Evlenme Ehliyeti Nedir? Şartları Nelerdir? Evlenme Ehliyeti Nasıl Alınır?

Sponsorlu Bağlantılar

Evlenme Ehliyet Belgesi Nedir?

Bakanlar Kurulu kararı ile yasalaşan evlenme ehliyeti, bundan böyle evlilik öncesi gerekli belgelerden birisi olacak. Evlenmek isteyen çiftlerin bu belgeyi alması gerekiyor. Peki evlenme ehliyeti nedir?

Resmi Gazate’de yayınlanan bilgiye göre;

Sponsorlu Bağlantılar

Evlenme ehliyet belgesi: Kişinin evlenme anındaki milli hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge.

Evlenme ehliyet belgesi, kadın ve erkeğin evlenmelerinde engel bulunmadığını, akli ve sağlık dengesinin yerine olduğunu, dini ve ahlaki kurallara uygun olduğunu gösteren bir belgedir.

On sekiz yaşını dolduran kadın ve erkek kimseden izin almaksızın, On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin yada vasi veya vesayet makamının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile bu belgeleri alarak evlenebilir

evlilik - evlenme

Evlenme Ehliyeti Nasıl ve Nereden Alınacak?

Evlenme ehliyetini her birey kendi bağlı bulunduğu nüfus müdürlüklerine başvurarak alabilecekler.  Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yada bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.

Ayrıca, yabancı ülke vatandaşı ile Türkiye’ de yapacağı evlenme için yabancı ülke vatandaşının uyruğu bulunduğu ülke makamlarından alacağı evlenme ehliyet belgesinde, kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra “bekâr, boşanmış, dul” gibi medeni durumunu gösterir “Evlenme Ehliyet Belgesi” ibraz etmesi gerekmektedir.

Evlenme Ehliyeti Almaya Engel Durumlar

Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Hısımlık;

a- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
b- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soy arasında,
c- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında,
evlenme yasaktır.

2. Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.

3. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

Sponsorlu Bağlantılar

4. Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

5. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
6. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir