (Teknoloji Nedir – Knezevich & Eye, 1970, s.17 ).

6. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi. (Teknoloji Nedir – Güncel Türkçe Sözlük.)

7. Bir endüstri dalıyla ilgili yapım yöntemlerinin, yollarının ve araçlarının inclenmesinden oluşan bilgi dalı. (Teknoloji Nedir – BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü.)

8. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi: § “Yirminci yüzyıl sonunda teknoloji şu kadar ilerlemiş.” -Adalet Ağaoğlu, Geçerken, 28. § “Değişen, teknoloji karşısında, milletleri…” -Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp’ten Kosova’ya, 163. § “Mesele bir (teknoloji) ifadesine bürünmeye yüz tutmuş.” -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 334. § “… ayrıca teknoloji gereklerinin, alışverişinin hemen başka ülkelere kaydırılmasına elverişli olmaması, Amerika’nın Şili ekonomisini kesinlikle köstekleme niyetini ortaya koymuştu. -Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 20. (Teknoloji Nedir – BSTS / Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü.)

Teknolojik Ürünlere Örnekler

 • Bilgisayar
 • Masaüstü
 • Monitör
 • Yazıcı
 • Tarayıcı
 •  Cep Telefonu / Telefon / Faks
 • Hesap Makineleri
 • Bilimsel Hesap Makinesi
 • Cep Hesap Makinesi
 • Masaüstü Hesap Makinesi
 • Şeritli Hesap Makinesi
 • Projeksiyon
 • Tepegöz
 • Kağıt İmha Makinesi
 • Sarf Malzemesi
 • Kartuş, Toner, Şerit
 • ve daha fazlası…

Teknolojik Ürünlerin Faydaları

 Hayatı kolaylaştırma anlamında hiç şüphesiz çok önemlidir. Son derece karmaşık hesaplar çok fonksiyonlu hesap makineleri ile çok kısa sürelerde hesaplanır. Özellikle Internet gibi tüm dünya ile iletişim kurmayı sağlayan sistemler bilgiye ulaşmayı son derece kolay hale getirmiştir. Bir çok makine ile ağır işler çok kolay ve hızlı biçimde yapılabilmektedir. Bu örnekler hiç şüphesiz çoğaltılabilir.

Teknolojik Ürünlerin Zararları

 Özellike hesap makinesi kullanımı bir süre sonra beyini fazla zorlamadığımız için bilgiyi öğrenmede yavaşlık ve zorluk yaratır. Bilgiye çok kolay ulaştığımız için ve fazlaca okumadığımız için hafıza kendini geliştirmede yetersiz kalır ve ilerleyen yaşlarda özellikle unutkanlık gibi son derece ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Cep telefonunun sürekli kullanımı ile beyinde oluşan hasarlar ilerleyen yaşlarda Alzheimer veya daha tehlikelisi beyin tümörlerinin oluşmasına yol açabilir. Her şeyin makine ile yapılması insanın kas sisteminin yeterince çalışmamasından dolayı obezite, kan dolaşımı bozuklukları, kas ve kemik gelişiminin yetersizliğinden dolayı yaşlılıkta kas ve eklem hastalıklarının daha yoğum biçimde ortaya çıkmasına neden olur. Internetin ve bilgisayar oyunlarının yoğun kullanımı özellikle gençlerde ve çocuklarda asosyalliğe sebep olmaktadır. Bunun dışında çok hızlı büyüyen teknoloji ile birlikte gelişen pek çok cihaz maddi açıdan sıkıntı çeken insanlarda ellerindeki ürünleri sürekli yenileme kaygısı ile depresyonlara bile sebep olmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(7) Yorum

  admin
  08 Mart 2013 - 09:11

  Kaynakça Nasıl Yazılır Nedir
  Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır.

  Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur.

  Örnek:
  Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.
  Detaylı Kaynakça Yazımı
  Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır
  Bulunması gereken bilgiler:
  § Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
  § Yayın tarihi (ayraç içinde)
  § Eser adı (koyu ya da italik)
  § Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)
  § Yayın yeri (ardından: gelir)
  § Yayın evi

  Örnekler:
  Tek Yazarlı Kitaplar
  Uçan, A. (1994). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik
  Ansiklopedisi Yayınları.

  Çok Yazarlı Kitaplar
  Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadlıoğlu
  Matbaası.

  Editörü Olan Kitaplar
  De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance.
  New York: Peter Lang

  Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
  Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.
  Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır
  Bulunması gereken bilgiler:
  § Yazar adı (soyadı, adı)
  § Yayın tarihi (ayraç içinde)
  § Makale Adı
  § Dergi adı (koyu ya da italik)
  § Cilt numarası
  § Sayısı
  § Sayfa numarası

  Örnek:
  Kızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
  Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).

  Gazete
  Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.
  (5 Temmuz 2002).

  Ansiklopedi
  Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,
  Ankara: 3B Yayıncılık

  Bildiri
  Sevgi, A.(2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni.Cumhuriyetimizin 80.
  Yılında Müzik Sempozyumu. (26 -31 Ekim 2003). Malatya: İnönü Üniversitesi.

  Tez
  Tekin, E. (2004). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
  Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  Elektronik Kaynakların Kaynakçası Nasıl Yazılır
  Bulunması gereken bilgiler
  § Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
  § Yayın tarihi (ayraç içinde)
  § Belgenin adı
  § URL (üçgen ayraç içinde)
  § Erişim tarihi

  Örnek:
  Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-
  Temporal Task Performance of Young Children. http://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction. html (30 Nisan 2002).

  misafir
  08 Mart 2013 - 08:38

  kaynakça nasıl yazılır nolur cevabı yazın:F

  misafir
  08 Mart 2013 - 08:36

  süreli yayın nedir 😛

  misafir
  08 Mart 2013 - 08:35

  barut pusula matbaa kağıt mürekkep nedir 😀

  misafir
  08 Mart 2013 - 08:34

  bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir

  misafir
  08 Mart 2013 - 08:34

  teknolojik ürün nedir

  misafir
  08 Mart 2013 - 08:33

  tektnolojik ürün nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir