Teknolojinin Etkileri

Teknoloji kelimesini kısaca insan hayatında kolaylık sağlayan yada büyük değişimlere yol açan gelişmeler olarak düşünülebilir. Teknolojik ürünlerin neler oldukları öğrenmek için yaşadığımız ortama dönüp bakmak yeterli olacaktır. İzlediğimiz televizyondan tutun kullandığımı cep telefonuna kadar herşey birer teknoloji ürünü. Tabi olarak teknolojik gelişmelerin yararı olduğu kadar verdiği zararlar konusunda tartışma yapılabilir ama teknolojik ürünlerin hayata kattığı olumlu yanlar inkar edilemez.

Lafı fazla uzatmadan teknolojik ürünlerin etkilerini anlatan bir kompozisyon yazarak konuya açıklık getirelim…

İşte kompozisyonumuz;

Teknoloji, bilginin sistematik bir şekilde sanayide uygulanması işlemidir.Daha detaylı olarak ise çok geniş bir kapsamı bulunmaktadır ve araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti de içerisine alan bir süreci kapsamaktadır.Günümüzde teknoloji bütün ülkeler tarafından kullanılan büyük bilgi, birikim ve tecrübenin sonucunda ülke büyümesine katkıda bulunan bir alandır.İnsanın günlük ihtiyaçlarından ülkelerin ve dünyanın bütün ihtiyaçlarına kadar teknoloji her alanda görmek mümkündür.

Sponsorlu Bağlantılar

Teknoloji insanın bütün ihtiyaç ve isteklerine cevap verecek şekilde düzenli bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir.Evde kullanılan hayatı kolaylaştıran aletlerden, tıpta kullanılan cihazlara, savunma sanayinde kullanılan silahlara kadar herşey teknolojinin bir ürünüdür.Bilginin tasarım ile birleşmesi sonucunda yepyeni teknolojiler ortaya çıkarak insan hayatına büyük katkılar sağlamaktadır.Sadece insan hayanı kolaylaştırmak değil aynı zamanda milyonlarca insan için iş imkanı da sunmaktadır.

Teknolojik cihaz üreten firmaların açmış olduğu fabrikalarda çalışan milyonlarca insanı düşündüğümüz vakit ne kadar büyük ekonomik potansiyel olduğunu görmekteyiz.Bugün bir cep telefonu cebinize girene kadar; proje aşamasında bilim adamlarının elinde geçmekte, fabrikada üretime girmekte, pazarlanarak mağazalara gelmekte ve en son olarak da kullanıcın eline geçmektedir.Bu aşamaları düşündüğümüz vakit bir çok aşamadan geçen bu teknolojik cihaz her aşamada bir çok insana iş ve çalışma imkanı da sunmaktadır.

Teknolojinin sayısız faydalarının yanı sıra toplumlara, insanlara ve ülkelere de zararlar verebilmektedir.En basitinden bir cep telefonunun yaydığı radyasyon insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.Bir ülkede kurulan nükleer santralde yaşanacak bir sızıntı o bölge halkının genetik ve ölümcül hastalıklara yakalanmasına neden olmaktadır.Teknolojinin bir ürünü olan silahlar ve güç dengeleri ülkelerin birbiri ile savaşması için neden olabilmektedir.Amerika’nın Japonya’ya atmış olduğu atom bombasının etkileri hala sürmektedir.

Sonuç olarak Fransız Kuramcı Pierre Lévy’nin de önemle altını çizdiği gibi bir teknolojinin sosyo-kültürel etkilerinden bahsetmeden sadece teknik sonuçlarını ortaya koyamayız. Teknoloji ve kültür arasındaki ilişki, ancak onu kullanan aktörler ve o teknolojiyi kullandıkları ortam göz önüne alınıp incelendiğinde doğru analizlere ulaşılabilir.